Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

20 Xρόνια Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 193 ΜΠΕΠ (MLRS)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, στην έδρα της 193 Μοίρας Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (193 ΜΠΕΠ (MLRS), στην Ελευθερούπολη Καβάλας, εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών επιχειρησιακής ετοιμότητας της Μοίρας.

Στις 4 Απριλίου 1996, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης,  η 193 ΜΠΕΠ (MLRS) εκτέλεσε την πρώτη βολή MLRS. Η βολή αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα, των προπαρασκευαστικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από την παραλαβή των πρώτων εκτοξευτών και του κύριου υλικού της Μοίρας τον Ιούνιο 1995.

Έκτοτε, η Μοίρα διάγει σε μια διαρκή ανοδική πορεία, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση της μαχητικής της ισχύος σε υψηλό επίπεδο, απόρροια της οποίας είναι η δημιουργία του αισθήματος της υπερηφάνειας των στελεχών που υπηρετούν στην 193 ΜΠΕΠ (MLRS) και στον 323 ΛΕ (MLRS), γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ενδιαφέρον, την ανησυχία και την αγάπη για το υλικό, αλλά και στις επαγγελματικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Κοινή συνισταμένη των παραπάνω, είναι το «Πνεύμα Μονάδας» που εξασφαλίζει την πλήρη διαθεσιμότητα των μέσων και την  υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

(Πηγή: army.gr)

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών στο 1ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου

Δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την υποβολή εργασιών στο 1ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών για 15 ημέρες. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει ν’ αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση topiki-istoria@dimospaggaiou.gr μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, σ’ ένα αρχείο, το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα και 2-3 λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Ιστορία του Παγγαίου.doc»). Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016, για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Κατά την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς θα πρέπει ν’ αναφέρουν και την ιδιότητά τους ή, εφόσον επιθυμούν, ένα σύντομο, βιογραφικό σημείωμα. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ν’ αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης μιας εργασίας, αφού ενημερώσει έγκαιρα το συγγραφέα. Η παρουσίαση – φιλοξενία μιας εργασίας στο Συνέδριο μπορεί να  γίνει είτε προφορικά, από το βήμα του Συνεδρίου, είτε ως αναρτημένη στον ανάλογο διαδικτυακό τόπο και στα πρακτικά.
 
Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 10-15 λεπτά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. 

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο διοργανώνουν ο Δήμος Παγγαίου και η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, και με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις στο 1ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου 2016 στην Ελευθερούπολη Παγγαίου. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την αρχαιολογική, ιστορική και λαογραφική έρευνα, σε όλες τις μορφές τους, να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, ούτε έχουν ανακοινωθεί από το βήμα άλλου συνεδρίου ή εκδήλωσης. Οι εργασίες θα πρέπει ν’ αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παγγαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβόλου Όρους.

Οδηγίες για την περίληψη
 
Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «Times New Roman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.
Η περίληψη πρέπει ν’ αποτελείται από 200-250 λέξεις. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων.
Στην πρώτη σειρά γράφεται ο τίτλος, με έντονα, πεζά γράμματα και στη δεύτερη το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων, με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θ’ ανακοινώσει την εργασία. Δύο σειρές παρακάτω γράφεται η ιδιότητα των συγγραφέων. Ακολουθεί μια κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης. Συντετμημένοι όροι χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχει αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρένθεσης, την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.
Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.
Μαζί με κάθε περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, όπου αναφέρονται: α) η προτίμηση των συγγραφέων για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων (προφορική ή αναρτημένη) και η συγκατάθεσή τους για παρουσίαση με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που προτιμούν, (αναρτημένη αντί προφορικής ή αντίστροφα), κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, β) αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη, επιστημονική εκδήλωση ή έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), γ) τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).