Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων από τον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ

Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2012.


Όπως είπε ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, που εισηγήθηκε τον απολογισμό, «η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η δεύτερη που πραγματώνεται από την ίδρυση της νέας αιρετής δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική, ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία κατά την οποία παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της διοίκησης σε ολόκληρη την κοινωνία της Περιφέρειας».

Όπως είπε, «η σταδιακή ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας, η διατήρηση, και κατά το δυνατόν εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής σε περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, ύφεσης και κρίσης, με την αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση των υφιστάμενων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων και την αξιοποίησή της γεωγραφικής της θέσης». «Με την ανάληψη των καθηκόντων μας «ορκιστήκαμε» πάνω σε ένα αξιακό τετράπτυχο που ήταν, είναι και θα παραμείνει ο οδηγός των επιλογών μας: διαφάνεια, αξιοκρατία, ισότητα, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και αυτοπραγμάτωσης για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς», σημείωσε.

Όσον αφορά τους τομείς του απολογισμού, αναφέρθηκε στη διοίκηση της Περιφέρειας, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, και στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Ακόμη αναφέρθηκε στην άσκηση αρμοδιοτήτων: α) Προγραμματισμού και εκτέλεσης έργων στον τομέα του αναπτυξιακού προγραμματισμού, στον τομέα των έργων, β) υποστήριξης πρωτογενούς τομέα, γ) υποστήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, δ) ανάδειξης – προώθησης του πολιτισμού – τουρισμού, ε) ενίσχυσης απασχόλησης / αντιμετώπισης της κρίσης, στ) προστασίας περιβάλλοντος, ζ) βελτίωσης ποιότητας ζωής, η) πολιτικής προστασίας, θ) υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ι) διεθνών συνεργασιών, ια) διαβαθμιδικής συνεργασίας, ιβ) λειτουργίας – αναδιάρθρωσης υπηρεσιών, και ιγ) εποπτευόμενων υπηρεσιών με αναφορά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Επισημάνσεις

Ολοκληρώνοντας ο περιφερειάρχης επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αφιερώσαμε ενέργεια, σκέψεις, χρόνο και υλοποιήσαμε δράσεις στην κατεύθυνση υποστήριξης της λειτουργίας του νέου θεσμού. Η αιρετή Περιφέρεια ΑΜ-Θ για όσους την υπηρετούμε αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του τόπου μας. Η προετοιμασία για την επόμενη μέρα αποτελεί την βαρύτερη ευθύνη απέναντι στους πολίτες της. Για μας η κρίση είναι ευκαιρία για τη διαμόρφωση των όρων μιας νέας ισχυρής Περιφέρειας που θα αποτελεί το επίκεντρο μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας. Το ουσιαστικότερο στοιχείο της πολιτικής μας δράσης είναι η αποτελεσματικότητα. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να μην πάει καμία ευκαιρία χαμένη. Επιβεβαιώσαμε με κάθε τρόπο την άποψή μας ότι καμία απόφαση δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί αν προηγουμένως δεν έχει την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, όχι στη βάση ενός στείρου τοπικισμού, αλλά της σμίλευσης μιας νέας ταυτότητας όπου η κάθε περιοχή θα συνεισφέρει τα δικά της πλεονεκτήματα στη συλλογική αναπτυξιακή προσπάθεια. Δημιουργήσαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, χωρίς κομματικές ή άλλες παρωπίδες, προασπίζοντας την αυτοδιοικητική μας ταυτότητα. Αισιοδοξούμε, έχοντας ως βασικό εργαλείο την σφυρηλάτηση μιας ισχυρής και ενιαίας περιφερειακής συνείδησης, για την οποία δουλεύουμε με εντυπωσιακά αποτελέσματα, από την πρώτη στιγμή, πως το μέλλον της χώρας στην νέα οικονομία και στη νέα γεωγραφία περνά μέσα από σύγχρονες αυτοδιοικητικές δομές που μπορούν να το ορίσουν και κυρίως να το πραγματώσουν. Πιστεύουμε πως, παρόλο το δύσκολο έργο που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του τελικού μας στόχου, με σεβασμό στον πολίτη, με διαφάνεια στις ενέργειές μας, με ισότητα και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους».

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")


Δεν υπάρχουν σχόλια: