Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Σχεδιάζουν να παραδώσουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στους εργολάβους

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς κρούει ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, αναφερόμενοι στη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ).

Η διάταξη αυτή αφορά τη διεξαγωγή των σωστικών ανασκαφών στα ιδιωτικά έργα και τον τρόπο πρόσληψης του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στις σωστικές ανασκαφές. Σε παράγραφο της διάταξης, όπως επισημαίνεται, προβλέπεται ότι: «Το ανωτέρω προσωπικό επιλέγεται από τον Κύριο του Έργου ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, οπότε και προσλαμβάνεται από αυτόν».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «να μην αφήσουμε στους εργολάβους τα μνημεία της χώρας, να μην παραχωρήσουμε στις εταιρίες τον έλεγχο των ανασκαφών και την επιλογή του αρχαιολογικού προσωπικού. Δεν μπορούσαν ανοικτά να πουν «είστε αναλώσιμοι», επινόησαν το 24μηνο. Δεν μπορούσαν ανοικτά να πουν «τα μεγάλα τεχνικά έργα είναι προτεραιότητα σε σχέση με την πολιτισμική μας κληρονομιά», ψήφισαν μνημόνια «Συναντίληψης». Δεν μπορούν ανοικτά να πουν «οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές θα ελέγχουν τις ανασκαφές και θα ορίζουν τους μισθούς των αρχαιολόγων και όλων των εργαζομένων σε αυτές», προωθούν πολυνομοσχέδιο για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος» σύμφωνα με τον οποίο το επιστημονικό και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό θα επιλέγεται από τον «κύριο του έργου» και όχι από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων, χωρίς να ορίζονται κριτήρια ή ελάχιστά προσόντα».

«Η ηγεσία του ΥΠΠΟΤ λοιπόν «ράβει» (νόμους) και η συγκυβέρνηση καταστροφής της χώρας «κόβει» (εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα δεκαετιών), προκειμένου να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας σε επενδύσεις και νέα έργα. Βέβαια τα «σπασμένα» καλούνται να πληρώσουν, για μία ακόμη φορά, τα ίδια τα αρχαία μνημεία της χώρας, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα του Πολιτισμού: τα μεγάλα ιδιωτικά έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν με βαρίδια όπως «η προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς» και το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που επιλέγουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων. Ο προωθούμενος νόμος, που επιτρέπει στις κατασκευαστικές να επιλέγουν τους αρχαιολόγους και το λοιπό προσωπικό που σχετίζεται με τις σωστικές ανασκαφές, στην πράξη δίνει ένα ισχυρό πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων του Πολιτισμού, ενώ στρέφεται και σε βάρος των αρχαιοτήτων, εκχωρώντας τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες, κι αυτό, διότι δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες αφενός να επιλέγουν το προσωπικό με κριτήριο το ίδιον συμφέρον τους, εις βάρος της εμπειρίας και της κατάρτισης, και αφετέρου να εκμεταλλεύονται την θέση ισχύος που τους δίνει η δυνατότητα αυτή, ως μέσο εκβιασμού και άσκησης πίεσης στους εργαζόμενους, για παράκαμψη της επιστημονικής διαδικασίας», παρατηρείται στην ανακοίνωση.

«Ως συνέπεια, άνθρωποι που αγαπούν και εργάζονται για τον πολιτισμό, θα ωθούνται στην ανεργία λόγω της εμπειρίας τους και της προσπάθειας τους να προστατέψουν τις αρχαιότητες, καθώς και όσοι συγκεντρώνουν κοινωνικά κριτήρια για μεγαλύτερο ημερομίσθιο», αναφέρεται και υπογραμμίζεται πως «ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων απορρίπτει τη συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου ως απαράδεκτη, καθώς έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με το γενικό πνεύμα, αλλά και με το ίδιο το γράμμα του ισχύοντος μέχρι σήμερα αρχαιολογικού νόμου. Δεν δέχεται τη νέα υποτίμηση της εργασίας μας, δεν δέχεται το νέο χτύπημα στα εργασιακά μας δικαιώματα, δεν δέχεται το νέο χτύπημα στα μνημεία του τόπου. Ακόμα όμως και αν εγκριθεί η απαράδεκτη αυτή διάταξη, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θα προσβάλει τη νομιμότητά της, ενώ στην πράξη δεν θα επιτρέψει ποτέ τους κατασκευαστές να ελέγξουν τις αρχαιολογικές εργασίες, ούτε τα μέλη του να εργαστούν υπό τέτοιο καθεστώς ιδιωτικού ελέγχου».

Με λίγα λόγια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιώτες εργολάβοι, οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα προσλαμβάνουν όποιους αρχαιολόγους θέλουν, να «επηρεάζουν την πορεία των ερευνών αλλά και την τύχη των ευρημάτων, αν αυτά δυστυχώς επηρεάζουν την πορεία των έργων, κάτι που θα πρέπει να διασφαλίσει η πολιτεία, όπως ζητούν και οι αρχαιολόγοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: