Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Η εικόνα των επιχειρήσεων της Καβάλας στο εννεάμηνο

Περισσότερες ήταν οι επιχειρήσεις που άνοιξαν από αυτές που έκλεισαν στην Καβάλα, μέσα στους πρώτους εννιά μήνες του 2011, σύμφωνα με το Μητρώο του Επιμελητηρίου Καβάλας, με το τμήμα των Υπηρεσιών να παραμένει πρώτο αριθμητικά στις εγγραφές και να ακολουθεί το Εμπορικό Τμήμα.


Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 593 εγγραφές επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιμελητηρίου, ενώ οι διαγραφές ήταν 436, αφήνοντας ένα θετικό πρόσημο 157 επιπλέον επιχειρήσεων.

Όσον αφορά ανά Τμήμα, οι Υπηρεσίες κατέγραψαν 267 εγγραφές έναντι 204 διαγραφών, με κυρίαρχες τις ατομικές επιχειρήσεις του κλάδου, όπου εγγράφηκαν 207 και διαγράφηκαν 171, και τις Ομόρρυθμες Επιχειρήσεις, όπου εγγράφηκαν 34 και διαγράφηκαν 24 επιχειρήσεις Σε αυτό το τμήμα αρνητικό πρόσημο υπάρχει μόνο στις ετερόρρυθμες επιχειρήσεις όπου εγγράφηκαν 6 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 8.

Στο Εμπορικό Τμήμα καταγράφηκαν 189 εγγραφές, ενώ οι διαγραφές έφτασαν τις 151. Κυρίαρχες και εδώ είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, όπου εγγράφηκαν 153 και διαγράφηκαν 130. αρνητικό είναι το πρόσημο στις ομόρρυθμες επιχειρήσεις, όπου εγγράφηκαν 18 και διαγράφηκαν 20.

Αντίστοιχη σχεδόν είναι η εικόνα και στο Τμήμα της Μεταποίησης, όπου υπήρξαν 109 εγγραφές και 75 διαγραφές. Και εδώ κυριάρχησαν οι ατομικές επιχειρήσεις με αρνητικό πρόσημο αφού υπήρξαν 59 εγγραφές και 64 διαγραφές, διαφορά που όμως καλύφθηκε από τις ετερόρρυθμες επιχειρήσεις, όπου υπήρξαν 15 εγγραφές και 3 διαγραφές, και από τις ομόρρυθμες επιχειρήσεις, όπου υπήρξαν 22 εγγραφές και 2 διαγραφές.

Στο Τουριστικό Τμήμα, υπήρξαν 22 εγγραφές και 6 διαγραφές, με κυρίαρχες, και σε αυτή την περίπτωση τις ατομικές επιχειρήσεις, με 19 από τις 22 εγγραφές και 6 διαγραφές.

Τέλος, το Εξαγωγικό Τμήμα χωρίζεται σε Εμπορικό Τμήμα και σε Τμήμα Μεταποίησης. Όσον αφορά το Τμήμα Μεταποίησης του Εξαγωγικού καταγράφηκαν μόνο 5 εγγραφές και καμία διαγραφή, οι οποίες κατανέμοται σε 2 ΑΕ, 2 ΕΠΕ και 1 ετερόρρυθμη επιχείρηση. Στο Εμπορικό Τμήμα του Εξαγωγικού, καταγράφηκε μόνο μια εγγραφή ατομικής επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: