Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Λατρεία και τελετουργία στο µυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών

Στα πλαίσια της 5ης συνάντησης του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/02/2015 στις 19:00 στο Αµφιθέατρο Α. Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστηµίου Αθηνών Πανεπιστηµίου 30) θα μιλήσει η ∆ρ Ann Louise Schallin, κύρια ερευνήτρια του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα: "Λατρεία και τελετουργία στο µυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών".


Η οµιλία εστιάζει στις λατρευτικές πρακτικές που συνόδευαν τις ταφές του νεκροταφείου των ∆ενδρών Αργολίδας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Σύµφωνα µε αρκετούς µελετητές, κατά την διάρκεια αυτής της εποχής η κεντρική Αργολίδα αποτέλεσε µία πρώιµη κρατική οντότητα µε σαφή ιεραρχία, στην οποία οι Μυκήνες κατείχαν την κορυφαία θέση. Καθώς αυτή η δοµή παγιωνόταν, διάφορες πρακτικές, µεταξύ των οποίων και αυτές της ταφικής λατρείας, απηχούν τον ανταγωνισµό και τη διαπραγµάτευση των πολιτικοκοινωνικών θέσεων.

Αναλύεται µέρος των υλικών µαρτυριών που συνδέονται µε τις ταφικές πρακτικές στα ∆ενδρά και την γύρω περιοχή ως συστατικών στοιχείων αυτών των πρακτικών, προκειµένου να προτείνει ένα πιθανό σενάριο για τον τρόπο που οι ταφικές πρακτικές υλοποιήθηκαν στα ∆ενδρά καθώς και για την θεώρησή τους ως συστατικού µέρους των στρατηγικών νοµιµοποίησης ηγετικών οµάδων (ελίτ).

Επιπλέον, σκοπός της οµιλίας είναι να προσδιορίσει διάφορα συστατικά στοιχεία αυτών των ταφικών πρακτικών που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός πολιτικού δικτύου µε επίκεντρο τις Μυκήνες. 

(Πηγή: Αιγεύς, Ανασκαφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια: