Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Οι Εξεταστικές Επιτροπές της Βουλής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τις τελευταίες μέρες για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Βουλή, την οποία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η χώρα έφτασε στο πρώτο Μνημόνιο, και αν υπάρχουν ευθύνες.
Η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε τελικά αφού, αν και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τελικά τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης την καταψήφισαν.
Όμως το πραγματικά είναι η εξεταστική επιτροπή; Αρχικά το πλήρες όνομά της είναι «Εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή». Πρόκειται για ειδική επιτροπή από βουλευτές τους οποίους διορίζει η Βουλή. Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δίκαιο παρέχεται το δικαίωμα στη Βουλή να διορίζει, από τα μέλη της, ειδικές επιτροπές με κύριο σκοπό τη συλλογή πληροφοριών κυρίως επί οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων ή άλλων θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τη σύσταση τέτοιων επιτροπών συμπεριέλαβε αρχικά η παράγραφος 2 του Άρθρου 58 του Συντάγματος του 1864 επί βασιλείας Γεωργίου του Α’. Ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίστηκε ιδιαίτερα με τον νόμο ΓΨΟΗ΄ της 14/17 Μαΐου του 1911, «Περί λειτουργίας των κατά το άρθρον 58 του Συντάγματος εξεταστικών των πραγμάτων επιτροπών».

Μετά από αυτό, όλα τα Συντάγματα που ακολούθησαν συνέχισαν να περιλαμβάνουν σχετικό άρθρο. Σύμφωνα με το τελευταίο ισχύον Σύνταγμα του 1975, οι επιτροπές αυτές προβλέπονται από το άρθρο 68 παράγραφος 2, μετά από πρόταση του 1/5 του συνόλου των βουλευτών, όπου και λαμβάνεται απόφαση της ολομέλειας της Βουλής. Τα αναφερόμενα στο τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται, κατά ίδια παράγραφο του εν λόγω άρθρου, από τον Κανονισμό της Βουλής.

Το Άρθρο του Συντάγματος

Στο Άρθρο 68 του Συντάγματος, στην παράγραφο 2, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής».

Μάλιστα, στην παράγραφο 3, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως «οι εξεταστικές επιτροπές συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξάρτητων, όπως ορίζει ο Κανονισμός».

Δεν υπάρχουν σχόλια: