Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Ιδιαίτερα επιτυχής η συμμετοχή του δήμου Παγγαίου στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος «Excellence in public sector» στη Ρουμανία

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του δήμου Παγγαίου στην συνάντηση των εταίρων του  κοινοτικού προγράμματος «Excellence in public sector», του οποίου αποτελεί επικεφαλής εταίρο, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κωστάντζα της Ρουμανίας.
 Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος, το οποίο έχει κι ένα ιδιαίτερο θεματικό αντικείμενο,  σε μια περίοδο που η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει χτυπήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η παροχή εκπαίδευσης από τον δήμο Παγγαίου σε Δημόσιους Οργανισμούς χωρών της Μαύρης Θάλασσας με σκοπό την αύξηση της διοικητικής ικανότητας των Οργανισμών και κατά συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, την βελτίωση της συνεργασίας και εδραίωσης σταθερών σχέσεων μεταξύ των χωρών καθώς και την αύξηση της απόδοσης των τοπικών και εθνικών πολιτικών ανάπτυξης.
Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής ο δήμος Παγγαίου αποκτά πρωτοπόρα θέση στον τομέα της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων γνώσεων, ενώ αναμένεται σύντομα τα εποικοδομητικά  και εμφανή αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος στον Δημόσιο Τομέα, να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, γεγονός το οποίο αποτελεί το βασικό ζητούμενο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα εύσημα αποκόμισε η αποστολή του δήμου Παγγαίου και στη συνάντηση της διαχειριστικής επιτροπής  του προγράμματος «Black Sea Basin 2007-2013», στην Κωνσταντινούπολη,  ενώ παράλληλα τονίστηκε από τους επικεφαλής  της επιτροπής, το  ιδιαίτερα εποικοδομητικό αποτέλεσμα των εργασιών των υπευθύνων του προγράμματος στον δήμο Παγγαίου, καθώς αποτελεί έναν από τους λίγους δήμους που διακρίνονται για την ακρίβεια και συνέπεια των αναφορών τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

(Δελτίο Τύπου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: