Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Τις τελευταίες ώρες του 2019


Λίγες ώρες έμειναν ακόμη μέχρι να φύγει το 2019. Μια περίοδος τελειώνει και μια νέα αρχίζει. Είναι μια ευκαιρία απολογισμού και αυτοκριτικής. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε, αν κάναμε ανθρώπους χαρούμενους, αν κάποιους στεναχωρήσαμε...
Καλό είναι, στις λίγες ώρες που απομένουν να ξεκαθαρίσουμε πως θέλουμε να πορευτούμε τη νέα χρονιά. Να βάλουμε προτεραιότητες και στόχους. Καλό θα είναι να μιλήσουμε σε αυτούς που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αυτούς που μας έκαναν το πολυτιμότερο των δώρων, τον χρόνο τους. Γιατί ο χρόνος είναι κάτι που δεν επιστρέφεται. Ας πούμε ένα συγνώμη και ένα ευχαριστώ.
Μια νέα χρονιά έρχεται σε λίγες ώρες. Μια νέα δεκαετία ξεκινά! Καλό είναι να μας βρεί με τις επιλογές και τις προτεραιότητές μας... Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, επιτυχίες και χαμόγελα!!!!

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2019

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε!»

Ἑορτάζουμε καί πάλι σύν Θεῶ τήν κορυφαία καί κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή τῆς πίστεώς μας, τήν «μητρόπολη» τῶν ἑορτῶν μας σύμφωνα μέ τόν ὡραῖο Πατερικό χαρακτηρισμό της, τά Χριστούγεννα. Πανηγυρίζουμε μέ χαρά καί ἀγαλλίαση ψυχῆς, ὅπως ἁρμόζει, τό τρισμέγιστο γεγονός, πού συνέβη ἐπάνω στόν πλανήτη μας, πρίν ἀπό δύο καί πλέον χιλιάδες χρόνια, τήν ὑπέρ πάντα λόγον καί ἔννοιαν Ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκούσαμε νά τό ἐξιστορεῖ ὁ Ἀπόστολος πρίν λίγο μέ λίγα λιτά καί ἀπέριττα λόγια: «ὅτε δέ ἦλθεν τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». (Γαλάτας 4, 4 -5).

Ἔτσι μέ τή Χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ νοερά στεκόμαστε στή μικρή πύλη τοῦ ἁγίου καί Θεοδέγμονος Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ καί μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς βλέπουμε ἔκθαμβοι «Βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν τῆ φάτνη» (Λουκᾶ 2, 12). Ὤ! τοῦ παραδόξου θαύματος! τόν Κύριο τῆς Δόξης «ἐν μορφῆ» Βρέφους ἁβροῦ καί ἀκτινοβόλου, ξαπλωμένου μακαρίως μέσα σέ φάτνη ἀλόγων καί τυλιγμένου στά σπάργανά Του, στό βάθος μιᾶς ἀνήλιας σπηλιᾶς, ἐνῶ ἀπό ἐπάνω Του δύο ἄνθρωποι νά τό κοιτάζουν μέ ἄπειρη ἀγάπη καί στοργή, ἡ Παναγία Μητέρα Του καί ὁ δίκαιος καί Μνήστωρ Ἰωσήφ.

Τί ὑπέροχο, ἀλήθεια, καί μοναδικό σκηνικό! Πόσους ποιητές, πόσους ὑμνογράφους καί ἐγκωμιαστές, πόσους καλλιτέχνες δέν ἐνέπνευσε γιά ἔργα τέχνης μεγάλα καί θαυμαστά! «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»! Καί ἄν τήν ὥρα πού ἀτενίζουμε τό Θεῖο Βρέφος συγκρατήσουμε τή ψυχραιμία μας καί ρωτήσουμε, γιατί αὐτό τό ὑπερθαύμαστο θέαμα, τότε πάλι ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος θά μᾶς ἀπαντήσει πλήρως διαφωτίζοντάς μας: «Χριστός Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμί ἐγώ». (Α΄ Τιμ.  1, 15).

Καί αὐτήν ακριβῶς τήν ἐπιγραμματική σχεδόν ἀπάντηση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στό μέγα ἐρώτημα, γιατί «ἔκλινε οὐρανούς» καί ἦλθε στή γῆ μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν κόσμο, ὀφείλουμε νά ἐπαναλάβουμε χωρίς δισταγμό εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί αὐτά τά ἐφετινά εἰρηνικά Χριστούγεννα, παραμερίζοντας διακριτικά ὅλο τόν λαμπρό της διάκοσμο: τά στολισμένα δέντρα, καί ὅλες τίς χαρούμενες κοσμικές μας συγκεντρώσεις καί θορύβους.

Γι’ αὐτό ἦλθε, ἀγαπητοί, ὁ Χριστός στόν κόσμο, στή γῆ μας: γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν πιό σοβαρή αἰτία καί πηγή ὅλης τῆς κακοδαιμονίας μας, δηλαδή τήν ἁμαρτία. Δυστυχῶς ὅλη ἡ πολύμορφη ταλαιπωρία μας σέ ἀτομικό, σέ οἰκογενειακό, σέ ἐθνικό, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀπό ἐκεῖ ἀκριβῶς πηγάζει. Ἔκλεισε αὐτή ἡ πληγή; ὤ! τότε ἡ χαρά τοῦ Παραδείσου, ἡ ἀληθινή εὐτυχία θά ἀναλάμψει αὐτόματα στόν καθένα μας καί σ’ ὁλόκληρη τήν κοινωνία μας. Ἄς μή περιμένουμε, λοιπόν, κάποια μαγική ἀπαλλαγή τῶν δεινῶν μας. Λύση μοναδική θά παραμείνει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τό ἄπειρο Ἔλεος ἄς σκέπει πάντας ὑμᾶς. Ἀμήν

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου

«Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού δεν είναι απλά και μόνο ένα γεγονός ιστορικό, αλλά μια διαρκής κλήση αποδοχής της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και η εορτή των Χριστουγέννων δεν είναι παρά η κατ’ εξοχήν εορτή της αποκρίσεως μας στην αγάπη του Θεού, ο Οποίος από αγάπη για εμάς γίνεται άνθρωπος και με αγάπη μας ρωτά:

Θέλουμε άραγε να ανοίξουμε τη θύρα της καρδιάς μας και να Του προσφέρουμε τη θαλπωρή της δικής μας φάτνης; Θέλουμε άραγε να ανοίξουμε τη θύρα της καρδιάς μας και να φιλοξενήσουμε Εκείνον, που αν και Θεός, ταπεινά μας καλεί να Τον βάλουμε στη ζωή μας και να γίνουμε κατά χάριν παιδιά Του;

Η προσωπική μας απόκριση στην κλήση της αγάπης του ενανθρωπίσαντος Θεού δεν είναι βέβαια απόκριση απλά λεκτική ή θεωρητική. Είναι απόκριση έμπρακτος και βιωματική. Είναι απόκριση αιωνιότητας, μια και ο Θεός δεν μας έπλασε για τη γη, αλλά για τον ουρανό. Μας φύτεψε στο φυτώριο της γης για να μας μεταφυτεύσει στον παράδεισο. Και η μεταφύτευση αυτή είναι δυνατή, μόνο όταν το δέντρο είναι καρποφόρο.

Και η προσωπική μας καρποφορία δεν εξαρτάται από Εκείνον που μας φύτευσε στη γη. Άλλωστε ο Κύριος, χωρίς να κάνει καμία διάκριση, έδωσε σε όλους μας τον σπόρο της αγάπης, χωρίς να ξεχωρίζει πλούσιο και φτωχό, σοφό κι άσοφο, οκνηρό κι ενεργητικό, γενναίο και δειλό. Εκείνος έκαμε το δικό Του έργο. Και είναι δική μας η ευθύνη να κάνουμε τον σπόρο της φιλανθρωπίας του να ευδοκιμήσει ή να ξεραθεί.

Ποιός είναι ο παράγοντας που κρίνει την προσωπική μας ευδοκιμία; Είναι η ψυχρότητα ή η θερμότητα της καρδιάς μας. Είναι η αυταρέσκεια του εγώ ή η αυταπάρνηση του εμείς. Είναι τελικά ο Ηρώδης ή ο Ιωσήφ που κρύβουμε στην καρδιά μας.

Όταν ο Ηρώδης έμαθε τη γέννηση του Μεσσία από τους Μάγους, φοβήθηκε. Φοβήθηκε για τον εαυτό του, φοβήθηκε ότι θα έχανε την εξουσία του και επέλεξε το μισάνθρωπο μονοπάτι της αναιρέσεως των νηπίων.

Όταν ο Ιωσήφ έμαθε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας από τον άγγελο, φοβήθηκε. Φοβήθηκε για το παιδί που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και επέλεξε το ελπιδοφόρο μονοπάτι της διακονίας του Θεού, κατά τη δαυιτική παρότρυνση «οι φοβούμενοι τον Kύριον ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός αυτών και υπερασπιστής αυτών εστίν.» (Ψαλμ. 115, 11)

Κι εμείς σήμερα κινούμαστε ανάμεσα στον εγωκεντρισμό του Ηρώδη, που δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και αδιαφορεί για τον συνάνθρωπο μέχρι του σημείου να τον εξοντώσει, και στον αλτρουισμό του Ιωσήφ, που εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και διακονεί τον συνάνθρωπο.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Χριστός, που σήμερα γεννάται, ανανεώνει και πάλι τη σωτηριώδη υπόσχεση που μας έδωσε: “ιδοὺ εγώ μεθ᾿ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.” (Ματθ. 28, 20) Ο Χριστός, που σήμερα γεννάται, ανανεώνει και πάλι τη φιλάνθρωπη δέσμευσή Του να παραμείνει στο πλευρό μας και να αρδεύει το γεώργιο της καρδιάς μας με την αγάπη Του. Ποιό αντίδωρο αγάπης θα Του δώσουμε εμείς; Τη μάχαιρα του Ηρώδη ή τη συνεργεία του Ιωσήφ; Το μισάνθρωπο εγώ ή το φιλάνθρωπο εμείς;

Χριστός γεννάται και μας καλεί να θυμηθούμε την καταγωγή μας από τον Θεό ως εικόνες Του. Χριστός γεννάται και μας καλεί να συμπαθούμε τον άλλο αυθεντικά, όπως μας συμπαθεί κι Εκείνος. Χριστός γεννάται και μας καλεί να βιώσουμε το παροδικό σήμερα, όπως Εκείνος βίωσε την επί γης παρουσία Του, ως απόλυτη κένωση και ταπείνωση.

Χριστός γεννάται και λιπαίνει με την αγάπη Του την καρδιά μας, αντανακλώντας σε αυτήν τον κήπο του παραδείσου. Ας ανταποκριθούμε στην κλήση της αγάπης του Χριστού κι ας κάνουμε αυτό που μπορούμε. Και ο Χριστός, που σήμερα γεννάται, θα αναπληρώσει φιλανθρώπως τα ελλείποντα, διότι «Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.»

Χρόνια Πολλά!»

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας, Χριστούγεννα 2019

Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα Χριστούγεννα 2019!

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί, προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Δοξάζομεν τόν Πανάγιον καί Πανοικτίρμονα Θεόν, διότι ἠξιώθημεν καί ἐφέτος νά φθάσωμεν εἰς τήν πανέορτον ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς σαρκώσεως τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».

Διά τοῦ «ἀεί μυστηρίου» καί «μεγάλου θαύματος» τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, τό «μέγα τραῦμα», ὁ ἐν σκότει καί σκιᾷ καθήμενος ἄνθρωπος, καθίσταται «υἱός φωτός καί υἱός ἡμέρας», ἀνοίγει δι᾿ αὐτόν ἡ εὐλογημένη ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἐν τῷ θεανδρικῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, γεννᾶται καί μορφοῦται ὁ Χριστός εἰς τήν ψυχήν καί τήν ὕπαρξίν μας.

«Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος», θεολογεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων κατά πνεῦμα διά φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι· καί γίνεται βρέφος, ἑαυτόν ἐν ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς καί τοσοῦτον φαινόμενος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τόν δεχόμενον».

Δέν εἶναι «Θεός - Ἰδέα», ὡς ὁ θεός τῶν φιλοσόφων, οὔτε Θεός κεκλεισμένος εἰς τήν ἀπόλυτον ὑπερβατικότητά του καί ἀπροσπέλαστος, ἀλλά εἶναι ὁ «Ἐμμανουήλ», ὁ «Θεός μεθ᾿ ἡμῶν», εὑρίσκεται ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς, ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν μας, εἶναι «καί ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος».

Ἡ πίστις εἰς τήν ἀπρόσιτον καί ἄσαρκον Θεότητα δέν μεταμορφώνει τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου, δέν αἴρει τήν πόλωσιν μεταξύ ὕλης καί πνεύματος, δέν γεφυρώνει τό χάσμα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς ἀληθείας περί Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἡ ὁποία σώζει τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τούς σκοτεινούς λαβυρίνθους, τόσον τοῦ ὑλισμοῦ καί τοῦ ἀνθρωπομονισμοῦ, ὅσον καί τοῦ ἱδεαλισμοῦ καί τοῦ δυϊσμοῦ.

Ἡ καταδίκη τοῦ νεστοριανισμοῦ καί τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας σηματοδοτεῖ τήν ἀπόρριψιν δύο καθολικωτέρων τάσεων τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καί δή ἀφ᾽ ἑνός τῆς ἀπολυτοποιήσεως τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ καί ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς ἐξιδανικεύσεως τῆς ἰδεαλιστικῆς ἐκδοχῆς τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας, παρεκκλίσεων ἰδιαιτέρως διαδεδομένων καί εἰς τήν ἐποχήν μας.

Ὁ σύγχρονος «νεστοριανισμός» ἐκφράζεται ὡς πνεῦμα ἐκκοσμικεύσεως, ὡς ἐπιστημονισμός καί ἀπόλυτος προτεραιότης τῆς χρηστικῆς γνώσεως, ὡς ἀπόλυτος ἰδιονομία τῆς οἰκονομίας, ὡς αὐτοσωτηρική ἀλαζονεία καί ἀθεΐα, ὡς ὁ «μή πολιτισμός» τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ὡς νομικισμός καί ἠθικισμός, ὡς «τέλος τῆς αἰδοῦς» καί ταύτισις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς μετανοίας μέ τήν λεγομένην «ἠθικήν τῶν ἀδυνάτων», Ὁ «μονοφυσιτισμός» πάλιν ἐκπροσωπεῖται σήμερον ἀπό τάς τάσεις δαιμονοποιήσεως τοῦ σώματος καί τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τόν πουριτανισμόν καί τά σύνδρομα «καθαρότητος», τήν ἐσωστρεφῆ ἄκαρπον πνευματικότητα καί τούς ποικίλους μυστικισμούς, ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ ὀρθοῦ λόγου, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ, ἀπό τήν ἄρνησιν τοῦ διαλόγου καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ διαφορετικοῦ, μέ ἐπικίνδυνον ἐκφραστήν, ἐν ὀνόματι τῆς «μόνης καί ἀποκλειστικῆς ἀληθείας», τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος τρέφεται ἀπό ἀπολυτοποιήσεις καί ἀπορρίψεις καί τροφοδοτεῖ τήν βίαν καί τήν διάσπασιν.

Εἶναι προφανές ὅτι, τόσον ἡ νεστοριανίζουσα ἀποθέωσις τοῦ κόσμου, ὅσον καί ἡ μονοφυσιτίζουσα δαιμονοποίησίς του, ἀφήνουν τόν κόσμον καί τήν ἱστορίαν, τόν πολιτισμόν καί τούς πολιτισμούς, ἐκτεθειμένους εἰς τάς δυνάμεις τοῦ «νῦν αἰῶνος», καί παγιώνουν τοιουτοτρόπως τήν αὐτονόμησιν καί τά ἀδιέξοδά των.

Ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἡ βεβαιότης τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος προσέλαβε φιλανθρώπως τήν ἡμετέραν φύσιν καί ἐχαρίσατο ἡμῖν πάλιν τό διά τῆς πτώσεως ἀπολεσθέν «καθ᾽ ὁμοίωσιν», ἱκανώσας ἡμᾶς εἰς τήν κατ᾽ ἀλήθειαν ζωήν ἐν τῷ Σώματι Αὐτοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Σύνολος ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει τό μυστήριον τῆς θεανθρωπότητος. Ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρ ἀνέλαβεν «ἐκκλησίας σάρκα» καί ἔδειξε, «πρῶτος καί μόνος», «τόν ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί τρόπων καί ζωῆς καί τῶν ἄλλων ἕνεκα πάντων».

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ τόπος τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» καί τῆς ἐλπίδος τῆς «κοινῆς βασιλείας», εἶναι ὁ τρόπος τῆς βιώσεως τῆς ἐλευθεροποιοῦ ἀληθείας, ὁ πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι τό ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ.

Ἡ ἀγάπη αὐτή ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, καθ᾽ ὅτι ἡ πηγή καί τό πρότυπον αὐτῆς εἶναι ἡ ὑπερβαίνουσα τόν ἀνθρώπινον λόγον θεία φιλανθρωπία.

«Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τόν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς ... Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν». Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια πρέπει νά ἐκφράζεται καί εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἑορτάζομεν τό σεπτόν Γενέθλιον τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος ἡμῶν.

Ἡ ἑορτή εἶναι πάντοτε «πλήρωμα χρόνου», καιρός αὐτογνωσίας, εὐχαριστίας διά τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρώπου ἀγάπης, μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς θεανθρωπότητος καί τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.

Ὁ χριστοτερπής ἑορτασμός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι μία πρᾶξις ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκοσμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς ἑορτῆς καί τήν μετατροπήν της εἰς «Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν» καί εἰς πανήγυριν τοῦ Ἔχειν, τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς ματαιοδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη κοινωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν καί συγχύ-σεως, βίας καί ἀδικίας, ὅπου τό «παιδίον Ἰησοῦς» εὑρίσκεται καί πάλιν ἀντιμέτωπον μέ ἄτεγκτα συμφέροντα ποικιλωνύμων ἐξουσιῶν.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα,

Γενεά παρέρχεται καί γενεά ἔρχεται, καί αἱ ἐπερχόμεναι ἐξελίξεις εἶναι κατ᾿ ἄνθρωπον δυσκόλως προβλέψιμοι. Ἡ γνησία πίστις, ὅμως, δέν ἔχει διλήμματα.

Ὁ Λόγος ἐγένετο σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε» καί «παρέδραμεν ἡ σκιά», μετέχομεν ἤδη τῆς Βασιλείας ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν τελείωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας.

Ἔχομεν ἀκλόνητον τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει εἰς τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά παραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς, ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, πρόγευσις τῆς δόξης τῆς Βασιλείας, ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν μαρτυρίαν» καί «νά διανέμῃ ἐν τῇ οἰκουμένῃ τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπην Του, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν καταλλαγήν, τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνιότητος».

Τό σύγχρονον ἰδεολόγημα περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς εἶναι ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά πάντα εἶναι, καί μένουν εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».

Κλίνοντες εὐσεβοφρόνως τά γόνατα ἐνώπιον τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ καί τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ, καί προσκυνοῦντες τόν ἐνανθρωπήσαντα «παντέλειον Θεόν», ἀπονέμομεν, ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου, τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνοις τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ, εὐχόμενοι ὑγιεινόν, ἀγλαόκαρπον καί εὐφρόσυνον τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

Χριστούγεννα ‚βιη’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2019

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!

Στήν εὐλογημένη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων χαιρόμεθα ἐν Κυρίῳ, καθώς διακηρύσσουμε στούς ὕμνους της: ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Θεοῦ. Σέ μιά θεϊκή καί θαυμαστή πράξη τῆς ἄφθονης χάριτός Του, ὁ Θεός χαμήλωσε τόν οὐρανό τόσο, ὥστε νά ἀκουμπήσει τή γῆ. Χαίρει ὅλη ἡ δημιουργία, διότι ἀπεκαλύφθη ἡ ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ. Οἱ πῦλες τοῦ Παραδείσου ἀνοίχθηκαν καί πάλι, καί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας ἔγινε γνωστό. Ἡ φάτνη μεταβάλλεται σέ θρόνο τῶν Χερουβείμ, διότι ὁ Θεός ἔχει ἐνδυθεῖ ἀνθρώπινη σάρκα.

Σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διακηρύσσουμε τήν ἀλήθεια αὐτή μέσα ἀπό λατρευτικές ἐκδηλώσεις. Ἐξακολουθοῦμε νά διακηρύσσουμε ὅτι διά τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως φανερώνεται ὁ Λόγος καί κατοικεῖ ἀνάμεσά μας, Ὅν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν (Ἑβρ. 1:2). Σήμερα ἦλθε γιά τή σωτηρία μας. Ὁ Χριστός εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας. Τό λαμπρό φῶς τοῦ οὐρανοῦ λάμπει τώρα ἐπί τῆς γῆς, φωτίζοντας τίς καρδιές καί διάνοιες ὅλων ὅσοι Τόν ὑποδέχονται.

Ὅπως συγκεντρωνόμεθα νά δοξάσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν μία ἑνότητα. Ἑνώθηκαν, καθώς ἄγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε στούς ποιμένες γιά νά τούς ἀναγγείλει τήν καλή εἴδηση τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Οἱ οὐρανοί ἀνοίχθηκαν καί ἐξαίφνης ἐγένετο σύν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (Λουκ. 2:13-14). Σήμερα, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ εἶναι ἑνωμένοι, ὅπως ὅταν οἱ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῆς εἶδαν τό ἄστρο Του ὡς σημεῖο τῆς γεννήσεως τοῦ Βασιλέως τῶν Ἰουδαίων καί ἔσπευσαν νά Τόν προσκυνήσουν.

Σήμερα ὁ κόσμος μας χρειάζεται τό φῶς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νά λάμψει ἐπί τοῦ σκότους. Ὁ κόσμος μας χρειάζεται νά δεῖ ὅτι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἔχουν ἑνωθεῖ ἐν Χριστῷ, προσφέροντας σέ ὅλους τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τή σωτηρία καί τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ὑπάρξεως καί τοῦ προορισμοῦ μας. Ἡ ἔνδοξη γέννησή Του ἑνώνει τόν οὐρανό καί τή γῆ ἀποκαθιστῶντας τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό καί ὑπερνικῶντας τήν ἀποξένωση πού προκάλεσε ἡ ἁμαρτία. Καί αὐτή ἡ θεϊκή ἀποκάλυψη μᾶς δείχνει τήν ὁδό τῆς ἐπιστροφῆς μας στό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Λαμβάνοντας σάρκα ἀνθρώπινη ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τήν ὁδό πρός τήν ἁγιότητα, τήν ἕνωση τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς μέσα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς.

Στήν εὐλογημένη καί ἁγία αὐτή ἡμέρα, ἄς γιορτάσουμε μαζί μέ τόν Χριστό καί Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία καί στεφανώνεται μέ δόξα καί τιμή. Σᾶς ζητῶ, ἐπίσης, τήν ἡμέρα αὐτή ὅπως καί τίς ἑπόμενες ἕως τό νέο ἔτος, ὁ καθένας ἀπό σᾶς νά δεσμευθεῖτε ὅτι μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς σας θά προσφέρετε μαρτυρία τῆς ἑνώσεως αὐτῆς τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Γεννήθηκε ὁ Χριστός! Καλούμεθα νά Τόν δοξάσουμε μέ ὅ,τι κάνουμε. Νά γίνουμε σάν τούς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ εἶδαν τόν Χριστό ὑπέστρεψαν δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον (Λουκ. 2:20). Σέ αὐτή τήν ἔνδοξη Ἑορτή ἄς ἀντλήσουμε ἔμπνευση ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἔχουν ἑνωθεῖ καί ἄς σπεύσουμε νά δοξάσουμε τόν ἐν ὑψίστοις Θεόν καί νά μοιρασθοῦμε μέ ὅλους τήν θαυμαστή εἴδηση τῆς γεννήσεώς Του γιά τή σωτηρία μας! Χρόνια πολλά σέ ὅλους! Εὐλογημένα Χριστούγεννα!


Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                                                         

 † ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Ευχές της Οργανωτικής Γραμματείας του Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου


Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Πέρασαν 10 χρόνια!


Ήταν 15 Νοεμβρίου του 2009, όταν δέχθηκα με χαρά την ύψιστη τιμή που μου έκανε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’, και μου απένειμε τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, την ανώτατη αυτή τιμητική διάκριση του ιστορικού Πατριαρχείου της Ορθοδοξίας μας. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στον τόπο μου, το αγαπημένο μου Παλαιοχώρι Παγγαίου, από τον εξαίρετο φίλο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μποτσουάνας και Φρι Στέϊτ κ.κ. Γεννάδιο, που εκπροσωπούσε τον Πατριάρχη. Στο πλευρό μου πάντα με τις ευλογίες του ο αγαπητός ποιμενάρχης μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ.κ. Χρυσόστομος. 


Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε και δηλώνω φλογερός συμπαραστάτης και υπέρμαχος του σημαντικότατου έργου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, που είχα την ευκαιρία να δω από κοντά επισκεπτόμενος τη Μητρόπολη Μποτσουάνας, και φυσικά δηλώνω ταπεινός αρωγός πάντα, δίπλα στην ιστορική Μητρόπολη μας και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο, στο πολύπλευρο έργο του. Δηλώνω τον βαθύ μου σεβασμό και την εκτίμησή μου στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, στον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως και στον Μητροπολίτη Μποτσουάνας και Φρι Στέϊτ, και τους ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμη μια φορά.

6η Επιστημονική Συνάντηση στην Ξάνθη

Το Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σας προσκαλούν την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30  στην 6η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα "Μεταβυζαντινά και Νεότερα Μνημεία, Σύγχρονη εποχή", που διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Βιργινία Τσουδερού" (Καπναποθήκη "Π", Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης).

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Τηλ.: 2541051003, 2541052041

Fax: 2541051783

E-mail: efaxan@culture.gr  

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς από την ΕΦΑ Ξάνθης


«Μια γεύση πολιτισμού…στην τάξη σας»
         Δελτίο τύπου

·         Είναι η σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης αμφίδρομη;
·         Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και ποιος αυτός των αρχαιολόγων;
·         Ποιες τεχνικές αξιοποιούνται στη σχεδίαση και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων που απευθύνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;

Αυτά και περισσότερα θέματα γύρω από τη μουσειακή εκπαίδευση θα μας απασχολήσουν το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 στο αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων. Με αφετηρία συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις θα παρουσιαστούν μεθοδολογικά εργαλεία και θα προταθούν τεχνικές για τη σχεδίαση και την υλοποίησή τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και σε βιωματική δράση στο μουσείο.

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
Τόπος: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
Ώρα: 10.00 – 14.00

Οργάνωση:
Δέσποινα Σκουλαρίκη (Αρχαιολόγος, ΕΦΑ Ξάνθης)   
Άννα Αφεντουλίδου (Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΠΕ.ΚΕ.Σ ΑΜΘ)
Νατάσα Μιχαηλίδου (Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Ξεναγός)

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 25410-52041 (Δευτέρα - Παρασκευή: 07:00 – 15:00) ή στην ηλεκτρονική φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/13OKa8dk71H45ThpIs_U0JK9y8tHqWorQUFpZ-KlNl84/viewform?edit_requested=true

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
Θα προσφερθεί ελαφρύ πρόγευμα.

    Η Προϊσταμένη 
    της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης
                                                         
                                                                 Κωνσταντίνα Καλλιντζή
                                                                   Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

28η Οκτωβρίου...

Τιμή και Δόξα στους Ήρωες! Χρόνια πολλά Ελλάδα!


Για την ημέρα...


Μπορεί να θεωρηθεί ότι επαναλαμβάνομαι, όμως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, παίρνω αφορμή από την ιστορική επέτειο για να γράψω μερικές σκέψεις για τον Αριστείδη Μεντίζη, Δεκανέα Πεζικού...
Ήταν ένας από τους ήρωες εκείνους που το χειμώνα του 1940-41 πολέμησαν στα παγωμένα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας. Πολέμησε για την πατρίδα, μάτωσε για την Ελλάδα, έκλαψε για τους φίλους που έχασε μέσα στα χιόνια κρατώντας τους το χέρι. Παρασημοφορήθηκε...
Ήταν ο ίδιος ήρωας που μου έλεγε παραμύθια και ιστορίες, ο ίδιος ήρωας που έπαιζε και γελούσε μαζί μου τις ατέλειωτες ώρες απουσίας των γονιών μου στη δουλειά. Ο ίδιος ήρωας που πεισματικά αρνιόταν να μιλήσει για τον πόλεμο γιατί όπως έλεγε "μακάρι να μην τον γνωρίσει ποτέ ξανά άνθρωπος", κι ας σκοτείνιαζε η όψη του από τις μνήμες. Ο ίδιος ήρωας που μασκαρευόταν για να με κάνει να γελάσω και με στήριζε σε δύσκολες στιγμές. Ο ίδιος ήρωας που μου μάθαινε ιδανικά και αξίες. Ο ίδιος ήρωας που περπατούσε περήφανος στο χωριό κρατώντας με από το χέρι μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ήταν ένας από τους ήρωες που τιμάμε σήμερα. Ήταν όμως και ο δικός μου ήρωας! Ήταν ο παππούς μου! Έχοντας το ίδιο όνομα με σένα και κοιτώντας εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, σε ευχαριστώ για όλα παππού! Σε ευχαριστώ σαν εγγονός σου! Σε ευχαριστώ σαν Έλληνας!

Γέμισε με κόσμο το καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου Παγγαίου και στη φετινή "Γιορτή Κάστανου"

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό χιλιάδες κόσμου έφτασαν στο καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου Παγγαίου, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, σε μια απόλυτα πετυχημένη Γιορτή Κάστανου...
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Ημέρα Κάστανου στο Παλαιοχώρι Παγγαίου!


8o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο κόσμος το 2020: Κυβερνώντας στην εποχή της ακυβερνησίας


Με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το 8ο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 στο Ολύμπιον, μια διοργάνωση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα Konrad Adenauer.

Το φετινό συμπόσιο με θέμα «Ο κόσμος το 2020: Κυβερνώντας στην εποχή της ακυβερνησίας» ολοκληρώθηκε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, με το επίσημο δείπνο-ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, και η παρουσία του επιστέγασε την επιτυχία της διοργάνωσης του Συμποσίου μέσα σε ένα λαμπρό κλίμα.  Απευθυνόμενος στην κατάμεστη αίθουσα, ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία εκτός των συμβατικών πλαισίων, μίλησε για τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετωπίζει το θέμα της διακυβέρνησης, και υπογράμμισε -με αναφορές στον Γερμανό φιλόσοφο, Μαξ Βέμπερ- τη σημασία της πολιτικής της ευθύνης, ενάντια στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό που σήμερα βρίσκονται σε άνοδο διεθνώς, ενώ τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι η πολιτική δεν είναι στην θέση του παρατηρητή των εξελίξεων, αλλά η ίδια διαμορφώνει τις εξελίξεις.

Στο ίδιο το συμπόσιο η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε πρωτοφανής, και ιδιαίτερα των νέων οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή με σειρά τοποθετήσεων και ερωτήσεων προς τους προσκεκλημένους ομιλητές.Στον καθιερωμένο πλέον αυτό θεσμό της πόλης, κορυφαίοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και πολιτικού χώρου, ανέλυσαν θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος και ανέπτυξαν τις θέσεις τους πάνω στους επιμέρους θεματικούς άξονες «Η Ευρώπη σε καιρό αλλαγών», «Λαϊκισμός και η εξουσία του νόμου», «Ο πλούτος της Ελλάδας», «Τουρκία, Νοτιοανατολική Ευρώπη και νέα προσφυγική κρίση»:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέπτυξε το σχέδιό του για τα επόμενα 5 χρόνια ως Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ενώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αντιπαρατέθηκε με μια σειρά μύθους γύρω από το μεταναστευτικό. Κορυφαίοι ομιλητές από το εξωτερικό, όπως οι Anders Åslund, Kevin Featherstone, Florian Bieber, Miroslaw Wyrzykowski, András Szalai, Δημήτρης Τσαρούχας, Zoran Ilievski, Marcus Engler, μίλησαν για το Brexit, την υποχώρηση του κράτους δικαίου στην Ανατολική Ευρώπη, την εμπλοκή της Τουρκίας και των Δυτικών Βαλκανίων στο μεταναστευτικό αλλά και την παραπαίουσα ευρωπαϊκή τους προοπτική. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα μετά την κατάρρευση των μύθων της μεταπολίτευσης, ενώ ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Κώστας Κωστής υπήρξαν λιγότερο αισιόδοξοι. Τέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου ανέδειξε την ανάγκη αλλαγής στη σχέση κράτους-πολίτη-πολιτικών ως προϋπόθεση ανάπτυξης.

Στο τέλος του Συμποσίου, ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ και Διευθυντής του Δικτύου Ναυαρίνο, ανανέωσε το ραντεβού για το 9ο Συμπόσιο, στις 18 Οκτωβρίου 2020.

(Δελτίο Τύπου)

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

Εκατόν επτά χρόνια από την απελευθέρωση του Παλαιοχωρίου και της περιοχής του Παγγαίου!

Εκατόν επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση του Παγγαίου από τον οθωμανικό ζυγό, και λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν το τι συνέβη εκείνες τις μέρες του Οκτωβρίου του 1912, όταν οι Έλληνες της περιοχής αποκτούσαν την ελευθερία τους μετά από πέντε και πλέον αιώνες σκλαβιάς.


Όπως αναφέρει σε μια καταγραφή του, ο τότε δημοδιδάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου Ξενοφών Μαλαμίδης, από την κήρυξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου στις 5 Οκτωβρίου 1912, όλοι οι Έλληνες της επαρχίας Παγγαίου, «με αγωνίαν παρηκολουθούμεν τας επιχειρήσεις και με ανεκλάλητον χαράν επληροφορούμεθα την πρόοδον και τας νίκας των Ελληνικών Στρατευμάτων». Ήδη, όπως αναφέρει, το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να επεξεργάζονται τρόπους για να συμμετάσχουν στον αγώνα για την ελευθερία. Τα πράγματα γίνονταν δυσκολότερα αφού την περιοχή, μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιβουλεύονταν και οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήδη κατευθύνονταν προς τη Δράμα.

Παρ’ όλα αυτά ομάδα Ελλήνων προσκόπων με αρχηγό τον οπλαρχηγό καπετάν Δούκα Ζέρβα, εγκαταστάθηκε στο Ροδολείβος και είχε επαφή με τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως και αργότερα εθνομάρτυρα Γερμανό, προκειμένου να κατευθυνθεί προς την Ελευθερούπολη και να απελευθερώσει ολόκληρη την επαρχία Παγγαίου.

Τις επόμενες ημέρες η Δράμα έπεσε στα χέρια των Βουλγάρων και αυτό ανάγκασε τον Μητροπολίτη Γερμανό να παροτρύνει τον Καπετάν Δούκα για να επισπεύσει την κατάληψη της Ελευθερούπολης και να μην τον προλάβουν οι Βούλγαροι. Παρ’ όλα αυτά ο Καπετάν Δούκας Ζέρβας ήταν επιφυλακτικός μια και δεν είχε ισχυρή δύναμη.

Στις 15 Οκτωβρίου, Βούλγαροι κομιτατζήδες εισήλθαν στην Καβάλα και άρχισαν να σκοτώνουν και να ληστεύουν πλούσιους Οθωμανούς. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και φοβούμενος μήπως οι Βούλγαροι φθάσουν στην Ελευθερούπολη πριν από τους Έλληνες, ο Μητροπολίτης Γερμανός απέστειλε στο Ροδολείβος τον ιερέα Νικόλαο Οικονόμου, με γραπτή εντολή του, προς τον Καπετάν Δούκα Ζέρβα, να σπεύσει να καταλάβει την πόλη.

Έτσι, στις 17 Οκτωβρίου, ο οπλαρχηγός ξεκίνησε από το Ροδολείβος με κατεύθυνση την Ελευθερούπολη, και στο πέρασμα του αφόπλιζε τα οθωμανικά αποσπάσματα. Ήταν αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της περιοχής μας!

Οι κάτοικοι του Παλαιοχωρίου, μόλις έμαθαν ότι ο Καπετάν Δούκας φτάνει στην περιοχή, αφόπλισαν τους Οθωμανούς κατοίκους του χωριού και συγκέντρωσαν τα όπλα τους. Εβδομήντα πέντε νέοι, οπλισμένοι με τα όπλα αυτά, κατευθύνθηκαν στην κεντρική οδό για να προϋπαντήσουν το τμήμα του οπλαρχηγού, και, αφού ενσωματωθούν σε αυτό, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς την Ελευθερούπολη.

Στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το στρατόπεδο «Αμβράζη», τους υποδέχθηκαν οι οθωμανικές πολιτικές αρχές και συγκεκριμένα ο έπαρχος, ο οικονομικός έφορος, ο αστυνόμος κλπ, «κομίζοντες άρτον και άλας επί δίσκου, ως και ξίφος ανεστραμμένον». Εκεί βρίσκονταν ο Μητροπολίτης Γερμανός με τους ιερείς που φορούσαν τα άμφια τους, οι μαθητές των σχολείων, η φιλαρμονική μουσική και όλος ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης. «Οι κώδωνες της εκκλησίας κρούουν χαρμοσύνως, η φιλαρμονική μουσική παιανίζει τον Εθνικόν Ύμνον και διάφορα εμβατήρια. Οι μαθηταί και μαθήτριαι άδωσι πατριωτικά άσματα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά κλαίουν από χαρά και ανεκλάλητον ενθουσιασμόν Ελληνικαί σημαίαι ανεπετάσθησαν εις πλείστα οικήματα. Η χαρά του λαού είναι αδύνατον να περιγραφεί», παρατηρεί ο Ξ. Μαλαμίδης.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης αφού ασπάστηκε τον οπλαρχηγό οδήγησε την πομπή προς το διοικητήριο της πόλης, όπου και ο Καπετάν Δούκας Ζέρβας εγκαθίσταται στην μέχρι τότε έδρα του Τούρκου έπαρχου.

Δυστυχώς, τέσσερις μέρες μετά οι Βούλγαροι που βρίσκονταν στην Καβάλα πληροφορήθηκαν ότι στην Ελευθερούπολη δεν υπάρχει τακτικός στρατός και με μια διμοιρία στρατού έφτασαν στην πόλη και εκδίωξαν τον Καπετάν Δούκα Ζέρβα. Μετά από αυτά, τις παραμονές των Χριστουγέννων, έφτασε στην περιοχή ο ελληνικός στρατός που απελευθέρωσε τα χωριά του Παγγαίου, ενώ η Ελευθερούπολη έμεινε στα χέρια των Βουλγάρων μέχρι τις 26 Ιουνίου 1913, οπότε και αποβιβάστηκε ελληνικός στρατός στην Καβάλα για να απελευθερωθεί ολόκληρη η Μακεδονία.

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

5η Επιστημονική Συνάντηση του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης: "Οθωμανοκρατία"

Σας γνωρίζουμε ότι το Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ) σε συνεργασία συνεχίζουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μέσα στο 2019 με τον γενικό τίτλο:

«Ξάνθη, από την Προϊστορία στο Σήμερα»

Αφορμή της διοργάνωσης αυτής αποτελεί η συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης και είναι ενταγμένη στο γενικότερο κλίμα του εορτασμού που προγραμματίζεται από διάφορους τοπικούς φορείς. Σκοπός είναι, μέσα από μια σειρά επτά εσπερίδων (τρεις στο πρώτο και τέσσερις στο δεύτερο εξάμηνο), στις οποίες θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι αρχαιολόγοι, ιστορικοί και ερευνητές, να παρουσιαστεί στο κοινό η πορεία του Νομού Ξάνθης από τα προϊστορικά χρόνια έως τη σημερινή εποχή.

Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν:

Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ.
Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.
Βασίλης Αϊβαλιώτης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΠΑΚΕΘΡΑ.
Ανδρέας Ματζάκος, Διευθυντής του ΙΘΤΠ.

Επιστημονικός Σύμβουλος: Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Στην 5η Εσπερίδα με θέμα την Ξάνθη και την περιοχή της κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας θα παρουσιαστούν η ιστορία της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της, τα οθωμανικά μνημεία της περιοχής και τέλος τα γεγονότα κατά την κρίσιμη διετία που οδήγησαν στην απελευθέρωση της περιοχής και την ενσωμάτωση της Ξάνθης στον κορμό του ελληνικού κράτους.

Με την κατάκτηση της Ξάνθης από τους Οθωμανούς η νέα διοίκηση επέλεξε ως κέντρο της περιοχής τη Γενισέα, την Νέα πόλη του Νέστου, σχηματίζοντας έτσι ένα δίπολο: η χριστιανική Ξάνθη και η οθωμανική Γενισέα. Η Ξάνθη παρέμεινε μια χριστιανική πόλη, χωρίς να αλλάξουν τα πολεοδομικά και δημογραφικά της δεδομένα. Στο νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής, τη Γενισέα (Νέα πόλη του Νέστου), –μια αμιγώς μουσουλμανική πόλη, βρίσκεται σε μια σημαντική γεωγραφικά, στρατιωτικά και οικονομικά θέση– ανοικοδομήθηκαν σημαντικά δημόσια οικοδομήματα, τεμένη, πτωχοκομείο, ιεροδιδασκαλείο και λουτρά.

Τομή στην ιστορία της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχή αποτελούν οι ισχυροί σεισμοί του 1829 που κατέστρεψαν τον βυζαντινό οικιστικό ιστό της πόλης. Ωστόσο, η καλλιέργεια του καπνού αποτέλεσε την κύρια πηγή πλούτου της περιοχής και ανέδειξε την περιοχή σε κέντρο του καπνεμπορίου. Οι εμπορικοί ανταγωνισμοί των μουσουλμάνων γαιοκτημόνων της Γενισέας και η πυρκαγιά του 1870 ανάγκασαν την οθωμανική διοίκηση να μεταφέρει το διοικητικό κέντρο της περιοχής στην Ξάνθη, γεγονός που επέφερε δημογραφικές αλλαγές τόσο στη Γενισέα όσο και στην Ξάνθη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) που καταγράφονται στην Οθωμανική αυτοκρατορία ευνοούν τους χριστιανούς εμπόρους του καπνού.

Τον 19ου αιώνα στη Γενισέα ανοικοδομείται ο Ναός της Υπαπαντής του Χριστού (1834) και στην Ξάνθη, στις συνοικίες που εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι, ανοικοδομήθηκαν νέα τεμένη που προστέθηκαν στα τρια τζαμιά που ήδη λειτουργούσαν.

Τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων και ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος επιδρούν στην περιοχή και ο Ελληνικός Στρατός υπό την ηγεσία του στρατηγού Λεοναρδόπουλου φθάνει στην Ξάνθη και ελευθερώνει την περιοχή. Η ενσωμάτωση της Ξάνθης και της Θράκης στον κορμό του Ελληνικού Κράτους αποτελεί μια νέα περίοδο στην ιστορία της περιοχής και επιφέρει σημαντικές και θετικές αλλαγές στην οικονομική, στρατηγική και πολιτιστική ιστορία της Θράκης.

5η Εκδήλωση

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η 5η Επιστημονική Συνάντηση, ως εξής:

Θέμα: Οθωμανοκρατία
Ημερομηνία: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
Ώρα: 19:30
Τόπος: Αίθουσα εκδηλώσεων «Βιργινία Τσουδερού»/καπναποθήκη «Π»

Ομιλητές:
Φωκίων Κοτζαγιώργης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ: Η Ξάνθη και η περιοχή της κατά την οθωμανική περίοδο

Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ: Τα Οθωμανικά τεμένη της Γενισέας και της Ξάνθης

Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ: 1919-1920, οι σχοινοτενείς διαπραγματεύσεις στο Συνέδριο της Ειρήνης για την επιδίκαση της δυτικής Θράκης - Γαλλικό προτεκτοράτο ή απόδοση στην Ελλάδα;

Συντονίστρια: Αικατερίνη Μάρκου, Επίκουρη καθηγήτρια ΔΠΘ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

(Πηγή: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης)

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Ενημερωτική εκδήλωση για τους εμβολιασμούς στην Ελευθερούπολη"Η ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο", από την ΕΦΑ Ξάνθης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ανάγκη, η ελπίδα, η περιέργεια, το κέρδος έσπρωξαν τους ανθρώπους που κατοικούσαν στις ακτές και στα νησιά της θάλασσας που κάποτε ονομάστηκε Αἰγαῖον να θελήσουν να περάσουν «απέναντι», όποιο και να ήταν αυτό το «απέναντι».
Έτσι, πλοία πολεμικά και πλοία εμπορικά όργωσαν τις δύσκολες θάλασσες του Αιγαίου και φιλοξενήθηκαν στα λιμάνια του.Πλοία που ήταν φορτωμένα με τον μόχθο των αλιέων, και άλλα πλοία που ήταν φορτωμένα με τα όνειρα των αποίκων.
Στη διαδοχή των αιώνων η εξέλιξη της ναυσιπλοΐας συμβαδίζει με την εξέλιξη της ναυπηγικής, ενώ τα λιμάνια, προορισμοί και αφετηρίες, αναπτύσσονται ανάλογα.
Στη διαδοχή των αιώνων, η αρχαία λέξη για το πλοίο, η λέξη ναῦς χάθηκε,αλλά δεν έσβησε: μας άφησε διαδόχους και παράγωγα όπως ναύτης, ναυαγός και ναυτιλία.
Το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019, στις 08.00 το βράδυ σας περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, όπου μαζί θα ταξιδέψουμε στους χρόνους του Πελάγους που ενώνει τις στεριές. 

Είσοδος ελεύθερη.


Η Προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης
  
Κωνσταντίνα Καλλιντζή
 Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Η παραλίγο σφαγή του Παλαιοχωρίου Παγγαίου

Πέρασαν 78 χρόνια από μια ακόμη θλιβερή ιστορική στιγμή για το Παλαιοχώρι Παγγαίου, που στοίχισε τη ζωή σε 4 Παλαιοχωρινούς και λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες. 

Ήταν 1η Οκτωβρίου 1941 όταν τμήμα του κατοχικού βουλγαρικού στρατού μπήκε στο Παλαιοχώρι και  συγκέντρωσε τους άρρενες κατοίκους στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου για να τους εκτελέσει, στο πλαίσιο των αντιποίνων για την εξέγερση της Δράμας, την πρώτη στην κατοχική Ελλάδα. Δύο πολυβόλα στήθηκαν απέναντι από τους συγκεντρωμένους Παλαιοχωρινούς. Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις και η αποφασιστικότητα των κατοίκων του χωριού ματαίωσαν την τελευταία στιγμή την εκτέλεση. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το Παλαιοχώρι δεν αποτέλεσε στόχο για τους Βουλγάρους. Την προηγούμενη μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου 1941, η βουλγαρική αεροπορία βομβάρδισε την πλατεία του χωριού, σκοτώνοντας τον 60χρονο Σαράντη Τσιπουρόπουλο, και προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα σπίτια γύρω από το σημείο. Ο φόρος αίματος που πλήρωσε το Παλαιοχώρι όμως ήταν ακόμη μεγαλύτερος, αφού μια μέρα νωρίτερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, εκτελέστηκαν στη Δράμα δια τυφεκισμού οι Κωνσταντίνος Θαλασσούδης, Αριστοτέλης Βαλσαμίδης, 27 ετών και Παύλος Τσελίκης 24 ετών.      

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στο βουνό πολλούς Παλαιοχωρινούς, οι οποίοι και στελέχωσαν τις αντάρτικες ομάδες που συγκροτήθηκαν  τον ερχόμενο χειμώνα (1941-1942). Αυτοί οι Παλαιοχωρινοί πρωτοστάτησαν σε όλες τις μάχες ενάντια στους κατακτητές, στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των  Βουλγάρων και, τέλος, στην απελευθέρωση του χωριού. 

Τιμή και Δόξα στους τέσσερις νεκρούς Παλαιοχωρινούς!
Τιμή και Δόξα σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την Ελευθερία!


Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Aθλητικές δράσεις ''Αγαπώ την άθληση – αγαπώ την υγεία μου'' στον Δήμο ΠαγγαίουΣτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, ο Δήμος Παγγαίου, Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019, σε συνεργασία με σχολικές μονάδες του Δήμου διοργανώνουν αθλητικές δράσεις με τίτλο «Αγαπώ την άθληση – αγαπώ την υγεία μου», την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος οι εξής σχολικές μονάδες:
1,2 και 3 Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
1 και 2 Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου
Για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας προβλέπονται ομαδικά παιδαγωγικά και παραδοσιακά παιχνίδια για βελτίωση και ανάπτυξη της ευκινησίας, δύναμης και ταχύτητας, καθώς και αθλοπαιδιές που θα εστιάζουν στη ριπτική και αλτική ικανότητα των παιδιών.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά, προβλέπονται ομαδικά αθλήματα, όπως μπέιζμπολ, ποδόσφαιρο 5x5 και καλαθοσφαίριση 3x3.
Οι εκδηλώσεις για τα Δημοτικά Σχολεία Ελευθερούπολης θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης.
Οι εκδηλώσεις για τα Δημοτικά Σχολεία Παγγαίου θα γίνουν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Γεωργιανής.
Διαιτολόγος - διατροφολόγος θα επισκεφθεί τις παραπάνω σχολικές μονάδες για να ενημερώσει τους μαθητές σχετικά με την υγιεινή διατροφή.

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

H Τζένιφερ Λόπεζ στα Κηπιά Καβάλας!

Φυσικά δεν πρόκειται για την ίδια την καλλιτέχνιδα ,αλλά για το κέρινο της ομοίωμα, το οποίο δημιουργήθηκε δια χειρός  Θεόδωρου Κοκκινίδη.

Το ομοίωμα της Λατίνας  πόπ σταρ  πήρε την θέση του στο μουσείου κέρινων ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη, και μαγνητίζει τα βλέμματα.

 Οι χαρακτηριστικές της καμπύλες, το λάγνο βλέμμα και η σαγηνευτική ομορφιά της αποδίδονται στο έργο για το οποίο χρειάστηκαν περίπου έξι μήνες ώστε να δημιουργηθεί.Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη

Κηπιά Καβάλας

www.kerinaomoiomata.gr
Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Ενημερωτικό video του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟΠρόσκληση στη διάλεξη για το Πατριαρχικό Σταυροπήγιο του Αγ. Γεωργίου του Διασωρίτου


Διάλεξη για το Πατριαρχικό Σταυροπήγιο του Αγ. Γεωργίου του Διασωρίτου


Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

"Τσάνια 2019" στο Παλαιοχώρι Παγγαίου


Ημερήσια Διαταγή παραλαμβάνοντος ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου

Ημερήσια Διαταγή παραλαμβάνοντος ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, πολιτικό και στρατεύσιμο προσωπικό,

Με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας, αναλαμβάνω την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας.

Σας καλώ όλες και όλους να στοιχηθούμε από κοινού πίσω από την προσπάθεια αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, στην οποία σας βεβαιώνω ότι θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, με αφοσίωση, ζήλο και τόλμη. Διότι όλοι μας, εκλεκτά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο τέλος της ημέρας είμαστε στρατιώτες της Ελλάδας. Από σήμερα και εγώ είμαι στρατιώτης της Ελλάδας μαζί σας.

Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ζήτω το Έθνος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου

Όλα έτοιμα για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις μας.... 

Ξεκινάμε με τα "Κουδούνια" στις 12/7, πάμε για τα "ΤΑ ΤΣΑΝΙΑ" στις 14/7. 

Στις 17/7 έχουμε ετοιμάσει γιορτή για τα παιδιά στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου, με κουκλοθέατρο, δράσεις, παιχνίδια. 

Στις 22/7 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια χορευτική παράσταση όλων των τμημάτων του Π.Σ.. 

Στις 24/7 θα γίνει η διάλεξη "Εθελοντισμός και πολιτική προστασία-Οι δασικές πυρκαγιές" σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου (Εισηγητής: Στέργιος Κεχαγιάς). 

Την Κυριακή 28/7, στις 11 το πρωί, προσκαλούμε παιδιά και γονείς με ποδήλατα στο Καστανοδάσος για μια δράση με όνομα "Το ποδήλατο στη ζωή μας"... Ενημέρωση, από μέλη της Πρωτοβουλίας Πεζών Ποδηλατών Δράμας, για τα οφέλη του ποδηλάτου αλλά και... οδηγίες σωστής συμπεριφοράς στους δρόμους... 

Το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 8.30μ.μ., θα γίνει διάλεξη με θέμα "Το Πατριαρχικό Σταυροπήγιο του Αγίου Γεωργίου του Διασωρείτου εν τη χώρα Βρανοκάστρου. Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα". (Εισηγητής: Αριστείδης Μεντίζης, Δημοσιογράφος-Ιστορικός Ερευνητής).


ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12-28/7.Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ

 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η ΝΔ θα προτείνει για Πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα.