Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Κόντρα Περιφέρειας - Δήμου Παγγαίου για το αρσενικό στο νερό της Νικήσιανης

Κόντρα φαίνεται να ξεσπά μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Παγγαίου με αφορμή ανακοίνωση από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου παρουσιάζεται απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Αρχέλαου Γρανά, και η οποία κάνει λόγο ουσιαστικά για ακαταλληλότητα του νερού στη Νικήσιανη, τη Γεωργιανή και τον Άγιο Χριστόφορο. Από την άλλη πλευρά η ΔΕΥΑ Παγγαίου τονίζει τη λειτουργία της μονάδας φίλτρανσης, ενώ παραθέτει και αναλύσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου τα στοιχεία αναφέρουν πως τα επίπεδα του αρσενικού στο νερό είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.


Πιο συγκεκριμένα χθες, η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εξέδωσε απόφαση, στην οποία τονίζεται: «Περιορίζουμε για προληπτικούς λόγους, τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου ή στην μαγειρική. Η ΔΕΥΑ Παγγαίου παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στους αναφερόμενους οικισμούς, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις (ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.). Η ΔΕΥΑ Παγγαίου να προβεί στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης και στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (2) σχετικής. Η απόφαση ισχύει μέχρι της διαπίστωσης της οριστικής εξάλειψης του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο αναφερθέν δίκτυο ύδρευσης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (2) ΚΥΑ δηλαδή ≤10 μg/l. Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας η οποία και θα παρακολουθεί δειγματοληπτικά τη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο πόσιμο νερό των ανωτέρω περιοχών».

Η απάντηση της ΔΕΥΑ Παγγαίου

Λίγο αργότερα η ΔΕΥΑ Παγγαίου, εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στην υπηρεσία της Περιφέρειας, όπου τονίζεται: «Σε απάντηση της απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Αρχέλαου Γρανά, για περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου, της δημοτικής ενότητας Παγγαίου, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πόσιμο νερό των προαναφερόμενων οικισμών και ειδικότερα στο στοιχείο Αρσενικό, για την διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών μας. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο, όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία και για τον λόγο αυτό παραθέτουμε τα αποτελέσματα με ημερομηνίες δειγματοληψίας 14/3/2013 και 26/4/2013 από εργαστήριο με αποδεικτικά του επίσημου φορέα διαπίστευσης (δηλ. νόμιμα και φερέγγυα αποτελέσματα). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγκαταστάσεις φίλτρανσης Αρσενικού στην δημοτική ενότητα Παγγαίου, ελέγχονται τακτικά από προσωπικό της Υπηρεσίας μας και λειτουργούν αδιάλειπτα, χωρίς προβλήματα στην λειτουργία τους και καλούμε την Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας, για από κοινού λήψη δειγμάτων και ελέγχου τους, σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Άξιο απορίας αποτελεί το γεγονός ότι στους οικισμούς Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου, η τροφοδοσία πόσιμου νερού γίνεται κυρίως από γεωτρήσεις και όχι από την μονάδα φίλτρανσης Αρσενικού της Νικήσιανης, που ποτέ δεν παρουσίασαν υπέρβαση του ορίου της Νομοθεσίας του στοιχείου Αρσενικού. Παράλληλα, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος για την διασφάλιση του κύρους της ΔΕΥΑ Παγγαίου και των υπηρεσιών που παρέχει».

Παράλληλα επισυνάπτει και σειρά πινάκων από αναλύσεις που πραγματοποιούνται, και στους οποίους παρουσιάζεται το αρσενικό να κυμαίνεται σε τιμές εντός του ορίου.

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")


Δεν υπάρχουν σχόλια: