Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Οι φίλοι της Ελλάδας!

«Φίλοι της Ελλάδας, Friends of Hellas» ονομάζεται ο κύκλος Ευρωβουλευτών που αποφάσισαν να ιδρύσουν δέκα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες πριν μερικές μέρες.


Η δημιουργία του Κύκλου είναι μια πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή των Γερμανών Φιλελευθέρων, Γιώργου Χατζημαρκάκη, και αποσκοπεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Βασικό θέμα της ιδρυτικής εκδήλωσης ήταν η επισήμανση της σοβαρής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα λόγω της τρέχουσας κρίσης, καθώς και η διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο γενέτειρα της Δημοκρατίας, αλλά και ένα σύμβολο της θέλησης της Ευρώπης να παραμείνει ενωμένη και να αναπτύξει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή ιδέα.

Στόχος του Κύκλου Ευρωβουλευτών «Φίλοι της Ελλάδας» είναι, να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μίας θετικής αντίληψης, τόσο για την χώρα όσο και για τον πολιτισμό της. Επιπροσθέτως, στόχος του Κύκλου είναι η δρομολόγηση πρωτοβουλιών οι οποίες θα βοηθήσουν την Ελλάδα στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που έχει ξεκινήσει, ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει μόνη της την κρίση αλλά έχει και την Ευρώπη στο πλευρό της.

Την ιδρυτική διακήρυξη υπογράφουν οι Γ. Χατζημαρκάκης (Γερμανία, ALDE), Ε. Θεοχάρους (Κύπρος, ΕΛΚ), F. Engel (Λουξεμβούργο, ΕΛΚ), J.Creutzmann (Γερμανία, ALDE), M.Yannakoudakis (Ηνωμένο Βασίλειο, Συντηρητικοί), J.Leinen (Γερμανία, Σοσιαλιστές), A.Werthmann (Αυστρία, μη εγγεγραμμένοι), N.Σαλαβράκος (Ελλάδα, Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας), N.Τζαβέλλα (Ελλάδα, Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας) και C.Wikström (Σουηδία, ALDE).

«Έγινε μια πολύ καλή αρχή»

Όπως δήλωσε η ευρωβουλευτής της Κύπρου Ελένη Θεοχάρους, «λειτουργεί όντως στο ΕΚ ομάδα εργασίας με όνομα «Φίλοι της Ελλάδας, Friends of Greece». Έλαβα μέρος στην συνάντηση της περασμένη εβδομάδας, αφού ζήτησα να διευκρινισθεί ότι στην ομάδα αυτή μπορούν να γίνονται μέλη και Έλληνες, όχι μόνο αλλοδαποί φίλοι της Ελλάδας. Επειδή είμαι Ελληνίδα δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε ομάδα Φιλελλήνων. Έγινε ανάλυση και συζήτηση των προοπτικών του Ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδος. Έγινε γενικότερη ανάλυση για το τι είναι η Ελλάδα για τον καθένα από τους παρευρεθέντες και υπογράψαμε διακήρυξη στήριξης της Ελλάδος, αντιμετώπισης των όποιων επιθέσεων και προσβολών υφίσταται η χώρα μας και σύμπτυξη μετώπου στήριξης του Ελληνικού λαού. Οι εργασίες θα συνεχιστούν. Έγινε μια πολύ καλή αρχή».

Η διακήρυξη

Ο Κύκλος των ευρωβουλευτών υιοθέτησε την παρακάτω διακήρυξη:

«Η Ελλάδα αποτελεί τη γενέτειρα της Δημοκρατίας - χωρίς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ανεπαρκής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία σοβαρή κρίση. Για το λόγο αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα: Η Ελλάδα αποτελεί ένα σύμβολο - συμβολίζει τη θέληση της Ευρώπης να επιδείξει αλληλεγγύη και να σταθεί δίπλα της.

Ο Κύκλος Ευρωβουλευτών "Φίλοι της Ελλάδας" αποσκοπεί να ενώσει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Φίλους της Ελλάδας μαζί, επιθυμεί να δεσμευθεί με διάφορες πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη.

Αλλά θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα: Θέλουμε να δρομολογήσουμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση. Τη στιγμή που η Ελλάδα είναι ήδη απασχολημένη με μία πολύ σημαντική διαδικασία μεταρρύθμισης, που απαιτεί σεβασμό από όλους, θα θέλαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις. Ο Κύκλος Ευρωβουλευτών "Φίλοι της Ελλάδας" θέλει να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη: η Ευρώπη είναι στο πλευρό της».

Δεν υπάρχουν σχόλια: