Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

του Αρχιμ.Παντελεήμονος Αραθύμου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Μέλους της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής

Η ραγδαία ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών και η δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου σε διάφορες βιολογικές διαδικασίες έκαναν απαραίτητη την ανάπτυξη ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, αυτού της Βιοηθικής. Βιοηθική είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά προβλήματα που προέκυψαν από τις νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής και σχετίζονται με τον χειρ ισμό του γενετικού υλικού.

Από τη φύση της η Βιοηθική είναι το σημείο τομής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων της Βιολογίας που περιλαμβάνουν τη Γενετική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοϊατρική ενώ εμπλέκονται και τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τομείς όπως η Νομική και η Θεολογία. Και τούτο διότι τα νέα αυτά επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα εγγίζουν την ιερότητα της ζωής και την μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου.

Υπό αυτό το πρίσμα η Σύναξη των Σεπτών Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συνεκλήθη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Οκτώβριο του έτους 2008, απεφάσισε την συγκρότηση Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής «προς μελέτην των θεμάτων βιοηθικής, επί των οποίων ο κόσμος αναμένει και την τοποθέτησιν της Ορθοδοξίας»( Μήνυμα των Προκαθημένων).

Σε υλοποίηση αυτής της Αποφάσεως συνήλθε σε πρώτη συνεδρία η Διορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής στην Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης από 23ης έως 27ης Μαΐου ε.ε., με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Των εργασιών της Διορθοδόξου Επιτροπής προήδρευσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, Ακαδημαϊκός, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης.

Η Επιτροπή, υπό την πεπνυμένη προεδρία του Σεβ.Μητροπολίτου Περγάμου κ.Ιωάννου, ασχολήθηκε με τις αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν την ορθόδοξη Βιοηθική, ως και με την επιλογή του θέματος και των εισηγητών που θα το θέσουν προς διαπραγμάτευση στην επόμενη συνάντηση (Ιούνιος 2012).

Επίσης αποφασίσθηκε να εξετάζεται σε κάθε συνάντηση της Επιτροπής ένα συγκεκριμένο ζήτημα βιοηθικής, το οποίο θα επιλέγεται κατά προτεραιότητα ανάλογα με τις ποιμαντικές, εκκλησιολογικές, θεολογικές και κοινωνικές ανάγκες. Τρία υπήρξαν τα κριτήρια επιλογής θέματος :

α) Η επικαιρότητα

β) Η ενδεχομένως μεγαλύτερη εμπειρία και ετοιμότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε κάποια θέματα βιοηθικής

γ) Η ποιμαντική πίεση που ασκείται στις Εκκλησίες από τις κατά τόπους ιδιαίτερες συνθήκες.

Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια και δεδομένου ότι το ζήτημα της αναπαραγωγής αποτελεί ένα από τα πλέον ζωτικά και φλέγοντα θέματα, το οποίο δημιουργεί μείζονα βιοηθικά διλήμματα στην Ποιμαντική της Εκκλησίας, η Επιτροπή αποφάσισε στην επόμενη συνάντησή της να μελετήσει το πολυσύνθετο θέμα : «Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» το οποίο έχει τις εξής κύριες παραμέτρους:

α) τεχνητή γονιμοποίηση,

β) προγενετικός έλεγχος,

γ) παρενθετική μητρότητα,

δ) κλωνοποίηση και

ε) έρευνα και χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.

Ουσιαστικά λοιπόν η Επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει το λιγότερο επί πέντε θεμάτων σε διάστημα ενός έτου ς.

Κατά γενική ομολογία, η όλη οργάνωση της ενάρξεως των εργασιών της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής υπήρξε από πάσης απόψεως αρίστη και αξία του εξαιρέτου ιστορικού αυτού γεγονότος, όπως και της παραδόσεως του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, ο Οποίος ανέλαβε την ευθύνη της διοργανώσεως και φιλοξενίας της εναρκτηρίου αυτής συναντήσεως.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, παρίστατο καθημερινώς με ευγένεια και πολλή αγάπη, παρέθεσε δε επίσημο δείπνο προς τιμή των συνέδρων, στο οποίο παρεκάθησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και οι περισσότεροι συνοδικοί Μητροπολίτες της μεγαλονήσου.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε να σημειώσουμε τη σπουδαιότητα την οποία είχε για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της συναντήσεως η διαρκής παρουσία και η άοκνη μέριμνα του Γραμματέως της Διορθοδόξου Επιτροπής, Πανο σ. Αρχιμ.κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ως και η ολοπρόθυμη εξυπηρέτηση των διακονούντων στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Το κλίμα που επικράτησε κατά τις συνεδριάσεις χαρακτηρίσθηκε γενικά από διάθεση συνεργασίας, ενότητας, ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού. Καμμία πλευρά δεν επιχείρησε να επιβάλλει τις απόψεις της επί της άλλης.

Ταπεινά φρονούμε ότι η πρώτη αυτή διάσκεψη της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής επέτυχε πλήρως. Επιπλέον, διά της πρώτης αυτής συναντήσεως, οι βάσεις που τέθηκαν για τη διεξαγωγή του διαλόγου, τόσο από άποψη θεολογικής θεματολογίας, όσο και από άποψη τρόπου διεξαγωγής του προκειμένου έργου υπήρξαν απολύτως ικανοποιητικές και γεννούν βάσιμες προσδοκίες για την λυσιτελή επίτευξη των στόχων της Επιτροπής.

Κατακλείοντες ευγνωμονούμε, μαζί με τον διακεκριμένο επιστήμονα Δρ.Γρηγόριο Λιάντα, Επίκουρο Καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρο Β’, τον Σεπτό Πατέρα και Ευεργέτη μας, διότι εμπιστεύθηκε στην αναξιότητά μας την εκπροσώπηση του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στην ιστορική πρώτη συνάντηση της Διορθοδόξου Επιτροπής Βιοηθικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: