Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Μπροστά σε διπλή είσοδο βρίσκονται οι αρχαιολόγοι στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Σχετικά με τη συνέχιση της ανασκαφής στον τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τα εξής:

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στον λόφο Καστά, στην Αμφίπολη, από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Με τη αφαίρεση χωμάτων από τον προθάλαμο, στον χώρο πίσω από τον τοίχο των Σφιγγών, αποκαλύφθηκε τμήμα μαρμαροθετημένου δαπέδου, με λευκά, μικρά ακανόνιστα τμήματα μαρμάρου, σε κόκκινο φόντο, σωζόμενο σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. (φωτο 1,2).
Στο κατώφλι του πρώτου διαφραγματικού τοίχου των Σφιγγών, εντοπίστηκαν επί της νωπογραφίας η οποία το κάλυπτε, ίχνη μπλε χρώματος. (φωτο 3).Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι και στους τρεις χώρους , μετά από τον τοίχο σφράγισης, υπάρχει χαλαρή αμμώδης επίχωση, ως το μέγιστο ύψος της θόλου. Οι τρεις χώροι, που δημιουργούνται από την κατασκευή των εγκάρσιων διαφραγματικών τοίχων, κατά μήκος της θόλου, φαίνεται ότι καταχώθηκαν κατά την σφράγιση του ταφικού μνημείου. Οι τοίχοι, εν μέρει, λειτουργούν και ως στοιχεία αντιστήριξης των χαλαρών επιχώσεων. Τόσο το κενό στον εξωτερικό τοίχο σφράγισης όσο και οι οπές στα επόμενα διαφράγματα, που πιθανόν να έχουν προέλθει από αφαίρεση λίθων ή και από μη τοποθέτηση λίθων, φαίνεται ότι αποτελεί μέρος σχεδίου σφράγισης του τάφου. (φωτο 4)


Η διαπίστωση, μέχρι σήμερα, ύπαρξης τριών χώρων, κατά μήκος της θόλου, αποτελεί ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μνημείου, το οποίο αποκαλύπτεται στον λόφο Καστά.
Ο πρώτος διαφραγματικός τοίχος, μετά την είσοδο, έχει αποκαλυφθεί μόνον ως το ιωνικό επιστύλιο, το οποίο διακοσμείται με τους οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες. Στο ακραίο ανατολικό τμήμα του επιστυλίου εμφανίστηκε το ανώτατο τμήμα πλευρικής παραστάδος. (φωτο 5).


Επίσης, διαπιστώθηκε ότι λείπει το ακραίο δυτικό τμήμα του επιστυλίου, όπως και οι υπερκείμενοι αυτού λίθοι. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει- δελτίο της 25ης Αυγούστου-επί του διαφραγματικού τοίχου θα υπάρχει η είσοδος, η οποία θα οδηγεί στον δεύτερο χώρο του μνημείου. Η μορφή της εισόδου θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση των χωμάτων, κατά τις αμέσως επόμενες μέρες.

Τεχνικές εργασίες

Παράλληλα, με την πρόοδο της ανασκαφικής έρευνας, εξελίσσονται, με εντατικούς ρυθμούς, η ολοκλήρωση των εργοταξιακών υποδομών καθώς και η θωράκιση του μνημείου και του ευρύτερου χώρου του, από απρόσμενες καιρικές συνθήκες.
Για την προστασία του μνημείου από την βροχή, εκτός από την κατασκευή του στεγάστρου, το οποίο και ολοκληρώθηκε, (φωτο 6) ξεκίνησε περιφερειακά του μνημείου, η διαμόρφωση αγωγών απορροής των ομβρίων υδάτων.

Για την αφαίρεση των χαλαρών αμμωδών επιχώσεων απαιτήθηκε δομοστατική και γεωτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:

1. Τον πλήρη εγκιβωτισμό των διαφραγμάτων με ξύλινα στοιχεία.

2. Τη διαμόρφωση “παταριών”, σε ικρίωμα εργασίας βαρέως τύπου, τα οποία επιτρέπουν την υποστήλωση της θόλου, (φωτο 7) με τη δημιουργία κατάλληλου νάρθηκα και την ομαλή πρόσβαση από χώρο σε χώρο, καθώς και την ασφαλή υλοποίηση της αποχωμάτησης των χώρων. (φωτο 8).3. Την ισχυρή αντιστήριξη του δεύτερου διαφραγματικού χώρου για την αντιμετώπιση των ισχυρών ωθήσεων από τις γαίες του επόμενου χώρου.

4. Την εξωτερική αντιστήριξη της εισόδου με τις Σφίγγες, για την ασφάλεια του διαφράγματος και έδραση αντιστηρικτικών στοιχείων, που ενδεχομένως να απαιτηθούν, κατά την πρόοδο των ανασκαφικών εργασιών. (φωτο 9,10).Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Φάνηκε το δάπεδο του τάφου στον τύμβο Καστά της Αμφίπολης (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Συνεχίζονται οι  ανασκαφικές εργασίες στον τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη, από την  ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών  και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Αφαιρέθηκε και ο τελευταίος δόμος (φωτο1) από τον τοίχο σφράγισης, που έκλεινε την πρόσοψη του ταφικού μνημείου, αποκαλύπτοντας τη συνέχεια του ψηφιδωτού δαπέδου.

 Στο κέντρο και μπροστά από την είσοδο, αποκαλύπτεται βοτσαλωτό δάπεδο, που αποτελείται από ορθογώνια και τετράγωνα σχήματα, πλαισιωμένα από ασπρόμαυρους ρόμβους. (φωτο 2).

Στο κάτω μέρος της πρόσοψης εμφανίζεται στη νωπογραφία  ταινία, μπλε χρώματος, η οποία παρακολουθείται και στους  πλευρικούς τοίχους.(φωτο 3,4).


Συνεχίζεται η αφαίρεση των χωμάτων από τον προθάλαμο, σε πλάτος δυο μέτρων περίπου, από τον τοίχο  της εισόδου.  Ο εσωτερικός χώρος,  καλύπτεται ακόμη από όγκο χωμάτων, ο οποίος θα αφαιρείται, με ιδιαίτερη προσοχή, στις επόμενες μέρες. Επίσης, πραγματοποιούνται, συστηματικά, εργασίες συντήρησης και στερέωσης  τόσο της πρόσοψης του μνημείου, όσο και του εσωτερικού του αποκαλυπτόμενου χώρου.
Παράλληλα με την πρόοδο της ανασκαφικής έρευνας δημιουργούνται οι εργοταξιακές υποδομές,  που θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους και ασφαλέστερη προστασία στο  ταφικό μνημείο από τις καιρικές συνθήκες.  Σήμερα, ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του προσωρινού στεγάστρου,  που καλύπτει  εξωτερικά το μνημείο.  (φωτο 5).Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Αμφίπολη: Στον προθάλαμο του τάφου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Στον προθάλαμο του τάφου, στον τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη έφτασαν οι ανασκαφείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη. Συνεχίστηκε  η αφαίρεση των λιθόπλινθων από τον τοίχο σφράγισης και αποκαλύφθηκε σχεδόν ολόκληρη η πρόσοψη του ταφικού μνημείου, που αποτελεί μία εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση  για την  αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου  του μακεδονικού τάφου, του τελευταίου τετάρτου του 4 π.Χ αιώνα. (φωτό 1)


Η πρόσοψη έχει διάκοσμο που δεν διαφέρει από τους πλευρικούς τοίχους, με νωπογραφία που μιμείται τον ευρύτερο μαρμάρινο περίβολο. Το  μέγιστο άνοιγμα ανάμεσα στις  παραστάδες ανέρχεται στο 1,67μ. Η τυπολογία υποδεικνύει ότι δεν υπήρξαν θυρόφυλλα αλλά πρόκειται για απλό άνοιγμα εισόδου. (φωτό 2)Επίσης, με την συνέχιση της αφαίρεσης των χωμάτων, στο εσωτερικό του προθαλάμου, εμφανίστηκε κάτω από το μαρμάρινο ιωνικό επιστύλιο, ένθετη μαρμάρινη επένδυση, από ορθοστάτες, καθ όλο το μήκος των πλευρικών τοίχων. (φωτό 3, 4 ). Σε απόσταση 6μ. από  το άνοιγμα της εισόδου αποκαλύφθηκε το άνω μέρος   μαρμάρινου διαφραγματικού τοίχου, ελλειπούς κατά τμήμα του αριστερού μέρους του (φωτό 5). Πίσω από αυτόν διακρίνονται δύο ακόμη χώροι.


Επί του διαφραγματικού τοίχου αποκαλύπτεται, επίσης, μαρμάρινο επιστύλιο με γείσο, όμοιο του αντίστοιχου του ιδίου περιβόλου. Φέρει διάκοσμο με οκτάφυλλους ανάγλυφους ρόδακες, στο ύψος του επιστυλίου των πλευρικών τοίχων (φωτό 6).


Επί του διαφραγματικού τοίχου αναμένεται να υπάρχει δεύτερη είσοδος που οδηγεί στο εσωτερικό του μνημείου. Τα χώματα του χώρου που δημιουργείται όπισθεν της θύρας, θα αφαιρεθούν στις επόμενες μέρες, εφόσον το επιτρέψουν οι εργασίες στερέωσης και συντήρησης στα σημεία, που έχουν αποκαλυφθεί.

Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Αποκαλύπτεται η είσοδος του τάφου στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Σχετικά με τη συνέχιση των ανασκαφών στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τα εξής:

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης, από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την αποκάλυψη του ταφικού μνημείου. Αφαιρέθηκαν ακόμη δέκα λιθόπλινθοι, που αποτελούσαν την εβδόμη και ογδόη σειρά, στον τοίχο σφράγισης. Απομένουν τρεις σειρές προς αποδόμηση του συνόλου των έντεκα δόμων. Έτσι, αποκαλύφθηκε η συνέχεια της πρόσοψης της εισόδου του μνημείου, με διάκοσμο, όμοιο με αυτόν των πλαϊνών τοίχων. Δηλαδή, νωπογραφία λευκού χρώματος, εξαιρετικά επιμελημένη, που μιμείται τον μαρμάρινο περίβολο. (φωτο 1). 

Παράλληλα, αποκαλύπτονται, κάτω από τα επίκρανα, οι μαρμάρινες παραστάδες του θυρώματος, οι οποίες επικαλύπτονται, επίσης, από λευκή νωπογραφία. (φωτο 2). Με τη μερική αφαίρεση χωμάτων, που βρίσκονται πίσω από την είσοδο, αποκαλύπτεται η πίσω πλευρά της εισόδου, ιδιαιτέρως επιμελημένη, αντίστοιχη της προσόψεως. 

Επί της νωπογραφίας των επιστυλίων της σώζονται ίχνη κόκκινου και μαύρου χρώματος. Η πλαϊνή και πίσω όψη των ιωνικών επικράνων των παραστάδων, που επικαλύπτονται από νωπογραφία, είναι επιζωγραφισμένες με τα ίδια χρώματα. (φωτο 3, 4). Έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται και οι πλαϊνοί τοίχοι του προθαλάμου. Είναι επενδεδυμένοι με μάρμαρο Θάσου και κοσμούνται στο ανώτερο μέρος τους με ιωνικό επιστύλιο, επί του κυματίου του οποίου σώζονται ίχνη μαύρου και κόκκινου χρώματος. (φωτο 5). 

Εκτός από τις ανασκαφικές εργασίες, πραγματοποιούνται επεμβάσεις συντήρησης και στερέωσης του διακόσμου, μόλις έρχεται στο φως, από ειδικευμένους συντηρητές.

Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

Οι ανασκαφές στην Αμφίπολη πριν μισό αιώνα...

"Εις απόστασιν ολίγων δεκάδων μέτρων ανατολικώς του υπ΄ αριθμ. 133 λόφου εις την θέσιν ΄Καστάς΄, υπάρχει λοφίσκος, εις την κορυφήν του οποίου είχεν ανευρεθεί κατά το παρελθόν τάφος εκ πωρολίθου, κάτωθεν δε του τάφου τούτου είχε αποκαλυφθή και δεύτερος τάφος παιδίου.

Το κανονικόν σχήμα του λοφίσκου και το πλήθος των λατυπών μαρμάρου, αίτινες είχον ανευρεθή τότε εις τα χώματα της επιχώσεως, χωρίς να αποκαλυφθή μέχρι σήμερον τάφος εκ μαρμάρου, ήσαν τα κίνητρα δια να επιχειρηθεί μικρά έρευνα, ήτις εγένετο εις δύο σημεία της δυτικής και της νοτίας πλευράς, παρά την βάσιν του λοφίσκου. Δια της ερεύνης διεπιστώθη, ότι η επίχωσης είναι αμμώδης, εντός αυτής δε ανευρέθησαν τμήματα κεράμων. Πρόκειται άρα περί μεγάλου τεχνητού τύμβου, όστις πιθανώς καλύπτει μέγα ταφικόν οικοδόμημα. Δια της μελλοντικής ερεύνης του τύμβου θα ελεγχθή η ορθότης της υποθέσεως ταύτης".

Με αυτά τα λόγια περιγράφει την πρώτη του ανασκαφή στον λόφο Καστά, το 1964, ο αρχαιολόγος Δημήτρης Λαζαρίδης στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", σε απόσπασμα με τίτλο "Ανασκαφαί και έρευνα εις Αμφίπολιν", Εν Αθήναις 1966.

Στη συγκεκριμένη παράγραφο, ο αρχαιολόγος αποκαλύπτει ότι στον λόφο Καστά της Αρχαίας Αμφίπολης υπήρχε ένας μεγάλος τεχνητός τύμβος που πιθανόν, όπως έλεγε, "καλύπτει ένα μεγάλο ταφικό οικοδόμημα".

Φωτογραφία τραβηγμένη το 1979, από τον ίδιο τον Δ. Λαζαρίδη, που απεικονίζει ομάδα αρχαιολόγων που δούλευαν μαζί του. Η δεύτερη αριστερά είναι η Κ. Περιστέρη 


Πώς ξεκίνησε, όμως, το "ταξίδι της Αμφίπολης" και πώς έφτασε σε εκείνο το σημείο ο Δημήτρης Λαζαρίδης;

Ο επί τριάντα χρόνια στενός συνεργάτης του, πρώην αρχιφύλακας του αρχαιολογικού χώρου στην Αμφίπολη, Αλέξανδρος Φ. Κοχλιαρίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανασύρει θύμησες μακρινές, μα όχι λησμονημένες, της εποχής εκείνης.

"Ήταν φθινόπωρο του 1955. Παιδί τότε, δώδεκα ετών, πήγα με τον πατέρα μου Φίλιππα για να μαζέψω ξύλα. Η νύχτα πλησίαζε κι εμείς κόβαμε και μαζεύαμε από κάτω όσα περισσότερα ξύλα μπορούσαμε για να γυρίσουμε γρήγορα πίσω στο χωριό. Ξαφνικά, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ιδιόμορφο άνοιγμα στο έδαφος, που αρχικά νομίζαμε πως ήταν σπηλιά.

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

100 χρόνια παρουσίας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στους Φιλίππους


1ο Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας Τρίτη 26 Αυγούστου, ώρα 20.30Εκδήλωση – Αφιέρωμα στα 100 χρόνια παρουσίας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στους Φιλίππους, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 20.30 στο 1ο Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας, στο πλαίσιο του 57ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- Διάλεξη του Alexandre Farnoux, Διευθυντή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών με τίτλο: «Οι εργασίες της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στους Φιλίππους»

- Προβολή ταινίας μικρού μήκους για την αρχή των ανασκαφών στους Φιλίππους

- Μουσική παράσταση με τίτλο: «Θεατρικός Χατζιδάκις» από το Μουσικό Σχολείο Καβάλας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας 2510. 220876 – 7 ώρες γραφείου.

Είσοδος Ελεύθερη


Ακριβές περιεχόμενο δήλωσης της εφόρου κ. Αικ. Περιστέρη

Επειδή ανακριβή δημοσιεύματα φέρουν την κ. Αικ. Περιστέρη, προϊσταμένη της ΚΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων που διεξάγει την ανασκαφή στον Τύμβο Καμβά στην Αμφίπολη να έχει κάνει δηλώσεις για το ενδεχόμενο σύλησης του περιεχομένου του τάφου, η ίδια διευκρινίζει ότι η δήλωσή της έχει ακριβώς ως εξής:
«Η ανασκαφική έρευνα θα δείξει αν ο τάφος έχει συληθεί ή όχι». Κάθε άλλη απόδοση της δήλωσής της συνεπώς δεν ευσταθεί.

(Δελτίο Τύπου)

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Τα πρώτα χρώματα της ανασκαφής στον τύμβο Καστά της Αμφίπολης. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Από το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώθηκαν τα εξής σχετικά με την πορεία της ανασκαφής στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη:

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στο ταφικό μνημείο, στον Τύμβο Καστά από την ΚΗ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Αμφίπολη. Σήμερα, απομακρύνθηκαν, με άκρα προσοχή,  χώματα  τα οποία βρίσκονταν στο διάκενο και πίσω από τα αγάλματα των Σφιγγών, σε βάθος  περίπου, δυο μέτρων , και σε πλάτος ανάλογο της εισόδου του τάφου, ήτοι 4.50 μ. ´Ετσι, προχώρησε, στο μεγαλύτερο τμήμα της η αποχωμάτωση  του εσωρραχίου της θόλου.

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η αφαίρεση πέντε λιθόπλινθων , από την έκτη σειρά του τοίχου σφράγισης,  με τη βοήθεια μηχανικού μέσου . Μετά την απομάκρυνσή τους, αποκαλύφθηκε κάτω από τη βάση των Σφιγγών, το ανώτερο τμήμα του μαρμάρινου θυρώματος.
Καλύπτεται με  fresco σε μίμηση  ιωνικού επιστυλίου. Φέρει διακόσμηση με
κόκκινο, μπλε  και μαύρο χρώμα. Αμέσως, κάτω από το  ιωνικό  επιστύλιο, αποκαλύφθηκαν δυο ιωνικά επίκρανα των  παραστάδων της θύρας, επίσης επικαλυπτόμενα με fresco και επιζωγραφισμένα  με τα ίδια χρώματα. Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο με προτεραιότητα την στερέωση και συντήρηση των σημερινών ευρημάτων.ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ: Το λιοντάρι της Αμφίπολης μαρτυρά… Μ. Αλέξανδρο

Ακλόνητος στην αρχική του θέση και στα γραπτά του παραμένει ο ιστορικός Σαράντος Καργάκος, σχετικά με το περιεχόμενο του τάφου και το πρόσωπο που φιλοξενείται στο μνημείο που ανακαλύφθηκε στον λόφο Καστά της Μεσολακκιάς, καθώς με δηλώσεις του στην εφημερίδα «Χρονόμετρο» ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος τάφος προορίζονταν για τον μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τον Μέγα Αλέξανδρο.

Μάλιστα, ο κ. Καργάκος στην επιχειρηματολογία του συμπληρώνει ότι ο όγκος του μνημείου, αλλά και το λιοντάρι που υπήρχε στην κορυφή και αποδείχθηκε ότι ήταν αυτό της Αμφίπολης, είναι στοιχεία που καταδεικνύουν ανδρικό μνημείο και δεν μπορεί σε αυτό να φιλοξενούνται μόνο η Ρωξάνη και ο γιος του Μ. Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος Δ’.

«Το λιοντάρι μαρτυρά ανδρικό μνημείο»

«Από την εποχή που άρχισε ο θόρυβος για τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου, περί το 1986, διατύπωσα την άποψη ότι αυτός αν δε βρίσκεται στην Αίγυπτο, τότε θα έπρεπε να αρχίσουμε να ψάχνουμε στη Μακεδονία. Αργότερα, στο βιβλίο μου «Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου» διατύπωσαν την άποψη ότι αν βρεθεί τάφος του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία, τότε αυτός θα είναι στην Αμφίπολη. Την Αμφίπολη την έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Προ τετραετίας, σχημάτισα την εντύπωση ότι ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου ενδεχομένως να έχει βρεθεί και να μην το ξέρουμε και ανέφερα ότι θα είναι εκεί, όπου βρίσκεται ο Λέων της Αμφιπόλεως. Αυτά έχω γράψει και αυτά επαναλαμβάνω. Υπάρχουν αρκετοί ζηλόφθονες, που επιθυμούν να μην επιβεβαιωθεί μια δική μου διαίσθηση και ένα δικό μου έργο. Δεν πήρα θέση και αξίωμα στη ζωή μου. Προτίμησα να υπηρετώ τις δικές μου επιστημονικές θέσεις. Θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να αφήσουμε τον καιρό και τους αρχαιολόγους μας να πούνε τις απόψεις τους. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν υπήρξε τάφος του Μ. Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο. Αν υπήρχε τέτοιος τάφος, κάποιος από τους εκατοντάδες πνευματικούς ανθρώπους που ανέδειξε η περιοχή, θα μας έδινε σαφείς μαρτυρίες. Μένει μόνο κάποια αναφορά από τον συγγραφέα Ιάσωνα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι το λιοντάρι της Αμφιπόλεως ήταν τοποθετημένο στην κορυφή ενός κενοταφίου ή ενός τάφου, προφανώς μαχητού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη μνησικακία και ενόχληση από απόψεις ότι στην Αμφίπολη μπορεί να υπάρχει ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου. Είναι προτιμότερη η προβολή της χώρας μας από τα πάρτι της Μυκόνου;».

Μυστική ανταλλαγή Ολυμπιάδας – Πτολεμαίου;

Ο Σ. Καργάκος, προχωρώντας τους συλλογισμούς του, ανέφερε ότι «υπάρχει μια μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο Σεπτίνος Σεβήρος έκλεισε τον τάφο για να μη γίνεται αντικείμενο λεηλασίας. Έχω υπόψιν μου πολλά παλιά βιβλία και ορισμένες εργασίες του Νερούτσου, που μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει ίχνος παρουσίας τάφου του Μ. Αλεξάνδρου. Στον λόφο του Κοκ Ελ Ντε Μας, όπου ο συγγραφέας Ιάσων τοποθετεί τους τάφου του Αλεξάνδρου και των Πτολεμαίων, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Μελετώντας την προσωπικότητα της Ολυμπιάδας, πιστεύω ότι έγινε μια μυστική ανταλλαγή μεταξύ αυτής και του Πτολεμαίου και ότι το λείψανο του Αλεξάνδρου μεταφέρθηκε στη Μακεδονία. Η Ολυμπιάδα ήθελε να εδραιώσει τη βασιλική δυναστεία του εγγονού της, Αλεξάνδρου του Δ’, που όταν θανατώθηκε από τον Κάσσανδρο ήταν μόλις 11 ετών, μαζί με τη μητέρα του, τη Ρωξάνη. Αυτά με κάνουν να πιστεύω ότι ο τάφος του Αλεξάνδρου είναι στην Αμφίπολη. Τέτοιο επιβλητικό μνημείο δεν υπάρχει όμοιό του στη Μακεδονία. Ο Μ. Αλέξανδρος και οι θρύλοι του συνοδεύουν 72 λαούς σε όλον τον κόσμο. Αν κάποιοι ενοχλούνται με τις απόψεις του Καργάκου, ας πάνε να κάνουν παρέα στους γείτονες μας, τους Σκοπιανούς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο περισσότερο».

Συλημένος ο τάφος

Τους φόβους του ότι οι αρχαιολόγοι ήρθαν δεύτεροι πίσω από τυμβωρύχους της αρχαιότητας εξέφρασε ο Σ. Καργάκος, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι τα κομμένα κεφάλια των Σφιγγών μας δείχνουν ότι ο τάφος συλήθηκε. Από μια φωτογραφία, βλέπω ότι ο τοίχος που καλύπτει την είσοδο είναι προχειροφτιαγμένος. Πάντως, πρέπει να πω ότι οι αρχαιολόγοι δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα χρυσά αντικείμενα. Μπορούμε να δούμε τον οικονομικό βίο της περιοχής. Όσα κι αν πήραν οι συλητές, κάτι σημαντικό θα έχει απομείνει για τους επιστήμονες. Πρέπει, επίσης, να πούμε ότι πρώτοι τον τάφο βρήκαν οι άνδρες της Α’ και Γ’ Μεραρχίας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το λιοντάρι βρέθηκε αργότερα τεμαχισμένο κατά τα αποξηραντικά έργα από μια γαλλική εταιρεία στον Στρυμόνα και συγκολλήθηκε με μια παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη, Μάκβι, που ήταν φιλέλληνας. Ο Λέων της Αμφιπόλεως είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της Χαιρώνειας κι αυτό με κάνει να πιστεύω ότι κάτι πολύ μεγάλο κρύβεται στον συγκεκριμένο τάφο».

(Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της εφημερίδα πατώντας ΕΔΩ)

(Πηγή: Εφημερίδα "Χρονόμετρο")

Ανακοίνωση της ΚΗ' ΕΠΚΑ για την ανασκαφή στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Η ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων που πραγματοποιεί την αρχαιολογική ανασκαφή στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη αναμένει την εύλογη κατανόηση όσων φορέων (πολιτικών, επιστημονικών, κοινωνικών) ζητούν ξενάγηση και ενημέρωση για την διεξαγόμενη έρευνα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μία σημαντική εν εξελίξει αρχαιολογική ανασκαφή που πρέπει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο των εργασιών που ενδιαφέρει όχι μόνο την ελληνική αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη.
Η υπηρεσία μας θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου φορέα μόλις ολοκληρωθεί η κρίσιμη φάση της ανασκαφής που διεξάγεται ήδη.

(Δελτίο Τύπου)

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Σε σχετική ανακοίνωσή του για την πορεία της ανασκαφής στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει:

Συνεχίζονται από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών κα Κλασικών Αρχαιοτήτων οι ανασκαφικές εργασίες στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη. 
Με την αφαίρεση, μέχρι στιγμής, των έντεκα λίθων από τον τοίχο σφράγισης, αποκαλύφθηκαν εξ ολοκλήρου οι Σφίγγες από μάρμαρο Θάσου. Το ύψος των αγαλμάτων είναι 1.45 μ. Το συνολικό ύψος με τις κεφαλές υπολογίζεται ότι θα έφτανε τα δύο μέτρα περίπου. Στους κορμούς, τους, που είναι δουλεμένοι με ψιλό ντισιλίδικο, αποτυπώνεται η πλαστικότητα και η λεπτοδουλειά των γλυπτών της τελευταίας εικοσιπενταετίας του 4 π.Χ αιώνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν τμήματα των πτερών των Σφιγγών- που ήταν ένθετα στους κορμούς- και τα οποία επιτρέπουν την πλήρη αποκατάστασή τους. 
Βρέθηκε, επίσης, τμήμα από τη ράχη του αγάλματος του Λέοντος της Αμφίπολης. Τόσο οι Σφίγγες, όσο και ο Λέων φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. 
Με την αφαίρεση των χωμάτων, εμφανίστηκε, επίσης, μικρό τμήμα της ανωδομής του μνημείου, που φέρει ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε δυο αποχρώσεις αντίστοιχα. 
Οι εργασίες συνεχίζονται στη στάθμη του εσωρραχίου της θόλου, με την 
στερέωση και στήριξη των λίθων της καθώς και την αφαίρεση των χωμάτων.
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Τακτική ενημέρωση απο το υπουργείο Πολιτισμού για την ανασκαφή του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την πορεία της ανασκαφής του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, αναφέρει τα εξής:

"Η ανασκαφή στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη εξελίσσεται σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία.
Ήδη σήμερα ξεκίνησαν οι προεργασίες για την ασφαλή μετατόπιση των λίθων του προστατευτικού τοίχου. Δημοσιεύματα περί μετακινήσεως των δύο μαρμάρινων σφιγγών δεν ευσταθούν.
Το Υπουργείο Πολιτισμού από σήμερα θα ενημερώνει τακτικά την κοινή γνώμη για την πορεία της ανασκαφής".

Μετακινούνται οι λίθοι από την είσοδο του τάφου στην Αμφίπολη

Ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα έφτασαν γύρω στις 9 το πρωί στον χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού  ξεκίνησαν ήδη από σήμερα οι προεργασίες για την ασφαλή μετατόπιση των λίθων του προστατευτικού τοίχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετακίνηση των λίθων του προστατευτικού τοίχου που βρίσκονται μπροστά στην είσοδο του τάφου γίνεται με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αρχαιολόγων στο εσωτερικό του μνημείου.

Η ανασκαφή στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη εξελίσσεται σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει επίσης πως από σήμερα θα ενημερώνει τακτικά την κοινή γνώμη για την πορεία της ανασκαφής.

Tι κρύβει στο εσωτερικό του ο τύμβος της Αμφίπολης θα φανεί σε 15 με 20 ημέρες διαβεβαιώνουν από το ΥΠΠΟΑ, «κι εφόσον οι ανασκαφείς κατεβάσουν τη στάθμη στο επίπεδο του δαπέδου». Τότε θα μάθουμε αν είναι συλημένος ο τάφος, όπως μαρτυρούν οι ακέφαλες Σφίγγες με τα σπασμένα φτερά, ισχυρίζονται ειδικοί σε θέματα μακεδονικής αρχιτεκτονικής.

Οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι πίσω από τον τοίχο στην είσοδο του τάφου υπάρχει ψηφιδωτό δάπεδο με ρόμβους, το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται και πίσω από τη θύρα και τις παραστάδες της.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στον Τύμβο Κάστα έχουν προκαλέσει πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τηλεοπτικούς σταθμούς να καταφτάνουν από όλη την Ελλάδα και από τα Βαλκάνια.

Ενώ εκατοντάδες είναι οι τουρίστες που θέλουν να πλησιάσουν κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές, προκειμένου να δουν τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη της προϊσταμένης της ΚΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Κατερίνας Περιστέρη.

(Πηγή: Εφημερίδα "Καθημερινή")

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Α. Σαμαράς: Βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικό εύρημα στην Αμφίπολη

«Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σημαντικό εύρημα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, από τον Τύμβο Καστά, στην Αρχαία Αμφίπολη, όπου βρέθηκε το πρωί.

Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε: «Η γη της Μακεδονίας μας εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εκπλήσσει αποκαλύπτοντας από τα σπλάχνα της μοναδικούς θησαυρούς, που συνθέτουν, υφαίνουν όλοι μαζί αυτό το μοναδικό μωσαϊκό της ελληνικής μας Ιστορίας, για το οποίο όλοι οι Έλληνες είναι πολύ υπερήφανοι. Πρόκειται εδώ για ένα μνημείο με μοναδικά χαρακτηριστικά: Ένας περίβολος γύρω-γύρω 497 μέτρα, σχεδόν ένας τέλειος κύκλος σμιλεμένος σε μάρμαρο Θάσου. Το λιοντάρι της Αμφίπολης πάνω από 5 μέτρα, 5,20 μέτρα, ας το σκεφτούμε στην κορυφή του τύμβου. Δύο ολόγλυφες Σφίγγες που βλέπετε, που είναι εκεί σαν να φυλάσσουν- και πράγματι είναι εκεί για να προφυλάξουν την είσοδο του τάφου. Ένας δρόμος πλατύς, με πλάτος 4,5 μέτρα, που οδηγεί στην είσοδο με τοίχους που μιμούνται σε φρέσκο τον τρόπο δόμησης του περίβολου. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν επιτρέψει στην κ. Περιστέρη, την ανασκαφέα, την αρχαιολόγο, να είναι αισιόδοξη ότι πρόκειται για ένα μοναδικό ταφικό μνημείο, που- όπως μας είπε- χρονολογείται μεταξύ του 325 και του 300 π.Χ.. Βέβαια, στο καίριο ερώτημα η ανασκαφή είναι αυτή η οποία θα αποκαλύψει την ταυτότητα του νεκρού. Η ανασκαφή θα συνεχιστεί με ρυθμούς που υπαγορεύει τόσο το εύρημα όσο, βέβαια, και η επιστημονική δεοντολογία. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην κ. Περιστέρη και τους συνεργάτες της».

Ξεναγήθηκε στον χώρο των ανασκαφών

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γεωργία και τον υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα, έφτασε στην Αρχαία Αμφίπολη γύρω στις 10 παρά 15 το πρωί, ξεναγήθηκε στον χώρο της εξελισσόμενης ανασκαφής από την υπεύθυνη αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη και ενημερώθηκε για τα ευρήματα.

Ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, συνομίλησε με τους κατοίκους λέγοντάς τους χαρακτηριστικά "κάντε υπομονή λίγες μέρες".

Σημειώνεται ότι, οι ανασκαφές που διεξάγονται στον μοναδικό μνημειακό περίβολο του Τύμβου Καστά, στην Αρχαία Αμφίπολη, εικάζεται ότι βρίσκονται κοντά στην αποκάλυψη ενός σημαντικού τάφου.

Στον χώρο γύρω από την αρχαιολογική ανασκαφή παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη. 

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αμφίπολης Κωνσταντίνος Μελίτος σημείωσε ότι "η επίσκεψη του πρωθυπουργού της χώρας σημαίνει πως κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό έχει δώσει η ανασκαφή" και πρόσθεσε ότι "η περιοχή και όλη η Ελλάδα πρόκειται να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο".

Πηγή:www.capital.gr
(Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

Αρχαιολογικό θρίλερ στην Αμφίπολη - Σαμαράς: "Κάντε υπομονή λίγες μέρες"

(Πηγή: Εφημερίδα "Καθημερινή")

Με τη σύσταση "κάντε υπομονή λίγες μέρες", ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς απευθύνθηκε στους κατοίκους της Αρχαίας Αμφίπολης, με τους οποίους είχε σύντομη συνάντηση στο δημοτικό αναψυκτήριο λίγο προτού μεταβεί στον χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής.

Ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, συνομίλησε με τους κατοίκους και στη συνέχεια μετέβη στον Τύμβο Καστά, όπου ξεναγήθηκε στον χώρο της ανασκαφής από την υπεύθυνη αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη και ενημερώθηκε για τα ευρήματα.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γεωργία και τον υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα, έφτασε στην Αρχαία Αμφίπολη γύρω στις 10 παρά 15 το πρωί.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Αμφίπολης Κωνσταντίνος Μελίτος σημείωσε ότι "η επίσκεψη του πρωθυπουργού της χώρας σημαίνει πως κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό έχει δώσει η ανασκαφή" και πρόσθεσε ότι "η περιοχή και όλη η Ελλάδα πρόκειται να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο".

(Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ )

Την Τετάρτη τα σπουδαία για την ανασκαφή στην Αμφίπολη

Κορυφώνεται η αγωνία για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη Μεσολακκιά και την πιθανότητα ανακάλυψης του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το πρωί της Τετάρτης (13/8) αναμένονται τα σπουδαία για την εξέλιξη του ανασκαφικού έργου στον λόφο Καστά στη Μεσολακκιά Σερρών, όπου οι φήμες δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ημέρες ότι μπορεί να πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της αρχαιολογικής σκαπάνης, καθώς πλήθος ευρημάτων κατατείνει στο γεγονός ότι ο τάφος του Βασιλέα των βασιλέων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Μάλιστα, οι αναφορές ολοένα και πληθαίνουν, καθώς έγινε γνωστό ευρέως ότι σε «σκανάρισμα» της περιοχής με τη χρήση ακτίνων Χ από το ΤΕΙ Σερρών, δείχνουν ότι εντός του μνημείου υπάρχουν τρία ξεχωριστά διαμερίσματα, δομή που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλους βασιλικούς τάφους της περιόδου.

Γνωστή έγινε, επίσης, η πληροφορία ότι οι κεφαλές των Σφιγγών που βρέθηκαν στην είσοδο του ταφικού μνημείου, είναι κομμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι, μήπως υπήρξε σύληση του τάφου σε ένα μέρος του.

Βασιλικός τάφος Αμφίπολης: Το μυστήριο με τις αποκεφαλισμένες σφίγγες

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το υλικό που βρέθηκε στο διάδρομο προς την πύλη του τάφου του τύμβου Καστά

Και ενώ απομένουν λίγα κυβικά χώμα μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η πύλη που οδηγεί στον μνημειώδη μακεδονικό τάφο που διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός λαμπρού βασιλικού ταφικού μνημείου, νέα ερωτήματα έρχονται να προστεθούν από τα ευρήματα της ανασκαφής στην θέση Καστά στην Μεσολακκιά δίπλα στην αρχαία Αμφίπολη. Σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από το ύψος του μαρμάρινου περίβολου, ξεκινάνε πέντε σκαλοπάτια που καταλήγουν στην λαμπρή βασιλική πύλη, που εικονίζεται στην φωτογραφία σκεπασμένη από πλαστικό κάλυμμα για να προστατευτούν τα ευρήματα.

Οι δύο σφίγγες και για τους συμβολισμούς τους, γράφαμε στην χθεσινή σχετική ανάρτηση στο www.xronometro.com, ωστόσο το νεώτερο στοιχείο που έγινε γνωστό σήμερα είναι ότι τα δύο αγάλματα είναι αποκεφαλισμένα!!! Η παρουσία των δύο σφιγγών είναι ένας βασικός λόγος που συνδέεται το ταφικό μνημείο με μια πιθανή παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου καθώς έχοντας μυηθεί ο Μακεδόνας Βασιλιάς στα αιγυπτιακά μυστήρια και έχοντας αναγνωριστεί ως υιός του Άμμωνα είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το εν λόγω σύμβολο, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί με τη σύζυγό του Ρωξάνη (θυμίζουμε Αφγανή στην καταγωγή) και τον γιο του Αλέξανδρο τον Δ’. Ο αποκεφαλισμός των αγαλμάτων θα μπορούσε να είναι μέρος μιας ταφικής τελετουργίας, όπως ήταν το σπάσιμο των αγγείων – συνήθεια που φτάνει μέχρι τι ημέρες μας-, έθιμο που ωστόσο δεν αφορά την αιγυπτιακή πρακτική καθώς δεν υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα αλλά κάποιο τοπικό, της περιοχής της Αμφίπολης, ταφικό έθιμο… Παρ’ όλα αυτά, και αυτόν τον συλλογισμό να ακολουθήσει κανείς δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα καθώς ακόμη και αν ήταν ταφικό έθιμο τα κεφάλια των αγαλμάτων θα πρέπει να είχαν βρεθεί στα πόδια των δυο σφιγγών. Ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν κλαπεί, στα κατοπινά – ίσως – ρωμαϊκά χρόνια, οπότε ανακύπτει ένα ακόμη ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και αυτό είναι το κατά πόσο οι δράστες της κλοπής σύλησαν τον τάφο… Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει συληθεί ο τάφος, αλλά δεν αποκλείεται αυτή η εικόνα να ανατραπεί στην πορεία της ανασκαφής και όταν ανοίξει η πύλη.

Αμφίπολη: Οι δύο σφίγγες φυλάνε τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου;

Τα πρώτα ευρήματα από την είσοδο του βασιλικού τάφου στην θέση Καστά στο Δ.Δ. Μεσολακκιάς

Τι μπορεί να εξυπηρετούν και τι λόγο ύπαρξης μπορούν να έχουν δυο αγάλματα με τη μορφή  σφίγγας στην είσοδο ενός – όπως όλα δείχνουν – βασιλικού τάφου στην μακεδονική γη της Αμφίπολης; Αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δώσει απάντηση η αρχαιολογική σκαπάνη στον τύμβο Καστά στην Μεσολακκιά, όπου είναι στραμμένα τα μάτια όλων, από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μέχρι και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν συζητάνε τίποτα άλλο πέρα από τις τελευταίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και βέβαια τις εικασίες που τροφοδοτούν τα νέα ευρήματα. Να είναι η παρουσία των σφιγγών ένα ακόμη λιθαράκι στην υπόθεση ότι εκεί μπορεί να είναι θαμμένος ο Βασιλιάς Αλέξανδρος ο Μακεδών;

Οι ανασκαφή συνεχίζεται αδιάκοπα στον λόφο Καστά, για να διακοπεί μόνο με την δύση του Ήλιου και να αρχίσει λίγες ώρες αργότερα με τις πρώτες ακτίνες του. Μετά την αποκάλυψη των δύο αγαλμάτων με τη μορφή Σφίγγας και πριν ανοίξει η μεγαλοπρεπής πύλη του βασιλικού τάφου που θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που διατυπώνονται, εξετάζεται ενδελεχώς το υλικό από την εκκαθάριση του διαδρόμου προς την πύλη του τάφου, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν ενδιαφέροντα ευρήματα, από χρόνους μετά την ταφή και τα οποία θα μας προετοιμάσουν για το τι θα αντικρίσουνε οι αρχαιολόγοι μόλις ανοίξει ο τάφος.   Ωστόσο, εκείνο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το τι σκέφτηκε η επικεφαλής αρχαιολόγος της ανασκαφής κ. Κατερίνα Περιστέρη όταν αντίκρισε τα δύο αγάλματα με την μορφή σφίγγας να φυλάνε την είσοδο του τάφου… Να σκέφτηκε τις εικόνες από τις σφίγγα που φυλάει τους τάφους των φαραώ στην Γκίζα; Να σκέφτηκε το πώς υποδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο οι ιερείς του Άμμωνα όταν ταξίδεψε μέχρι το μαντείο του; Να θυμήθηκε τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο βασιλικό νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας, της εποχής των Πτολεμαίων, με το πλήθος των σφιγγών που φυλάνε τους βασιλικούς τάφους;