Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Νέος μακεδονικός τάφος στον νομό Πέλλας

Ένας νέος μακεδονικός τάφος, με τέσσερις θαλάμους, ήρθε στο φως εντός του σύγχρονου οικισμού της Πέλλας κατά τη διάρκεια του έργου «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Πέλλας - Ν.Πέλλας», που υλοποιείται από τον Δήμο Πέλλας με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Ο μακεδονικός τάφος, όπως και άλλοι δεκαοκτώ κιβωτιόσχημοι και κεραμοσκεπείς τάφοι του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας, πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου, που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές, ερευνήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2015. Η δαπάνη εξασφαλίστηκε μέσω υποέργου αυτεπιστασίας που εκτελείτο παράλληλα με το κυρίως τεχνικό έργο. 
Το ενδιαφέρον στο νέο μακεδονικό τάφο της Πέλλας είναι η αρχιτεκτονική μορφή του, αφού εκτός από το κεντρικό σκέλος, με προθάλαμο και κυρίως θάλαμο, διαθέτει δύο ακόμη πλευρικούς θαλάμους που ανοίγονται στη βόρεια και νότια πλευρά του προθαλάμου. 
Από το κεντρικό σκέλος με ύψος τοίχων 2,50 μ. έχει καταστραφεί η καμαρωτή οροφή. Αντίθετα οι καμάρες των πλευρικών θαλάμων σώζονται σε άριστη κατάσταση. Στο εσωτερικό του νότιου πλευρικού θαλάμου υπάρχει λίθινο βάθρο, πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί η κλίνη του νεκρού ή της νεκρής. Η είσοδος του αντικρινού βόρειου θαλάμου προστατευόταν με φράγμα, από το οποίο διατηρείται η κατώτερη λιθόπλινθος. 
Ο δρόμος και η πρόσοψη του τάφου, που βρίσκονται στα ανατολικά, δεν στάθηκε δυνατό να ερευνηθούν στην παρούσα φάση. Όμως, όπως συμπεραίνεται από τα πεσμένα αρχιτεκτονικά μέλη η πρόσοψη αναμένεται να έχει μνημειακή διαμόρφωση με αετωματική επίστεψη. Το θυραίο άνοιγμα του προθαλάμου έκλεινε με ξύλινη θύρα ύψους 2,78 μ και πλάτους 1,30 μ. 
Ο τάφος συλήθηκε κατά την αρχαιότητα, όπως οι περισσότεροι μακεδονικοί τάφοι. Ολόκληρα αγγεία, λυχνάρια και ειδώλια, που περισυλλέχθηκαν από το εσωτερικό του προθαλάμου, ανάγουν την κατασκευή του μνημείου στο πρώτο μισό του 3ου αι. π.Χ.

(Πηγή: ΥΠΠΟ)

Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2015

«ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ»
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί καί Πατέρες,
Ἡ ἄπειρη καὶ ἀνερμήνευτη Ἀγάπη καὶ Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καὶ πάλι, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, νὰ συνεορτάσουμε τὴ μητρόπολη, τὴν πηγὴ καὶ ἀφετηρία ὅλων τῶν χριστιανικῶν μας ἑορτῶν καὶ πανηγύρεων, τὰ Χριστούγεννα.
Νὰ πανηγυρίσουμε, ὅπως ἁρμόζει, μὲ εὐλάβεια τὴν συγκλονιστικὴ ἀνάμνηση τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἀφοῦ ἐπὶ σαράντα ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία «ἐπλήρωσε» (Λουκᾶ 7,1), ἐγέμισε τὴν ἀκοὴ καὶ τὸ πνεῦμα μας μὲ ὕμνους περίτεχνους καὶ ἠδύμολπους, πού ἐξυμνοῦσαν τὸ τρισμέγιστο αὐτὸ Γεγονός, «τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον», τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο, ἀφοῦ νηστέψαμε ἀπὸ ὁρισμένα φαγητὰ στὴν τράπεζά μας, νηστεία μέτρια καὶ σύμμετρη γιά τοὺς πολλούς, ἀφοῦ στολίσαμε καταλλήλως σπίτια, δρόμους καὶ πλατεῖες μὲ ὅσο κουράγιο καὶ δύναμη ψυχῆς μᾶς ἄφησε ἡ ἀτέλειωτη τῶν ἡμερῶν μας οἰκονομικὴ κρίση, φθάσαμε στὸ ἑορταστικὸ ἀποκορύφωμα, ἀνήμερα τῆς πανευφρόσυνης ἑορτῆς τῆς πίστεώς μας. Οἱ ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας πάλι φεγγοβολοῦν καὶ ἀστράπτουν, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ συμμετέχει στὰ ἱερὰ δρώμενα ἐντός του ναοῦ καὶ οἱ πιὸ εὐλαβεῖς κοινωνοῦν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ χαίρουν χαρὰν μεγάλην καὶ ἀνεκλάλητη. Τὸ τραπέζι τὸ οἰκογενειακὸ γιὰ ὅλους – εἴθε Κύριε! – μὲ ἐδέσματα εὔγεστα καὶ χορταστικά. Ἡ ἀτμόσφαιρα παντοῦ χαρμόσυνη, οἱ καρδιὲς οὐρανὸς καθαρὸς χωρὶς σύννεφα.
Ἀλλὰ ἂς μὴ λησμονοῦμε καὶ τὸ πιὸ οὐσιῶδες καὶ πνευματικὸ καθῆκον, πού μᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἑορτή μας. Δηλαδὴ ὅσοι πιστοὶ νὰ μεταβοῦμε νοερὰ στὴ Βηθλεὲμ τὴν ἁγία καὶ νὰ προσκυνήσουμε μὲ κατάνυξη τὴν Ἁγία Φάτνη, ἐκεῖ ὅπου τελεσιουργήθηκε τὸ μέγα τῆς Θείας Οἰκονομίας Μυστήριο. Καὶ ἐκεῖ, στὸ φρικτὸ τόπο, κάτω ἀπὸ τὴ μεγαλοπρεπῆ Βασιλική, νὰ ἀναλογισθοῦμε πρὸς στιγμὴν ὅσους ἀξιώθηκαν ἐκείνη τὴν ἅγια Νύχτα νὰ προσκυνήσουν τὸ θεόπλαστο καὶ ἁβρὸ Βρέφος καὶ νὰ τοὺς μακαρίσουμε. Ἐνῶ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι του λαοῦ ἀναπαύονταν στὶς κλίνες των καὶ τὸ ἴδιο ἀμέριμνος καὶ ἀνυποψίαστος παρέμεινε καὶ ἕνας ὁλόκληρος λαός, πού ποθοῦσε ἕνα Μεσσία, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ἀπελευθέρωνε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους κατακτητὲς καὶ θὰ τοῦ χάριζε τὴν ἀρχαία δόξα τοῦ Ἰσραήλ, τὴν ἴδια ὥρα ἐλάχιστοι ποιμένες καὶ μακρυνοὶ ξένοι ἐπισκέπτες, σοφοὶ ἄνθρωποι ἄλλου λαοῦ, εἶχαν τὸ μοναδικὸ προνόμιο νὰ προσκυνήσουν τὸ Νεογέννητο Χριστό.
Καὶ ἐρωτοῦμε: Γιατί συνέβη αὐτό; Γιατί τόσο λίγοι θνητοὶ ἀξιώθηκαν τέτοια οὐράνια τιμὴ καὶ δόξα; Γιατί οἱ πολλοί, πού διέπρεπαν σὲ ἀξιώματα κοσμικὰ καὶ πλούτη καὶ θέσεις περίοπτες, γιατί ὁ λαός, «ὁ μὴ εἰδῶς τὰς γραφάς» ἑξαιρέθηκαν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐξαίρετο μεγαλεῖο, νὰ προσκυνήσουν τὸ Θεῖον Βρέφος, τὸν Σαρκωθέντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ; Γιατί μόνο οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἐκ Περσίδος σοφοὶ μάγοι; Μήπως αὐτὴ ἡ διάκριση συνεχίζεται μέχρι τὶς ἡμέρες μας; Λίγοι δηλαδὴ νὰ φθάνουν μέχρι τὴ Φάτνη καὶ νὰ ἀντικρύζουν ἔκθαμβοι τὸ μέγα καὶ παράδοξο Μυστήριον;
Ναί, ἀγαπητοί. Ὑπάρχει ἀσφαλῶς κάποιος σοβαρὸς λόγος, πού καὶ τότε καὶ σήμερα λίγοι φθάνουν μέχρι τὰ κράσπεδα τοῦ ἱεροῦ Σπηλαίου καὶ λίγοι δυστυχῶς προχωροῦν στὸ ἐσωτερικό του γιὰ νὰ προσκυνήσουν στὴν ἁγία Φάτνη. Ποιὸς ὁ λόγος; Διότι οἱ πολλοὶ δὲν ἔχουμε τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ τὴν ἁπλὴ καρδιὰ τῶν ποιμένων. Διότι ἀκόμη λείπει τὸ εἰλικρινὲς θρησκευτικὸ ἐνδιαφέρον, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ὅπως ὑπῆρχε στὴν καρδιὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῶν μάγων, ὥστε νὰ τοὺς πάρη τρόπον τινὰ ἀπὸ τὸ χέρι ἄγγελος φωτεινὸς (αὐτὸς ἦταν τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεὲμ) καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήση ἀπὸ τὴ χώρα τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἀθείας στὸ ἱερὸ Λίκνο, ὅπου εἶχε ἀνατείλει ἤδη ὁ πάμφωτος Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὸ γλυκὺ φῶς τῆς γνώσεως.
Μακάρι νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνωμε προσκυνητὲς τῆς Θείας Φάτνης, ἀποκτώντας τῶν ποιμένων τὴν ταπεινότητα καὶ τῶν μάγων τὴν θεοσέβεια. Ἀμὴν
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η Whitney Houston στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη αποχαιρετά το 2015 και υποδέχεται το 2016 με ένα νέο δημιούργημα.

Το κέρινο ομοίωμα της ντίβας της ποπ μουσικής Whitney Houston. Το έργο ολοκληρώθηκε μετά από μήνες δουλειάς ,μελέτης, παρατήρησης ,δημιουργίας και την αποτυπώνει από την περίοδο του άλμπουμ της," I look to you", το οποίο ήταν το τελευταίο της καριέρας της και κυκλοφόρησε το 2009.

Συγχαρητήρια Θοδωρή!Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Με αφορμή την ημέρα...


Παίρνω αφορμή από τη μέρα για να γράψω μερικές σειρές για τον Αριστείδη Μεντίζη, Δεκανέα Πεζικού. Ήταν ένας από τους ήρωες εκείνους που το χειμώνα του 1940-41 πολέμησαν στα παγωμένα βουνά της Αλβανίας. Πολέμησε για την πατρίδα, Μάτωσε για την Ελλάδα, έκλαψε για τους φίλους που έχασε μέσα στα χιόνια κρατώντας τους το χέρι. Παρασημοφορήθηκε... Ήταν ο ίδιος ήρωας που μου έλεγε παραμύθια και ιστορίες, ο ίδιος ήρωας που έπαιζε και γελούσε μαζί μου τις ατέλειωτες ώρες απουσίας των γονιών μου στη δουλειά. Ο ίδιος ήρωας που πεισματικά αρνιόταν να μιλήσει για τον πόλεμο γιατί όπως έλεγε "μακάρι να μην τον γνωρίσει ποτέ ξανά άνθρωπος", κι ας σκοτείνιαζε η όψη του από τις μνήμες. Ο ίδιος ήρωας που μασκαρευόταν για να με κάνει να γελάσω και με στήριζε σε δύσκολες στιγμές. Ο ίδιος ήρωας που μου μάθαινε ιδανικά και αξίες. Ο ίδιος ήρωας που περπατούσε περήφανος στο χωριό κρατώντας με από το χέρι μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήταν ένας από τους ήρωες που τιμάμε σήμερα. Ήταν όμως και ο δικός μου ήρωας! Ήταν ο παππούς μου! Έχοντας το ίδιο όνομα με σένα και κοιτώντας εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, σε ευχαριστώ για όλα παππού! Σε ευχαριστώ σαν εγγονός σου! Σε ευχαριστώ σαν Έλληνας!

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Το κέρινο ομοίωμα του Γιάννη Τσαρούχη απο τον Θόδωρο Κοκκινίδη!!!

«Όταν στην εφηβεία παρακολουθούσα μαθήματα ζωγραφικής και μελετώντας έργα Ελλήνων ζωγράφων, τα δημιουργήματα και η προσωπικότητα του Γιάννη Τσαρούχη με γοήτευσαν. Η Ελληνικότητα στην τέχνη με συγκινεί βαθειά και στα έργα του Γιάννη Τσαρούχη μοσχοβολάνε τα αρώματα της Ελλάδας. Με μοναδικό τρόπο απέδιδε το χρώμα ,τις σκιές, το λευκό.

Με λευκά ρούχα ,που ο ίδιος αγαπούσε ,με ένα πινέλο στο χέρι με την παλέτα και τα χρώματα δίπλα του ,τον αποτυπώνει το κέρινό του ομοίωμα. Με ανυπόκριτη αγάπη φιλοτέχνησα την κέρινη του φιγούρα και με μεγάλη χαρά , μετά από μήνες μελέτης, παρατήρησης, δημιουργίας, παίρνει την θέση του στο μουσείο», γράφει ο Θόδωρος Κοκκινίδης για το νέο δημιούργημά του, το κέρινο ομοίωμα του Γιάννη Τσαρούχη που πλέον βρίσκεται στο μοναδικής ομορφιάς Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη στα Κηπιά Παγγαίου.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει η Ελλάδα που αγαπάω, ή απλά την φαντάζομαι. Πάντως είναι υπαρκτή σαν ένα θέμα ζωγραφικό, και αυτό ελέγχει ό,τι κάνω στη ζωή μου. Ακόμη και όταν ζωγραφίζω αυτά που λέμε αναγεννησιακά, τα μέτρα τα έχω πάρει απ την Ελλάδα… Αλλά μ’ αρέσει να επηρεάζομαι και να τρέφω ξένα πράγματα και να τα αφομοιώνω . Είναι ένα είδος μεταμόσχευσης όπως λένε στη χειρουργική» 
Γιάννης Τσαρούχης.

Ο Γιάννης Τσαρούχης υπήρξε ένας κορυφαίος ζωγράφος της Ελλάδας. Μια πολυσχιδής προσωπικότητα ,ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης και άνθρωπος. Εκτός από την ζωγραφική λάτρεψε το θέατρο ,ασχολήθηκε με την σκηνογραφία αλλά και την συγγραφή βιβλίων. Παρατηρούσε ,ανέλυε ,φιλοσοφούσε την ζωή και ό,τι την περιβάλει. Τον χαρακτήρισαν οι πλέον διαχρονικές  ρήσεις του με αποφθεγματικό χαρακτήρα .Με την οξυδέρκεια ,την σοφία και πνεύμα του σφράγισε την πνευματική ζωή της χώρας. Το έργο του αποτελεί εθνική κληρονομιά


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

«Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014»


«Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά Αμφίπολης, κατά το χρονικό διάστημα 2012 μέχρι και 2014, καθώς επίσης και η γεωφυσική και γεωλογική έρευνα στον τύμβο. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής.

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Μήτκα.

“Αποτελέσματα γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών στον Καστά”, 
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Καθηγητής Γρηγόρης Τσόκας.

“Ταφικό συγκρότημα Τύμβου Καστά Αμφίπολης: Ανασκαφική Έρευνα 2012-2014”,
Αρχαιολόγος, Ανασκαφέας Τύμβου Καστά Αμφίπολης, 
Προϊστάμενη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, Κατερίνα Περιστέρη.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του ΑΠΘ, δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Σύλλογο Αποφοίτων του ΑΠΘ και είναι ανοιχτή για το κοινό.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Γιάννης Δραγασάκης

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός: Πάνος Κουρουμπλής
Υφυπουργός: Γιάννης Μπαλάφας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη: Νίκος Τόσκας
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρισμού: Έλενα Κουντουρά
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ: Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζάγκρη

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας: Νίκος Φίλης
Αναπληρώτρια Υπουργός: Αναγνωστοπούλου Σία
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών υποθέσεων: Νίκος Ξυδάκης
Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Μάρδας
Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
Αναναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος

Υπουργείο Υγείας 
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Μπαλτάς Αριστείδης
Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής υπουργός: Τρύφων Αλεξιάδης
Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Χουλιαράκης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης Τσιρώνης

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Δημήτρης Καμένος

Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Θοδωρής Δρίτσας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου
Αναπληρωτής: Μάρκος Μπόλαρης

Υπουργός Επικρατείας: Νίκος Παππάς

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: Αλέκος Φλαμπουράρης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Όλγα Γεροβασίλη

Τελικά αποτελέσματα εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015


                       
Επικράτεια

Ενσωμάτωση: 19.513/19.513 100,00 %

 
            Κόμμα                                                                                            %       Έδρες

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ                35,46 145

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    28,10 75

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή                                                          6,99 18

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)          6,28 17

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ                          5,55 15

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ                                                                                          4,09 11

Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία                          3,69 10

Ένωση Κεντρώων                                                                                  3,43 9

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                                          2,86

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.                                                                          0,85

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)                                          0,77

ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                                          0,65

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος                                                  0,53

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας          0,28

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                          0,16

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ–ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ."     0,12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)          0,08

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ          0,04

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ                  0,04

Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι                                                          0,02

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Μήνυμα Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως προς τους Μαθητάς επί τη Ενάρξει του Νέου Σχολικού Έτους 2015 – 2016

Πρὸς
Tοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες
Τῶν Δημοτικῶν Σχολείων,
Τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων
Τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Παγγαίου.

Ἀγαπητά μας παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας μας.
Ὡς ἐπίσκοπός σας ἀπευθύνω πρός ὅλους σας, ὅπως καί πρός τούς σεβαστούς διδασκάλους σας ἐγκάρδια, πατρική εὐχή, ἡ νέα σχολική χρόνια, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα, νά ἔχη πλουσιοπάροχη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κυλήση κάτω ἀπό τίς καλύτερες καί εὐνοικότερες συνθῆκες. Νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη, σώματος καί ψυχῆς, γαλήνη πνεύματος καί ἀστείρευτη τήν ἀγάπη καί τήν διάθεση γιά τήν πνευματική καί ἠθική σας πρόοδο. Νά κυλήση προπάντων ἡ καινούργια σχολική χρονιά κάτω ἀπό συνθῆκες καλύτερες γενικότερα γιά τήν κοινωνία καί τό ἔθνος μας.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ ἀγαπημένη πατρίδα μας αὐτόν τόν καιρό δέν περνᾶ τίς καλύτερες ἡμέρες τῆς ἱστορίας της. Βρίσκεται καί πάλι μπροστά σέ ἀκανθώδη, δυσεπίλυτα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀπαραιτήτως ὀφείλει νά ἐπιλύση κατά τόν καλύτερο τρόπο, ὥστε νά βαδίση ἀσφαλῶς τόν δρόμο τῆς προόδου καί εὐημερίας, ὅπως ὅλα τά εὐνομούμενα καί πολιτισμένα ἔθνη τῆς γῆς.
Εὐχόμεθα, λοιπόν, ἀγαπητά μας παιδιά, ἡ νέα σχολική περίοδος, τήν ὁποίαν μέ πολλή χαρά εὐλογήσαμε προηγουμένως μέ τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, νά βρίσκεται σέ πιό φωτεινό κοινωνικό καί ἐθνικό πλαίσιο. Διότι ὅπως ἔδειξαν τά ἀποτελέσματα τῶν φετεινῶν πανελληνίων ἐξετάσεων ἡ πρόοδος σας συμπορεύεται μέ τήν κοινωνική καί ἐθνική πρόοδο.
Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά εὐλογῆ καί προστατεύη καί ἐσᾶς καί ὅλο τό ἔθνος μας. Ἀμήν

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας
†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ένας άγνωστος οικισμός στα περίχωρα της Αμβρακίας


Σημαντικά ευρήματα ήρθαν κοντά στην πόλη της Άρτας (περιοχή Κομπότι-Συκούλα) κατά τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου της  Ιονίας Οδού. Η ομάδα εργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας για την ανάδειξη των σημαντικών ευρημάτων αποτελούμενη από την Προϊσταμένη, Βαρβάρα Παπαδοπούλου, δρα αρχαιολόγο, τον Τμηματάρχη, Σωτήρη Ραπτόπουλο, δρα αρχαιολόγο, και τους αρχαιολόγους ανασκαφείς Γεωργία Βασιλείου, Ανδρομάχη Μπαλαδήμα και Γιάννη Κωτσοκώστα, αποκάλυψε τα λείψανα ενός αρχαίου, άγνωστου μέχρι στιγμής, πολίσματος.

Μετά τον εντοπισμό επιφανειακών αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφική έρευνα, που διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2015. Σε αυτό το διάστημα αποκαλύφθηκαν διαδοχικά και σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, οκτώ κτήρια κατά μήκος της νότιας πλαγιάς του λόφου του Προφήτη Ηλία.

Συγκεκριμένα σε έκταση μήκους περίπου 150 μ. εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν τέσσερα οικιστικά σύνολα, αποτελούμενα –εκτός από μία περίπτωση– από κτήρια μικρών διαστάσεων χτισμένα από επιχώρια υλικά και σωζόμενα στο ύψος της θεμελίωσης.

Η ύπαρξη μεγάλων αποθηκευτικών πίθων (ενός ακέραιου κατά χώραν και πλήθους θραυσμάτων) και η ταύτιση ενός ληνού για τη γλευκοποίηση οίνου υποδηλώνουν τον αγροτικό και μεταποιητικό χαρακτήρα των εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τα κτήρια εντοπίστηκαν σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους, κάτι που σημαίνει πως δεν οικοδομήθηκαν ως σύνολο αλλά περισσότερο ως αυτόνομες μονάδες.

«Η ανασκαφή δίνει την εικόνα ενός οικισμού αποτελούμενου από εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οικίες, οι κάτοικοι των οποίων ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των κοντινών πεδινών εκτάσεων. Τα κινητά ευρήματα έχουν μεγάλο χρονικό εύρος, ξεκινώντας από τον 5ο αι. π.Χ. και φτάνοντας μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ. Μάλιστα ένας σπάνιος δακτυλιόσχημος αρύβαλλος που είχε τοποθετηθεί ως κτέρισμα σε πιθοταφή ανεβάζει την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο στα τέλη της Αρχαϊκής περιόδου.

Η έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω των κατασκευαστικών αναγκών του αυτοκινητόδρομου (Ι.Ο.), ωστόσο υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ενός άγνωστου από άλλες πηγές οικισμού σε μία προνομιακή θέση, με τα νώτα προστατευμένα από τους βορεινούς ανέμους χάρη στις πλαγιές του λόφου και το νοτιοανατολικό τμήμα της κοιλάδας του Αράχθου άμεσα προσβάσιμο. Με τα ευρήματα αυτής της σωστικής έρευνας θεωρούμε πως πρέπει να συνδυαστεί και ο κεραμικός κλίβανος της ύστερης κλασικής/ελληνιστικής περιόδου που βρισκόταν σε απόσταση μισού περίπου χλμ. προς τα νοτιοανατολικά», σημειώνουν χαρακτηριστικά η δρ Β. Παπαδοπούλου και ο Γ. Κωτσοκώστας.

«Σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση των ευρημάτων είναι το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, που ορίζει την ομαλότερη δίοδο από την περιοχή της Άρτας προς την Ακαρνανία και μάλιστα διαχρονικά, καθώς την ίδια πορεία ακολουθούν τόσο η υφιστάμενη Εθνική Οδός όσο και η υπό κατασκευή Ιονία Οδός.

Είναι εύλογο πως το πέρασμα αυτό ήταν σε χρήση ήδη από την αρχαιότητα και κατά μήκος του είχε αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη θέση ένα πόλισμα στην ευρύτερη περιοχή της Αμβρακίας. Ενδεχομένως ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού παραμένει θαμμένο σε αυτή την περιοχή», προσθέτουν.

(Πηγή: archaiologia.gr)

Έξι αγάλματα κρύβονται στον βυθό

Έξι ακόμα μπρούντζινα αγάλματα, ανάμεσα στα οποία ενός πυγμάχου, υπολογίζει ο Μπρένταν Φόλεϊ πως κρύβει ο βυθός των Αντικυθήρων.

Οι εικασίες του είναι εύλογες, καθώς κατά καιρούς έχουν ανελκυσθεί χέρια, κεφάλια και πόδια, που δεν ανήκουν σε γνωστά αγάλματα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ένα περσινό εύρημα, ένα δόρυ, το οποίο... αναζητά το άγαλμά του.

Με ανανεωμένη όρεξη φτάνουν στα Αντικύθηρα τις μέρες αυτές οι δύτες, αρχαιολόγοι, επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό που από την αύριο ή τη Δευτέρα θα αρχίσουν να καταδύονται, σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν και άλλα μυστικά από τον βυθό που κρύβει το διάσημο ναυάγιο. Χωρίς τη στολή Exosuit, όπως μας είπε ο κ. Φόλεϊ, από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole, που διεξάγει την έρευνα μαζί με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.

Με πολλές προσδοκίες, όμως, ανάμεσα στις οποίες είναι ο εντοπισμός αποδείξεων ότι τα βυθισμένα πλοία μπορεί να είναι δύο, όπως εδώ και χρόνια υποπτεύονται και τελευταία θεωρούν εξαιρετικά πιθανό. Τόνοι εξοπλισμού μεταφέρθηκαν στο νησί και θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη δεύτερη φάση της έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα μεταλλικά αντικείμενα, και σε αυτό θα βοηθήσει περισσότερο η τεχνολογία, με βάση την οποία θα υποδειχθούν μεταλλικά κομμάτια που συνδέονται με το ναυάγιο. Είτε δηλαδή αποτελούν τμήμα του πλοίου και της οικοσκευής είτε μεταλλικά τέχνεργα. Οι ερευνητές θα είναι εφοδιασμένοι με χάρτες του βυθού, ώστε να γνωρίζουν πού ακριβώς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού αρχαίων. Αυτή η προεργασία έγινε στην πρώτη φάση.

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Τότε διεξήχθη και ψηφιακή υποβρύχια αποτύπωση και τρισδιάστατη απεικόνιση ακριβείας στην περιοχή του Ναυαγίου. Στην περυσινή αντίστοιχη αποτύπωση είχε καταγραφεί η περιοχή της θέσης απ' όπου ανελκύστηκαν το 1900 τα περίφημα γλυπτά και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων.

Εν τούτοις η γειτνίασή του με δεύτερη θέση όπου εντοπίζεται φορτίο αμφορέων και άγκυρες ίδιας χρονολόγησης κατέστησε αναγκαία την αποτύπωση του ευρύτερου χώρου, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα ευρήματα και να εξαχθούν συμπεράσματα για την πιθανή σχέση των δύο θέσεων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα τα πλοία ήταν δύο.

Άλλη σκέψη των επιστημόνων θα διερευνηθεί με προσοχή. Όπως λέει ο κ. Φόλεϊ, δεν αποκλείεται το σκαρί να είχε φορτίο σιτηρών, μέσα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα αγάλματα ώστε να σταθεροποιούνται και να μην κινδυνεύουν να σπάσουν.

Για να γίνει η ανέλκυση χωρίς προβλήματα, αφού αντικείμενα που έχουν παραμείνει αιώνες στον βυθό της θάλασσας είναι εύθραυστα, έχει επινοηθεί ένας ειδικός τρόπος μεταφοράς. Τα αρχαία θα τοποθετούνται σε ειδικό μηχάνημα εισρόφησης, που θα τα μεταφέρει ασφαλή στην επιφάνεια, σαν να έμπαιναν σε ένα ασανσέρ, όπως λέει ο κ. Φόλεϊ.

Προς το παρόν, η ομάδα ετοιμάζεται να κάνει και άλλες συνδυαστικές έρευνες, π.χ. να διερευνήσει με DNA την πολυτελή κεραμική του πλοίου. Λάγυνοι (αγγείο για υγρά), όλπες (οινοχόες) και μυροδοχεία, θα εξεταστούν για να βρεθεί το περιεχόμενό τους. Θα χρησιμοποιηθεί μια μη καταστρεπτική τεχνική, την οποία χρησιμοποιούν και οι ιατροδικαστές σε περιπτώσεις... εγκλημάτων στην Αμερική. Αν εντοπισθούν ίχνη DNA τότε θα γίνουν πρόσθετες έρευνες σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.

(Πηγή: Αγγ. Κώττη, Έθνος, Ανασκαφή)

Απολογισμός δράσης και σχεδιασμού απερχόμενης ηγεσίας Υπουργείου Πολιτισμού

Κατά τους επτά μήνες της διακυβέρνησης μας, από 29 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Αυγούστου 2015, επιχειρήσαμε να κινηθούμε προς την εκπλήρωση των προγραμματικών στόχων της κυβέρνησης, όπως κυρίως παρουσιάστηκαν στη Βουλή.
Ταυτοχρόνως, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε όσα έκτακτα προβλήματα εμφανίστηκαν. Ακολουθούν όσες πράξεις, έργα και νομοθετικές επεξεργασίες ανελήφθησαν κατά το κυβερνητικό επτάμηνο στον τομέα του πολιτισμού.

Ε Ρ Γ Α

1. Γεφύρι Πλάκας (κατεστράφη λόγω καταιγίδας τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης).
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΕΜΠ, Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμο Τζουμέρκων, ΤΕΕ Ηπείρου,
Ανάθεση και ολοκλήρωση μελέτης ΕΜΠ
Ίδρυση ΑΜΚΕ για υποδοχή δωρεάς οικογένειας Λούλη και άλλων δωρητών.
Έναρξη εργοταξίου από 21 Αυγούστου 2015.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-ticketing και ERP (Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Πωλήσεων) σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πωλητήρια. Προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμογή από 2 Σεπτεμβρίου 2015.
[Εξασφαλίστηκε χορηγία]
Επιπλέον, εν εξελίξει στο ΤΑΠ εντός του Σεπτεμβρίου.:
Διαγωνισμός design για πωλητέα είδη.
Διαγωνισμός για αναψυκτήρια.
Επεξεργασία του νέου Οργανισμού.

Νέα, σημαντικά ευρήματα στους αρχαιολογικούς χώρους Κεραμεικού και Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας

To στόμιο ενός πηγαδιού με επιγραφή που απευθύνει επίκληση προς το θεό Απόλλωνα, το οποίο αποκαλύφθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, καθώς και σπαράγματα τοιχογραφίας με χριστιανικό περιεχόμενο, που αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου (των γνωστών «Αέρηδων») είναι δυο νέα σημαντικά ευρήματα ανασκαφών που πραγματοποιούνται στους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους επισκέφθηκαν σήμερα ο αν. Υπουργός Πολιτισμού κ. Νίκος Ξυδάκης και η αν. Γεν. Γραμματέας κυρία Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη. Τους υποδέχθηκαν η Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών κυρία Ελένη Μπάνου και οι υπεύθυνοι των ανασκαφών.

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού 

Η προγραμματισμένη για το 2015 ανασκαφή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο «Εκατείον», στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Jutta Stroszeck και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, έφερε αναπάντεχα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη σπουδαιότητα της λατρείας που λάμβανε χώρα στο ιερό, όσο και για την ιστορία της αρχαίας λατρείας στην Αθήνα της Ρωμαϊκής εποχής.

Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση ανεστραμμένης μαρμάρινης ληκύθου («ομφαλού») που βρισκόταν ενσφηνωμένη στο στόμιο φρέατος στην αυλή του ιερού τεμένους του «Εκατείου» / ιερού Αρτέμιδος Σωτείρας, αποκάλυψε το στόμιο ενός πηγαδιού, επενδεδυμένου εσωτερικά με δακτυλίους από πήλινες ημικυλινδρικές κεραμίδες με μηνοειδείς εγκοπές. Στο εσωτερικό κάθε ενός εκ των δακτυλίων, στο ανώτερο τμήμα, είναι χαραγμένο περιμετρικά, δεξιόστροφα, με κεφαλαιογράμματη γραφή η εξής επιγραφή:

«ΕΛΘΕ ΜΟΙ Ω ΠΑΙΑΝ ΦΕΡΩΝ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΑΛΗΘΕC»

Ο τύπος των γραμμάτων τα τοποθετεί στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Η επιγραφή συνιστά μια επαναλαμβανόμενη επίκληση προς το θεό Απόλλωνα, τον οποίο καλεί να αποκαλύψει στους πιστούς αληθείς προβλέψεις για τα μελλούμενα, στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού, προφανώς υδρομαντείας συνδεδεμένης με το φρέαρ στο ιερό.
Το εξαιρετικής σημασίας εύρημα ταυτίζει τη συγκεκριμένη θέση ως το πρώτο και μοναδικό μαντείο Απόλλωνος στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τη λατρεία του θεού μαζί με την αδελφή του Άρτεμη και αποκαθιστά την ορθή ερμηνεία του χώρου ως τεμένους που στο τέλος του 19ου αι. είχε αποδοθεί από τον Κ. Μυλωνά και σε μια τρίτη θεότητα, την Εκάτη.
Το ιερό βρίσκεται κοντά στο μουσείο, νότια της περίφημης ταφικής οδού. Ήδη από το 2012 διεξάγονται στην περιοχή δύο ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις λατρευτικές εγκαταστάσεις και τα ιερά, καθώς επίσης τη διαχείριση των υδάτων κατά την αρχαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό είχαν έλθει στο φως τρία πηγάδια και η λατρευτική κατασκευή με τη μορφή ομφαλού.
Η ανακάλυψη φέτος περισσότερων από 20 επιγραφών με το ίδιο περιεχόμενο οδηγεί στην ταύτιση του χώρου με μαντείο, όπου υπήρχε ιερό πηγάδι αφιερωμένο στον Απόλλωνα Παιάνα (ως «αρωγό», τον οποίο επικαλούνταν κυρίως σε περίπτωση ασθένειας).

Αρχαιολογικός χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς 

Στο Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου (γνωστό και ως «Πύργος των Ανέμων» ή «Αέρηδες»), μνημείο του 2ου αι. π.Χ., εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών το έργο ΕΣΠΑ 2007-2013: «Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών». Κατά τις εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την απομάκρυνση σαθρών επιχρισμάτων της ύστερης οθωμανικής εποχής, στο εσωτερικό του μνημείου, αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, για πρώτη φορά σπαράγματα τοιχογραφίας με χριστιανικό περιεχόμενο.

Τα τμήματα τοιχογραφίας, για την ακριβή χρονολόγηση των οποίων η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών θα είναι σε θέση να εξαγάγει ασφαλέστερα συμπεράσματα μετά την πλήρη αποκάλυψή τους, επιβεβαιώνουν και τεκμηριώνουν πλήρως την επαναλαμβανόμενη χρήση του μνημείου. Ενδεχομένως συνδέονται με παλαιότερα ευρήματα, όπως οι εγχάρακτοι σταυροί στις εσωτερικές και στις εξωτερικές του επιφάνειες και οι χριστιανικές ταφές κοντά στη βόρεια θύρα του Ωρολογίου, που ορισμένοι μελετητές είχαν αποδώσει στη λατρευτική χρήση του μνημείου κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει την κατά περιόδους χρήση του Ωρολογίου από την ανέγερσή του, έως και την απελευθέρωση της πόλης της Αθήνας από τους Οθωμανούς, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε και στην εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του μνημείου.

(Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟ)

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησηςΠρωθυπουργός: Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου

Υπουργός Εξωτερικών: Πέτρος Μολυβιάτης

Υπουργός Οικονομικών: Γιώργος Χουλιαράκης

Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας: Ιωάννης Γιάγκος πτέραρχος εν αποστρατεία

Υπουργός Εσωτερικών: Αντώνης Μανιτάκης

Αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Μιχάλης Σπουρδαλάκης

Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Αντώνης Μακρυδημήτρης

Υπουργός Πολιτισμού: Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα

Υπουργός Δικαιοσύνης: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

Υπουργός Οικονομίας: Νίκος Χριστοδουλάκης

Υπουργός Παιδείας: Φρόσω Κιάου

Υπουργός Ναυτιλίας: Χρήστος Ζώης

Υπουργός Εργασίας: ο Δημήτρης Μουστάκας

Υπουργός Τουρισμού: Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Υπουργός Υγείας: ο καθηγητής Ιατρικής Αθανάσιος Δημόπουλος

Υπουργός Επικρατείας για την Διαφθορά παραμένει ο Παναγιώτης Νικολούδης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Ροδόλφος Μορώνης

Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Αποκαλύπτονται μυστικά 2.500 χρόνων στη Σκιάθο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα συνεργασίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα νέα ερευνητικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τους διαδοχικούς κύκλους ανασκαφών στη θέση Κεφάλα της Σκιάθου, η οποία ήκμασε πριν από 2.500 χρόνια. Ο ευρύς ερευνητικός κύκλος, ο οποίος διεξάγεται κατόπιν συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, περικλείει ενδελεχή μελέτη του υλικού που έχει έρθει στο φως και παράλληλα εργασίες στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο που θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή και θα διαρκέσουν μια εβδομάδα.

Η 20μελής ερευνητική μονάδα θα πραγματοποιήσει καθαρισμούς, τοπογραφικές αποτυπώσεις και μετρήσεις σε τμήμα του χώρου που εκτείνεται εκτός των αρχαίων τειχών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας των αρχαιοτήτων που είναι ορατές επιφανειακά και εικάζεται ότι αποτελούν ενδεχομένως εργαστηριακές εγκαταστάσεις ή ταφές.


Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορία Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΙΑΚΑ), σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, μετά την ολοκλήρωση τριετούς συστηματικής επιφανειακής έρευνας (2009-2011), διενέργησε συστηματική ανασκαφή στη θέση «Κεφάλα», στη βορειοανατολική πλευρά της Σκιάθου.

Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο επικεφαλής της Πανεπιστημιακής ερευνητικής ομάδας, Αλέξανδρος Μαζαράκης - Αινιάν, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΙΑΚΑ, επισημαίνει ότι «από τη μελέτη του υλικού έχουν εξαχθεί καινούργια συμπεράσματα. Γνωρίζουμε ότι χρονολογείται το 10ο αιώνα π.Χ. και μέχρι το τέλος της Κλασικής εποχής βλέπουμε ότι η κορυφή της ακρόπολης συνέχισε να έχει ανθρώπινη παρουσία έως και τα Ελληνιστικά χρόνια. Αρα υπάρχει μια ανθρώπινη δραστηριότητα μέχρι τα Ελληνιστικά χρόνια και οι κάτοικοι προφανώς μετακινούνται στη νέα πόλη της Σκιάθου που ιδρύεται την κλασική εποχή στη θέση της σημερινής πόλης».

Η αρχαία πόλη που αποκαλύπτεται σταδιακά, καταλαμβάνει έκταση μερικών δεκάδων στρεμμάτων, ενώ το αρχαιολογικό υλικό που μελετούν πολύ προσεκτικά οι αρχαιολόγοι, περιλαμβάνει κυρίως κεραμική, πολλά υφαντικά βάρη, κατάλοιπα κατεργασίας μετάλλων, πολλά διατροφικά κατάλοιπα, κόκαλα ζώων, θαλασσινά όστρεα (όστρακα δηλαδή) κλπ. Τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της παρουσίας εργαστηρίων κατά την αρχαιότητα, στοιχείο το οποίο καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την αρχαιολογική έρευνα.

Προσδοκία των μελών της επιστημονικής ομάδας είναι να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τη συγκεκριμένη αρχαία πόλη, διότι υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που είναι γνωστά για τα νησιά των Σποράδων κατά τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. «Ελπίζουμε ότι αυτό το κενό συμπληρώνεται σταδιακά, διότι το νησί ήταν επίσης πέρασμα ανάμεσα στην Εύβοια και τη νοτιότερη Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο και αυτό φαίνεται και από την κεραμική που κυρίως προέρχεται από την Εύβοια, από τη Θεσσαλία και από το Βόρειο Αιγαίο» σημειώνει ο κ. Μαζαράκης.

Τα ευρήματα

Τα σημαντικότερα ευρήματα των τριών τελευταίων ετών σταδιακά αποκαλύπτουν την εικόνα του πρώιμου αυτού οικισμού και εντοπίστηκαν στη νότια πλευρά του οικισμού.

Συγκεκριμένα, ήρθαν στο φως τρία κτίρια, τα οποία οι ερευνητές ονόμασαν Α, Β και Γ, που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές φάσεις κατοίκησης, δεδομένα ότι τα τρία οικοδομήματα, που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης και σε επαφή με το οχυρωματικό τείχος, κτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο.

Σε μικρή απόσταση, στο νότιο άκρο του όρμου του Ξάνεμου, ΝΔ του οικισμού, εντοπίστηκαν δύο παιδικές ταφές μέσα σε αγγεία των αρχών του 5ου π.Χ. αιώνα, που φαίνεται να αποτελούν τμήμα παιδικής νεκρόπολης των ύστερων αρχαϊκών-πρώιμων κλασικών χρόνων.

Εξωτερικά του πλατώματος, όπου ανακαλύφθηκαν τα τρία κτίρια, εντοπίστηκε τάφος, που χρονολογείται στο τέλος του 5ου - αρχές του 4ου αι. π.Χ. ο οποίος ήταν έτοιμος να καταρρεύσει στη θάλασσα. Παράλληλα, οι λίθινες πλάκες που εντοπίστηκαν διάσπαρτες στο χώρο, υποδεικνύουν τη θέση της νεκρόπολης ΝΑ του οικισμού.

Επικεφαλής της Πανεπιστημιακής ερευνητικής ομάδας είναι ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, ενώ επικεφαλής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας είναι, αντίστοιχα, η τ. προϊσταμένη, νυν διευθύντρια επί τιμή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Δρ. Αργυρούλα Δουλγέρη - Ιντζεσίλογλου και η αρχαιολόγος Ελένη Χρυσοπούλου. Η οχυρωμένη θέση που ανασκάπτεται, είναι γνωστή τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και πιθανώς θα μπορούσε να ταυτιστεί με την παλαιότερη από τις δύο πόλεις της Σκιάθου, την Παλαισκίαθο.

(Πηγή: Γλ. Υδραίου, Ταχυδρόμος, Ανασκαφή

Σημαντικά ευρήματα σε δυο ανασκαφές στη Λακωνία

Ένα νέο μυκηναϊκό ανάκτορο φέρνουν στο φως στην πεδιάδα της Σπάρτης οι αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούνται από το 2009 στο λόφο του Αγίου Βασιλείου, κοντά στο χωριό Ξηροκάμπι Λακωνίας. Ανευρέθησαν επίσης πολλές πινακίδες Γραμμικής Β’ Γραφής, της πρώτης δηλαδή καταγραφής της ελληνικής γλώσσας. Οι γραπτές αυτές μαρτυρίες συνιστούν το πολυτιμότερο εύρημα της ανασκαφής, που καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό καθώς εντάσσεται στη σφαίρα της πρωτοϊστορίας για τον ελληνικό χώρο, όπου τα γραπτά τεκμήρια είναι ελάχιστα.
Η ανασκαφή στον Άγιο Βασίλειο διεξάγεται τα τελευταία χρόνια υπό τη διεύθυνση της επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων κυρίας Αδαμαντίας Βασιλογάμβρου και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σπουδαίες συστηματικές ανασκαφές στον τομέα της ελληνικής πρωτοϊστορίας.


Το χώρο της ανασκαφής επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή η αν. Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κυρία Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, όπως άλλωστε και μια δεύτερη σημαντική ανασκαφή που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης: αυτή του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα στο λόφο Αγίας Κυριακής στις Αμύκλες Λακωνίας.
Η ανασκαφή του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα διεξάγεται υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή κ. Άγγελου Δεληβορριά και φέρνει στο φως ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά ιερά με έναρξη ζωής στα γεωμετρικά χρόνια. Η ερευνητική ομάδα διαφωτίζει αργά αλλά με επιμονή και υπομονή το θέμα του ναού (Θρόνου) του Απόλλωνα, που έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες μέχρι σήμερα. Η έρευνα πραγματοποιείται κάτω από δυσχερείς συνθήκες, διότι το Ιερό έχει υποστεί εκτεταμένη καταστροφή κατά το παρελθόν.
Σε δύσκολες μέρες, οι Ελληνες αρχαιολόγοι καταφέρνουν να παράγουν εξαιρετικά επιστημονικά αποτελέσματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Για το 2015 ξεπερνούν τις 150 οι συστηματικές ανασκαφές και επιφανειακές, γεωαρχαιολογικές και γεωφυσικές διεπιστημονικές έρευνες που διεξάγονται σε όλη την επικράτεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, Ελληνικά Ιδρύματα με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής και παλαιοντολογικής έρευνας και Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, πάντα με την εξασφάλιση των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων.
Ο μεγάλος αριθμός των συστηματικών ερευνών στον τομέα της αρχαιολογίας που πραγματοποιούνται κατ’ έτος, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, καταδεικνύει τη σημασία του αρχαιολογικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και τη σπουδαιότητά της παγκοσμίως. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο των ερευνητών αποτελεί βασικό μέλημα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Οι αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούνται από το 2009 στο λόφο του Αγ. Βασιλείου, κοντά στο χωριό Ξηροκάμπι Λακωνίας, φέρνουν στο φως ένα νέο μυκηναϊκό ανάκτορο στην πεδιάδα της Σπάρτης.

Με την εφαρμογή μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης έχουν εντοπιστεί θαμμένα οικοδομικά κατάλοιπα με σταθερό προσανατολισμό σε έκταση 35 τουλάχιστον στρεμμάτων.

Η αρχή της εγκατάστασης ανάγεται στην μεταβατική περίοδο από την Μεσοελλαδική στην Υστεροελλαδική-Μυκηναϊκή εποχή (17ος-16ος αι. π.Χ.), στην οποία χρονολογείται το νεκροταφείο κτιστών κιβωτιόσχημων τάφων και απλών λάκκων στην κορυφή του λόφου. Στην ίδια εποχή χρονολογείται και η πρώτη οικοδομική φάση της εγκατάστασης, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, καταστράφηκε κατά την ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περίοδο (τέλη 15ου-αρχές14ου αι. π.Χ), πιθανόν από πυρκαγιά. Μετά την πρώτη αυτή καταστροφή, ιδρύονται νέα ισχυρά και εκτεταμένα ανακτορικά κτήρια. Αυτά αναπτύσσονται περιμετρικά μιας μεγάλης κεντρικής αυλής, στις δύο πλευρές της οποίας (νότια και δυτική) έχει αποκαλυφθεί στοά επί πεσσοκιονοστοιχίας.

Σε δωμάτιο του ορόφου της Δυτικής Στοάς φυλασσόταν ένα αρχείο του ανακτόρου, η ανασκαφή του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ωμές πήλινες πινακίδες, στις οποίες ήσαν χαραγμένα τα κείμενα σε γραμμική Β γραφή, διατηρήθηκαν χάρη σε πυρκαγιά που επίσης κατέστρεψε τα νέα ανακτορικά κτήρια κατά την ΥΕ ΙΙΙ Α περίοδο (14ος αι. π.Χ.). Το αρχείο περιλαμβάνει πινακίδες όλων των γνωστών από τα άλλα ανακτορικά κέντρα τύπων, φυλλόσχημες και σελιδόσχημες, καθώς και ετικέτες και πήλινα σφραγίσματα. Στα κείμενα αναφέρονται παροχές αγαθών σε ιερό ή ιερά, ανδρικά και γυναικεία ονόματα, τοπωνύμια και ο τίτλος άναξ στη γενική πτώση, άνακτος. Με λατρευτικές - θρησκευτικές πρακτικές συνδέεται ένα από τα κτήρια που ανασκάπτονται ανατολικά της αυλής, το Κτήριο Α.


Η φωτιά έψησε και διατήρησε σε ικανό ύψος την ωμοπλινθοδομή και την πηλοκονία των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων του, στο οποίο έχουν μέχρι στιγμής ερευνηθεί δέκα δωμάτια. Αυτά περιείχαν πολλά χαρακτηριστικά λατρευτικά αντικείμενα και σκεύη, όπως πήλινα ειδώλια βοοειδών και ελεφαντοστέινο ειδώλιο ανδρικής μορφής που κρατάει νεαρό μοσχαράκι ή ταύρο, μεγάλο πήλινο ρυτό σε σχήμα κεφαλής ταύρου, λίθινη πρόχους με διπλό χείλος, δύο μεγάλοι τρίτωνες κ.α. Εκτός αυτών βρέθηκαν πολλά μικρά διακοσμητικά αντικείμενα καθώς και σφραγιδόλιθοι, αιγυπτιακοί σκαραβαίοι, κ.α.


Σε ένα δωμάτιο φυλάσσονταν, πιθανόν τακτοποιημένα σε κιβώτιο από οργανικό υλικό, εικοσιένα χάλκινα ξίφη, ενώ κάτω από το δάπεδο ενός άλλου, βρέθηκε πυκνό στρώμα από οστά ζώων, αγγεία και πολύτιμα μικροαντικείμενα. Με το στρώμα αυτό είναι πιθανό να σχετίζονται τα υπολείμματα πυρών που εντοπίστηκαν σε ανοικτό χώρο ανατολικά του κτηρίου.

Μια μεγάλη ποσότητα θραυσμάτων τοιχογραφιών με χαρακτηριστικά μυκηναϊκά θέματα που βρέθηκαν στην επίχωση ενός δεύτερου κτηρίου (Κτήριο Β) και σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων σε αδόμητη περιοχή, τεκμηριώνει την ύπαρξη τοιχογραφικού διακόσμου στα ανακτορικά οικοδομήματα.

Η ανακτορική εγκατάσταση του Αγ. Βασιλείου μας παρέχει μια μοναδική δυνατότητα να διερευνήσουμε με τη χρήση των σύγχρονων μεθόδων ανασκαφής και ανάλυσης τη δημιουργία και εξέλιξη ενός μυκηναϊκού ανακτορικού κέντρου με στόχο την ανασύνθεση της πολιτικής, διοικητικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης της περιοχής. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη μυκηναϊκή θρησκεία και ζητήματα γλωσσολογίας και παλαιογραφίας.
Το αρχαιολογικό ερευνητικό πρόγραμμα του Αγίου Βασιλείου εντάσσεται στα προγράμματα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και πραγματοποιείται υπό τη διεύθυνση της επίτιμης διευθύντριας αρχ/των Λακωνίας Αδαμαντίας Βασιλογάμβρου με τη συμμετοχή πολυμελούς επιστημονικής ερευνητικής ομάδας.


ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΜΥΚΛΑΙΟΥ 

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος Αμυκλών (εικ. 1)και ολοκληρώνεται αυτό το μήνα υπό τη διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Άγγελου Δεληβορριά, του κ. Σταύρου Βλίζου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, αποκάλυψε τη συνέχεια του περιβόλου κατά μήκος της δυτικής πλαγιάς του λόφου της Αγίας Κυριακής, όπου βρίσκεται το ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα περίπου 5 χλμ. νοτίως της Σπάρτης.

Εικ. 1

Το σημαντικό αυτό εύρημα έρχεται να συμπληρώσει τα περισσότερο από ενθαρρυντικά πορίσματα των έως τώρα εργασιών. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα της περιόδου 2009-2013, ολόκληρη η επιφάνεια του λόφου της Αγ. Κυριακής που σχετίζεται με τη λειτουργία και τα μνημεία του ιερού ερευνήθηκε διεξοδικά. Με τις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν στην κορυφή του λόφου λείψανα του πρωτοελλαδικού-μεσοελλαδικού οικισμού και προσδιορίστηκε η πρώτη μνημειακή φάση του ιερού στα υστερογεωμετρικά χρόνια με την αποκάλυψη του παλαιότερου περιβόλου. Ταυτόχρονα, όμως, άλλαξαν τα δεδομένα της έρευνας που είχαν γίνει αποδεκτά έως την έναρξη των πρόσφατων εργασιών: Ο εντοπισμός της τάφρου θεμελίωσης του ναού, του λεγόμενου θρόνου του Απόλλωνα, δημιουργεί νέα δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις του οικοδομήματος, ενώ την εικόνα του αρχαϊκού ιερού συμπληρώνει βορειοδυτικά ένα μνημειακό πρόπυλο.

Εικ. 2

Μαζί με τον εντοπισμό και την αποκάλυψη αυτής της εισόδου, κατά τις φετινές εργασίες ανατράπηκαν οι γνώσεις μας για τη μορφή του περιβόλου που έως σήμερα ήταν γνωστός ως πεταλόσχημη κατασκευή, καθώς αυτός διατρέχει ολόκληρη τη δυτική κλιτύ του λόφου σε συνολικό μήκος περίπου 50 μ. και, κατά τόπους, σε μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,20 μ. Σε όλο του το μήκος το τείχος εδράζεται επάνω στο φυσικό πορώδη βράχο του λόφου ο οποίος έχει λαξευτεί δημιουργώντας δύο άνδηρα συνολικού πλάτους 2,50μ.(εικ. 2). Ανοικτά παραμένουν ακόμα τα ερωτήματα της περαιτέρω πορείας προς τη νότια πλευρά, καθώς και της σύνδεσής του με το γνωστό γωνιακό τμήμα του μνημειακού περιβόλου στο σημείο αυτό. Στο μεγαλύτερο τμήμα της πορείας του τείχους σώζεται η υποθεμελίωση από αδρούς λίθους μεγάλου μεγέθους και, ενίοτε, η εσωτερική τειχοδομία από μεγάλου μεγέθους επεξεργασμένους κροκαλοπαγείς λίθους, ασβεστόλιθους και πωρόλιθους σε σειρές. Η κατασκευή δεν μπορεί ακόμη να χρονολογηθεί με ασφάλεια αφού τόσο η στρωματογραφία όσο και τα κινητά ευρήματα είναι διαταραγμένα. Βέβαιο είναι, όμως, ότι το τείχος δέχθηκε επεμβάσεις στην εξωτερική του πλευρά κατά την ύστερη αρχαιότητα και τα πρωτοχριστιανικά χρόνια.

Εικ. 3

Όπως προκύπτει από την ανασκαφική έρευνα στο ΒΔ τμήμα του τείχους, κοντά στη μνημειακή είσοδο προς το ιερό, μια κατασκευή της ρωμαϊκής εποχής παραβίασε τμήμα του για τη δημιουργία μιας δεξαμενήςδιαστάσεων 4,00. Χ 4, 00μ. (εικ. 3). Στο οικοδόμημα αυτό, που σώζεται σε άριστη κατάσταση, το δάπεδο αποτελείται από τετράγωνες πήλινες πλάκες, ενώ την εσωτερική επιφάνεια των τοίχων καλύπτει υδραυλικό κονίαμα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο χώρος αυτός και εξαιτίας ενός μοναδικού ευρήματος: Στο κέντρο και ακουμπισμένο στην επιφάνεια του δαπέδου βρέθηκε ένα ακέραιο δωρικό κιονόκρανο με υποτραχήλιο.

Εικ. 4

Λόγω της ιδιαίτερης αυτής τυπολογίας μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα στο ναό του Απόλλωνα αφού συμπληρώνει ένα παρόμοιο στο αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης που βρέθηκε μαζί με άλλα θραύσματα ίδιου τύπου σε παλαιότερες έρευνες στο ιερό (εικ. 4).

(Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟ)

Με συνοπτικές διαδικασίες σε υπηρεσιακή κυβέρνηση

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς και, ενδεχομένως, χωρίς καν τη σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, που περιγράφει το άρθρο 37 του Συντάγματος προς αναζήτηση οικουμενικής κυβέρνησης, οδεύει η χώρα προς τις κάλπες, πιθανότατα την 20ή Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναμένει, το μεσημέρι της Πέμπτης, την επιστροφή της διερευνητικής εντολής από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, προκειμένου να δρομολογήσει τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, η σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών μοιάζει αμφίβολη, δεδομένου ότι τρεις εκ των αρχηγών (Αλ. Τσίπρας, Παν. Καμμένος, Δημ. Κουτσούμπας) έχουν μάλλον προδιαγράψει την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε συζήτηση για τη συγκρότηση κυβέρνησης «από όλα τα κόμματα της Βουλής», αφήνοντας μόνη εναλλακτική τη συγκρότηση υπηρεσιακής υπό ανώτατο δικαστικό.

Εφόσον αυτό συμβεί, το βράδυ της Πέμπτης θα ορκιστεί υπηρεσιακή πρωθυπουργός η επικεφαλής του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και την Παρασκευή θα ορκιστεί η κυβέρνησή της. Το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, από τη νέα κυβέρνηση, πιθανότατα θα θυροκολληθεί την ίδια ή την επομένη, με τις εκλογές να τοποθετούνται την 20ή Σεπτεμβρίου.

(Πηγή: Γιώργος Τερζής, Καθημερινή)

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Και το όνομα αυτής: «Λαϊκή Ενότητα»

Με ανακοίνωσή τους οι 25 βουλευτές της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν και συγκρότησαν νέα κοινοβουλευτική ομάδα, της «Λαϊκής Ενότητας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Οι υπογραφόμενοι, που έχουμε εκλεγεί βουλευτές, με τους συνδυασμούς του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ κατά τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, από τις οποίες προήλθε η παρούσα Bουλή, γνωστοποιούμε και δηλώνουμε προς την κυρία Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ότι συνεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις ,αποχωρούμε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στην οποία ανήκαμε και συγκροτούμε ενιαία ανεξάρτητη Κοινοβουλευτική Ομάδα, κατά τις διατάξεις των άρθρων του Κανονισμού της Βουλής, ιδία των άρθρων 15 και 16 αυτού, και των διατάξεων του Τμήματος Γ.' Μέρος Τρίτο του Συντάγματος της Ελλάδας.

Επιθυμούμε και δηλώνουμε ότι η επωνυμία της συγκροτούμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

Αρχηγός και Πρόεδρος της συγκροτούμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης του Γεωργίου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Πειραιώς.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτές και υπογράφοντες την παρούσα δήλωση είναι οι εν συνεχεία αναφερόμενοι:

1. Λαφαζάνης Παναγιώτης του Γεωργίου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Πειραιώς

2. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία(Λίτσα) του Γεωργίου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

3. Γαϊτάνη Ιωάννα του Γεωργίου, βουλευτής Α' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

4. Δελημήτρος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, βουλευτής Νομού Μαγνησίας

5. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος του Περικλή, βουλευτής Νομού Καστοριάς

6. Ζάννας Ζήσης του Γρηγορίου, βουλευτής Νομού Πιερίας

7. Ζερδελής Ιωάννης του Χριστοφόρου, βουλευτής Νομού Λέσβου

8. Ήσυχος Κωνσταντίνος-Ηρακλής του Νικολάου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών

9. Ιωαννίδης Ηλίας του Λαζάρου, βουλευτής Νομού Καβάλας

10. Κριτσωτάκης Μιχαήλ του Γεωργίου, βουλευτής Νομού Ηρακλείου

11. Κυρίτση Αγλαΐα του Λαζάρου, βουλευτής Επικρατείας

12. Κώτσιας Θωμάς του Μάρκου, βουλευτής Νομού Ευρυτανίας

13. Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος του Αντωνίου, βουλευτής Νομού Ημαθίας

14. Λεουτσάκος Ευστάθιος (Στάθης) του Πιέρρου, βουλευτής Α' Περιφέρειας Πειραιώς

15. Μακρή Ραχήλ του Κωνσταντίνου ,βουλευτής Κοζάνης

16. Ουζουνίδου Ευγενία του Χρήστου, βουλευτής Νομού Κοζάνης

17. Πετράκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, βουλευτής Νομού Μεσσηνίας

18. Σαμοΐλης Στέφανος του Κωνσταντίνου-Νικολάου, βουλευτής Νομού Κέρκυρας

19. Σκούμας Αθανάσιος του Δημητρίου, βουλευτής Νομού Βοιωτίας

20. Σταθάς Ιωάννης του Παναγιώτη, βουλευτής Νομού Βοιωτίας

21. Στρατούλης Δημήτρης του Ιωάννη, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών

22. Τσανάκα Αλεξάνδρα του Δημητρίου, βουλευτής Νομού Καβάλας

23. Χαραλαμπίδου Δέσποινα του Δημητρίου, βουλευτής Α' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

24. Ψαρρέα Ελένη του Παναγιώτη, βουλευτής Νομού Μεσσηνίας.

25. Κυριακάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου,βουλευτής Νομού Φθιώτιδος.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση το Σύνταγμα

Μετά την υποβολή της παραίτησης του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 37 παράγραφο 3 και το άρθρο 40 του Συντάγματος.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Συντάγματος αναφέρει πως εφόσον δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από το κόμμα που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή: «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Bουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Kυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Bουλή».

Υπογραμμίζεται δε πως, βάσει του άρθρου 40 παρ. 3, του Συντάγματος, «το διάταγμα διάλυσης της Bουλής, προσυπογραμμένο στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Bουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές», ενώ στην επόμενη παράγραφο (αρθ. 40 παρ. 4), αναφέρεται πως «η Bουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες της, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 παράγραφος 3», δηλαδή τη διαδικασία των τριών διερευνητικών εντολών.


Ολόκληρο το διάγγελμα Τσίπρα για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Ολόκληρο το διάγγελμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ανακοινώνει την παραίτησή της κυβέρνησης και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες έχει ως εξής:

Ελληνίδες, Έλληνες
Τους τελευταίους μήνες περάσαμε δύσκολες και δραματικές στιγμές όλοι μας.
Η σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές υπήρξε μια μεγάλη δοκιμασία τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη χώρα.
Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, τα τελεσίγραφα, η πιστωτική ασφυξία, οδήγησαν σε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο.
Όλοι τη ζήσαμε.
Αλλά και όλοι ζήσαμε την υπομονή, την ψυχραιμία, την αντοχή του λαού μας.
Τη λαϊκή αποφασιστικότητα που κατέγραψε το δημοψήφισμα.
Την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει η χώρα, να αλλάξουν όλα εκείνα που μας οδήγησαν στην κρίση και στην κοινωνική αποσύνθεση.

Ας είμαστε καθαροί:
Χωρίς αυτή τη λαϊκή αποφασιστικότητα οι δανειστές είτε θα είχαν επιβάλει απολύτως την βούλησή τους.
Είτε θα μας είχαν οδηγήσει στην καταστροφή.
Αυτή η αποφασιστικότητα ήταν παρούσα σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων.
Αυτή η αποφασιστικότητα έδινε δύναμη στη δική μας αντίσταση, στη δική μας μάχη μέρα-μέρα, με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις και τις απειλές των δανειστών.
Σήμερα αυτή η δύσκολη φάση τελειώνει οριστικά, με την επικύρωση της συμφωνίας και την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 23 δις ευρώ και την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Η οικονομία θα αναπνεύσει. Η αγορά θα εξομαλυνθεί. Οι τράπεζες θα βρουν σιγά- σιγά τον κανονικό τους ρυθμό.
Δεν πρόκειται βέβαια για το τέλος της δύσκολης κατάστασης που ζούμε πέντε χρόνια τώρα.
Έχω όμως την πεποίθηση ότι μπορεί να αποδειχτεί, με τη δουλειά και τη συνέπεια όλων μας, η αρχή του τέλους αυτής της δύσκολης κατάστασης.
Το αποφασιστικό βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδότησης της οικονομίας μας.
Μια αρχή που δεν είναι εύκολη, αλλά μας δίνει προοπτικές και δυνατότητες.
Αρκεί η κοινωνία να είναι όρθια και παρούσα.
Ψύχραιμη και απαιτητική όπως όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ελληνίδες και Έλληνες,
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας.
Δεν πετύχαμε τη συμφωνία που προσδοκούσαμε πριν τις εκλογές του Γενάρη.
Δεν αντιμετωπίσαμε όμως και την αντίδραση που υπολογίζαμε.
Σε αυτή τη μάχη κάναμε υποχωρήσεις.
Αλλά φέραμε μια συμφωνία που στους δεδομένους συντριπτικά αρνητικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη και με δεδομένα όσα κληρονομήσαμε από την απόλυτη πρόσδεση της χώρας στους όρους των μνημονίων, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε κανείς να πετύχει.
Αυτή τη συμφωνία είμαστε υποχρεωμένοι να τη τηρήσουμε αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε τη μάχη να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές της συνέπειες.
Με γνώμονα τα συμφέροντα των πολλών.
Με στόχο να ξανακερδίσουμε το συντομότερο την κυριαρχία μας έναντι των δανειστών.
Χωρίς να αποδεχόμαστε σαν θέσφατα τις ερμηνείες τους.
Χωρίς να αποδεχόμαστε οριζόντιες περικοπές, εργασιακές αγριότητες, αφαίμαξη πάντα των ασθενέστερων κοινωνικά δυνάμεων.
Και έχουμε ήδη αποδείξει ότι ξέρουμε και μπορούμε να αγωνιστούμε και να πετύχουμε πολλά
Θυμηθείτε μόνο ποια ήταν η θέση των εταίρων πριν από αυτή τη συμφωνία:
Πεντάμηνη παράταση του προηγούμενου προγράμματος, πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης και μετά νέα προαπαιτούμενα.
Αυτή τη στιγμή και μετά το δημοψήφισμα, έχουμε μια εγκεκριμένη τριετή συμφωνία, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Θυμηθείτε επίσης ότι μας ζητούσαν, άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της μικρής ΔΕΗ.
Τα παραπάνω δεν έγιναν αποδεκτά και κερδήθηκαν.
Ζητούσαν επίσης άμεση εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία.
Στη συμφωνία υπάρχει ρητή αναφορά στην αναζήτηση ισοδυνάμων και αυτή τη μάχη είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε.

Επίσης η επαναφορά των εργασιακών σχέσεων και η αποτροπή της απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, είναι ο ακλόνητος στόχος μας και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε.
Οι απολύσεις στο δημόσιο αποτελούν πια παρελθόν, ενώ επανήλθαν οι σχολικοί φύλακες, οι καθαρίστριες και οι διοικητικοί των πανεπιστημίων.
Στα νοσοκομεία δεν υπάρχει πια το εισιτήριο των 5 ευρώ, ενώ προχωρά η διαδικασία πρόσληψης 4.500 απολύτως αναγκαίων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μέσω ΑΣΕΠ.
Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι συμφωνήσαμε σε δραματικά μικρότερα πλεονάσματα από αυτά της προηγούμενης κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η δημοσιονομική προσαρμογή, τα απαιτούμενα δηλαδή μέτρα να είναι χαμηλότερα κατά 20 δις ευρώ.
Ακόμα, η νέα δανειακή σύμβαση δεν είναι στο αποικιοκρατικού χαρακτήρα Αγγλικό Δίκαιο που συμφώνησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στις προηγούμενες συμβάσεις, αλλά διέπεται από το ευρωπαϊκό και το διεθνές Δίκαιο, ενώ η χώρα μας διατηρεί όλα τα προνόμια και τις ασυλίες που προστατεύουν τη δημόσια περιουσία.
Και τέλος για πρώτη φορά με τόσο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, προσδιορίστηκε η διαδικασία για την απομείωση του ελληνικού χρέους, που αποτελεί ίσως και τον πιο κρίσιμο κόμπο στην επίλυση του ελληνικού προβλήματος.
Κερδίσαμε λοιπόν σημαντικό έδαφος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πετύχαμε αυτό που και εμείς και ο λαός μας προσδοκούσε.

Ελληνίδες, Έλληνες
Τώρα που αυτός ο δύσκολος κύκλος έφτασε στο τέλος του,
Και σε αντίθεση με τη συνήθη στάση πολλών που δυστυχώς θεωρούν ότι δικαιούνται να κρατάνε τις θέσεις, τις έδρες, τα αξιώματα ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τις περιστάσεις
Αισθάνομαι τη βαθιά ηθική και πολιτική υποχρέωση, να θέσω στη δική σας κρίση όλα όσα έπραξα.
Και τα σωστά και τα λάθη.
Και τις επιτυχίες και τις παραλήψεις.
Για αυτό και αποφάσισα και σε λίγο θα μεταβώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υποβάλλω την παραίτησή, καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης.
Η λαϊκή εντολή που πήρα στις 25 του Γενάρη εξήντλησε τα όριά της.
Και τώρα πρέπει να πάρει το λόγο εκ νέου ο κυρίαρχος λαός.
Εσείς, με την ψήφο σας, θα αποφανθείτε αν εκπροσωπήσαμε τη χώρα με την αποφασιστικότητα και το κουράγιο που απαιτούσαν οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.
Εσείς, με την ψήφο σας, θα αποφανθείτε αν η συμφωνία που πετύχαμε παρέχει τις προϋποθέσεις για να ξεπεραστούν τα σημερινά αδιέξοδα, να ανακάμψει η οικονομία, να μπούμε επιτέλους στη διαδικασία της απαλλαγής από τα μνημόνια και τη σκληρότητα που αυτά συνεπάγονται.
Εσείς, με την ψήφο σας, θα αποφανθείτε ποιος και πώς μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο δύσκολο αλλά επιτέλους ελπιδοφόρο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας.
Ποιος και πως μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα την απομείωση του χρέους.
Ποιος και πως μπορεί να προχωρήσει με σίγουρο και σταθερό βηματισμό στις αναγκαίες, βαθιές, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
Εσείς, τέλος, με την ψήφο σας, θα μας κρίνετε όλους.
Κι εκείνους που δώσαμε τη μάχη μέσα και έξω από τη χώρα, για να μη βρεθεί η Ελλάδα στο απόσπασμα.

Κι εκείνους, που επικαλούμενοι ιδεολογική συνέπεια, εισηγούμενοι την άποψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται δανεισμό, δηλαδή μνημόνιο, αλλά με δραχμή, διέπραξαν την ακραία ασυνέπεια να μετατρέψουν σε κοινοβουλευτική μειοψηφία την πλειοψηφία που ο λαός μας έδωσε στην πρώτη στο τόπο, κυβέρνηση της Αριστεράς.
Αλλά κι εκείνους από το παλιό πολιτικό σύστημα και τα κέντρα της διαπλοκής, που όλο αυτό το διάστημα μας καλούσαν και μας πίεζαν, συντονισμένοι με τα πιο σκληρά κέντρα των δανειστών, να υπογράψουμε οτιδήποτε μας έβαζαν μπροστά μας.
Συκοφαντώντας μάλιστα την αντίστασή μας ως δήθεν κωλυσιεργία.

Ελληνίδες, Έλληνες
Επαφίεμαι στην κρίση σας με τη συνείδησή μου ήσυχη.
Περήφανος για τη μάχη που έδωσα και εγώ και η κυβέρνηση μου.
Πάσχισα όλο αυτό το διάστημα να παραμείνουμε πιστοί σε όσα υποσχεθήκαμε.
Διαπραγματευτήκαμε σκληρά και επίμονα για μεγάλο διάστημα.
Αντέξαμε σε πιέσεις και εκβιασμούς.
Φτάσαμε είναι η αλήθεια σε καταστάσεις οριακές για το λαό και την οικονομία.
Κάναμε, όμως, την υπόθεση της Ελλάδας παγκόσμια υπόθεση.
Κάναμε την αντίσταση του λαού μας σημαία και κίνητρο πάλης για άλλους ευρωπαϊκούς λαούς.
Και η Ευρώπη δεν είναι ίδια μετά το δύσκολο αυτό εξάμηνο.
Η ιδέα ότι πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στη λιτότητα κερδίζει έδαφος.
Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε δημοκρατικές και προοδευτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.
Κι εμείς, η Ελλάδα, με κύρος και εμβέλεια πολλαπλάσια του μεγέθους μας παίξαμε και παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές που έρχονται.
Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη γραμμή.
Χθές με επιστολή μου ζήτησα από τον πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου ζήτησα να αποκτήσει το ευρωκοινοβούλιο, ως θεσμός με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, ενεργό ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα.
Η διαφάνεια, η ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση, η δημοκρατική λογοδοσία, η μελέτη επιπτώσεων, θα είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής της συμφωνίας μας με τους εταίρους.

Ελληνίδες, Έλληνες
Όλο αυτό το διάστημα παρά τη σκληρή διαπραγμάτευση και τις δύσκολες συνθήκες, καταφέραμε επίσης να αφήσουμε πίσω ένα διαφορετικό δείγμα διακυβέρνησης.
Η ρύθμιση των εκατό δόσεων, τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, η ΕΡΤ, το νομοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, ο νόμος για τους μετανάστες, η αποφασιστική παρέμβαση για να σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα στις Σκουριές, και δεκάδες άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες, πιστοποιούν αυτό το νέο δείγμα γραφής.
Και πιστοποιούν επίσης την απόφασή μας να αλλάξουμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση τη χώρα, αξιοποιώντας την κοινωνική στήριξη σε μεταρρυθμιστικούς στόχους.
Μπροστά μας έχουμε ακόμα να δώσουμε πολλές δύσκολες μάχες, αυτή τη φορά εντός της χώρας.
Η μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, που μόλις άρχισε.
Η μάχη για να πληρώσουν επιτέλους οι αιωνίως κερδισμένοι, που κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αγγίξει.
Η μάχη για την απόδοση δικαιοσύνης σε όσους μέχρι τώρα βρίσκονται υπεράνω των νόμων.
Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, για ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα.
Η μάχη των μαχών για να αλλάξουμε το κράτος, ούτως ώστε να γίνεται κάθε μέρα πιο αποτελεσματικό.
Πιο φιλικό για τον πολίτη.
Πιο εχθρικό για το ρουσφέτι, τον κομματισμό, και τη διαφθορά.
Και όλα αυτά απαιτούν καθαρή εντολή, ισχυρή κυβέρνηση, σταθερή και χωρίς ταλαντεύσεις πορεία.
Και προπάντων απαιτούν συμπόρευση με την κοινωνία.
Με όλους εκείνους που θέλουν αλλαγές με δημοκρατία, μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ελληνίδες, Έλληνες,
Παρά τις δυσκολίες, παραμένω αισιόδοξος.
Πιστεύω ότι τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα, εγκλωβισμένοι στη μέγγενη της διαπραγμάτευσης.
Θα ζητήσω την ψήφο του ελληνικού λαού, για να κυβερνήσουμε και να ξεδιπλώσουμε όλες τις πλευρές του κυβερνητικού μας προγράμματος.
Πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο προσγειωμένοι, αλλά πάντα προσηλωμένοι στον τελικό στόχο μιας ελεύθερης, δημοκρατικής, και κοινωνικά δίκαιης Ελλάδας, θα σταθούμε όρθιοι και συνεπείς στις νέες συνθήκες.
Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν πρόκειται να παραδώσω και δε πρόκειται να παραδώσουμε την ασπίδα των ιδεών και των αξιών μας.
Σε κανέναν και μπροστά σε καμιά δυσκολία.
Και σας καλώ, όλοι μαζί, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, να δώσουμε τη δύσκολη μάχη να ξαναστήσουμε τη πατρίδα στα πόδια της.
Να κρατήσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, την Ελλάδα και τη δημοκρατία στα χέρια μας.
Και να τη σηκώσουμε ψηλά.

Σας ευχαριστώ