Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Ερώτηση Πασχαλίδη για τα ακτινίδια

Η αντιμετώπιση παρασίτων εντόμων στις καλλιέργειες ακτινιδίων του νομού Καβάλας, είναι το θέμα ερώτησης που κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης.


Σύμφωνα με τον κ. Πασχαλίδη, «η καλλιέργεια του ακτινιδίου στο Νομό Καβάλας απαριθμεί σήμερα 9.000 στρέμματα με τα περισσότερα από αυτά στο Δήμο Νέστου. Η ετήσια παραγωγή είναι πολύ μεγάλη και τα κέρδη από αυτήν στηρίζουν σημαντικά τους αγρότες του νομού. Τα τελευταία χρόνια έκανε την εμφάνισή του, το πολυφάγο έντομο Metcalfa pruinosa, το οποίο καταστρέφει τις καλλιέργειες. H ταυτοποίηση του εντόμου πραγματοποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Το εν λόγω έντομο υποβαθμίζει ποιοτικά τους καρπούς και μειώνει την παραγωγή. Συνέπεια αυτής της υποβάθμισης και μείωσης είναι η οικονομική ζημία των παραγωγών.Το έντομο Metcalfa pruinosa αποτελεί σοβαρό εντομολογικό πρόβλημα για την καλλιέργεια των ακτινιδίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη φυσικός εχθρός του εντόμου και επίσης, δεν κυκλοφορεί εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του. Από εμπειρία σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκύπτει πως η αποτελεσματικότερη μέθοδος καταπολέμησης είναι η εξαπόλυση του φυσικού εχθρού Neodryinus typhlocybae, είδος αυτόχθον της Αμερικής, που παρασιτεί αποκλειστικά την Metcalf pruinosa. Μέχρι την προμήθεια του συγκεκριμένου φυσικού εχθρού κρίνεται απαραίτητη η αντιμετώπιση του παρασίτου με στοχευμένη χημική καταπολέμηση με κατάλληλα εντομοκτόνα, όπως το chlorpyrifos methyl, το etofenprox και άλλα πυριθρενοειδή».

Σημειώνει επίσης πως «είναι γνωστό πως χορηγούνται χρηματοδοτικές συνεισφορές για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, όπως αναφέρει το άρθρο 21 του Π.Δ. 365/ 2002 (ΦΕΚ 307/Α’) με τίτλο: “Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου”».

Και ο υπουργός ερωτάται: «α)Προτίθεται το Υπουργείο να εφαρμόσει το εν λόγω άρθρο του Π.Δ. και να χρηματοδοτήσει την εισαγωγή του φυσικού εχθρού Neodryinous typhlocybae; και β) Αναμένεται το Υπουργείο να δώσει έγκαιρα την έγκριση κυκλοφορίας των κατάλληλων εντομοκτόνων;».

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")


Δεν υπάρχουν σχόλια: