Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Χρήματα σε δόσεις για τις Περιφέρειες

Σε δόσεις πρόκειται να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα οι Περιφέρειες θα πρέπει να αποστέλλουν αναλυτικό απολογισμό κάθε 15η του μήνα και μέχρι την εξόφληση.


Η πρώτη δόση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που έφτασε στα γραφεία των Περιφερειών, αντιστοιχεί σε ποσό 20.547.595 ευρώ από το συνολικό ποσό των 58.707.414 ευρώ που οφείλεται. Και αυτό βέβαια με τις Περιφέρειες, όπως υπενθυμίζεται, κάθε 15η του μήνα να πρέπει να ενημερώνουν υποχρεωτικά για το τι έχουν κάνει με τα χρήματα που τους έχουν δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, αναφορικά με την εξόφληση των χρεών τους προς τους ιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η ακόλουθη: «α) Η επιχορήγηση θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και θα αποδοθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, β) Οι Περιφέρειες με τη συνήθη διαδικασία πληρωμής, δηλαδή της έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων, θα εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους με ιεραρχικό τρόπο από τις παλιότερες στις νεότερες και σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, γ) Οι Περιφέρειες έως την 15η ημέρα κάθε μήνα και μέχρι την συνολική απορρόφηση της εν λόγω επιχορήγησης, θα ενημερώνουν την Υπηρεσίας μας για τις οφειλές που εξοφλήθηκαν, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τον σχετικό πίνακα στο υπουργείο. Κάθε πίνακας θα αποστέλλεται και ταχυδρομικώς και θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές του Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου, δ) Η καταβολή της επόμενης δόσης θα πραγματοποιείται μετά την απορρόφηση των καταβληθέντων ποσών και την αποστολή του παραπάνω πίνακα στην Υπηρεσία μας».

Τέλος, το υπουργείο παρακαλεί «για την επίσπευση των ενεργειών σας με σκοπό την άμεση απορρόφηση της επιχορήγησης, επισημαίνοντάς σας τη συμβολή της διαδικασίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα στην οικονομία της χώρας».

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")


Δεν υπάρχουν σχόλια: