Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Μια από τις συντομότερες συνεδριάσεις

Μια από τις συντομότερες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν η χθεσινή, κάτι στο οποίο όπως φαίνεται βοήθησε και ο τυπικός χαρακτήρας των περισσοτέρων θεμάτων. Ωστόσο δεν έλειψαν και οι εντάσεις κυρίως όσον αφορά την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβανόταν και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, αφού, όπως τονίστηκε, δεν υπάρχει συνολικό τεχνικό πρόγραμμα στην Περιφέρεια, ώστε αυτό να τροποποιηθεί, παρά μόνο αποσπασματικές καταστάσεις έργων. Μάλιστα ιδιαίτερα έντονη και καυστική ήταν η τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χρήστου Ποτόλια προς τον περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, ο οποίος τόνισε ότι δεν γίνονται νέα έργα στην Περιφέρεια, και όσα γίνονται δεν έχουν καμία σχέση με την ανακούφιση των λαϊκών αναγκών.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τα δύο θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση απορριμμάτων, και συγκεκριμένα, την έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της ΠΑΜΘ», και την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΑΜΘ και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της ΠΑΜΘ», τα οποία «πέρασαν» κατά πλειοψηφία.

Όπως τονίστηκε στο θέμα έχουν σημειωθεί μεγάλες καθυστερήσεις, δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2002 και σήμερα, 2011, συζητείται ουσιαστικά η παράταση του υπάρχοντος καθεστώτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η ΔΙΑΑΜΑΘ θα έπρεπε να διαλυθεί στις 30-6-2011, όμως ακόμη δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, κάτι που αναμένεται να γίνει ανά πάσα στιγμή. Ήδη οι Δήμοι άρχισαν να συζητούν για τη διάδοχο κατάσταση, αλλά την ίδια ώρα η Περιφέρεια προχωρά στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με μια υπό κατάργηση επιχείρηση για ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να γίνει από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ομόφωνα αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση του Σώματος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τροποποίηση και επέκταση δραστηριότητας της Μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων κατηγορίας Ι και ΙΙ» της εταιρίας PENYLAN HOLDINGS LTD που λειτουργεί στην περιοχή της Νέας Καρβάλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερήσιας διάταξης τέθηκε θέμα από την αντιπολίτευση σχετικά με τα Δελτία Τύπου που εκδίδονται από την Περιφέρεια σχετικά με τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου, όπως αναφέρεται δεν καταγράφονται οι θέσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά μόνο αυτές της διοίκησης. Παράλληλα αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου το θέμα που ετέθη από την αντιπολίτευση και έχει να κάνει με τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν και το πώς αυτό αντανακλάται στους πολίτες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: