Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Πολλές οι αναβολές θεμάτων

Οι αναβολές και οι αποσύρσεις χαρακτήρισαν τελικά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεδρίασε μεσημέρι, και όπως φάνηκε ήταν αυτή η συνεδρίαση που όλοι ήθελαν να τελειώσει το συντομότερο δυνατό.

Έτσι λοιπόν, και καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίασης παρατηρήθηκε, και ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης καθυστέρησε να έρθει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, όπως και η αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εισήγηση των θεμάτων της περιοχής, και πολλές αναβολές και αποσύρσεις παρατηρήθηκαν, και γενικότερα υπήρχε αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα αναβλήθηκε αρχικά η συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε τη γνωμοδότηση για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες». Και αυτό γιατί παίρνοντας το λόγο ο περιφερειάρχης παρατήρησε πως η συζήτηση αναβάλλεται προκειμένου να επανέλθει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συγκληθεί στις 29 Ιουνίου λέγοντας πως «κάποιες κοινωνικές ομάδες εξέφρασαν την μεμψιμοιρία ότι υπάρχει έλλειμμα συζήτησης και διαβούλευσης», και γι’ αυτό μέσα στις επόμενες μέρες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς για να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση μαζί με το γενικό χωροταξικό σχέδιο, που θα έρθει προς συζήτηση.

Τι περιελάμβανε

Σύμφωνα με την εισήγηση, όσον αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επισημαίνεται ότι οι κλάδοι της αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών είναι ιδιαίτερα δυναμικοί και παρουσιάζουν ανάπτυξη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Ο τομέας της παράκτιας αλιείας είναι επίσης ένας σημαντικός παραγωγικός κλάδος για την Περιφέρεια με παρουσία σε όλες τις Ενότητες που έχουν θαλάσσιο μέτωπο. Η Καβάλα διαθέτει το δεύτερο αλιευτικό στόλο της Βόρειας Ελλάδας και αποτελεί το αλιευτικό κέντρο της Περιφέρειας. Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες θα πρέπει να εξακολουθήσουν αναπτυσσόμενες, η πρώτη κατά βιώσιμο τρόπο και η δεύτερη εγκαθιστάμενη σε περιοχές όπου αποφεύγονται οι συγκρούσεις με τον τουρισμό και τις άλλες παραθαλάσσιες δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχουν δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών στις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες με ελεγχόμενη διακίνηση των αλιευμάτων.

Σύμφωνα με την εισήγηση, στο σχεδιασμό για την οργάνωση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών και λουομένων θα πρέπει να ενταχθούν και τα μικρά λιμάνια αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου, Αγίου Χαραλάμπους, Κεραμωτής, Νέας Ηρακλείτσας, Νέας Περάμου, καθώς και τα αλιευτικά καταφύγια της Θάσου. Οι υδατοκαλλιέργειες χωροθετούνται κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου στις λίμνες και τους υγρότοπους και κατά μήκος των ποταμών. Οι εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2742/99 ως περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) και η γενική χωροθέτηση τους στον εθνικό χώρο γίνεται με κατευθύνσεις από το Υπουργείο Γεωργίας. Έτσι, γενικές ζώνες χωροθέτησης ορίζονται: α) Οι λίμνες και λιμνοθάλασσες ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης, β) Το δέλτα του Έβρου, γ) Οι ποταμοί Νέστος, Έβρος και Άρδας, δ) Περιοχή Κεραμωτής, ε) Νέα Καρβάλη, και στ) Στρυμονικός κόλπος.

Κι άλλες αναβολές και αποσύρσεις

Ακόμη αναβλήθηκε η συζήτηση για την ένσταση του αναδόχου της μελέτης για το Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, προκειμένου να γίνει πληρέστερη παρουσίαση. Αναβλήθηκε ακόμη η λήψη σχετικής απόφασης, αν και έγινε εκτενής συζήτηση του θέματος της προκήρυξης παραχώρησης μεταλλείου στο Πρωτοκλήσσι του Δήμου Σουφλίου, προκειμένου να κληθούν σε επόμενη συνεδρίαση οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση, για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός κινήσεων

Αποσύρθηκε επίσης το θέμα της ένστασης σύμπραξης Εταιριών για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης Επαρχιακής Οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος», γιατί όπως διαπίστωσε και ο περιφερειάρχης η εισήγηση δε είχε νομική γνωμοδότηση επί του θέματος που έχρηζε κυρίως νομικής γνώμης.

Ακόμη αποσύρθηκαν τα θέματα της ένταξης των έργων «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων στα Λουτρά Ελευθερών Ν. Καβάλας» και «Έργα Πρασίνου στον περιβάλλοντα Χώρο των Λουτρών Ελευθερών Ν. Καβάλας», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Τέλος αναβλήθηκε και η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την επέκταση των δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της Νέας Καρβάλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: