Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των εθνικών εκλογών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αλλαγές συσχετισμών αλλά και ανατροπές μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν συγκρίνει τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών που διεξήχθησαν το 2009 αλλά και το 2007 στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τις κομματικές κατευθύνσεις που δόθηκαν τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών, που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Του Άρη Μεντίζη (mentizis@evdomi.gr)

Στους τρεις από τους πέντε νομούς της Περιφέρειας, δηλαδή στην Καβάλα, τη Δράμα, και τον Έβρο, το 2009 αντιστράφηκαν οι όροι και πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2007 ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όμως σε Ξάνθη και Ροδόπη, την πρώτη θέση και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχε το ΠΑΣΟΚ. Επίσης άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μόνο στην Ξάνθη και την Ροδόπη είχαμε αύξηση των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους το 2009 έναντι του 2007, ενώ αντίθετα σε Καβάλα, Δράμα και Έβρο υπήρξε μείωση των εγγεγραμμένων.

Στο νομό Καβάλας

Στις εθνικές εκλογές του 2009 πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ με 42,41% και 42.418 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 37,38% και 37.393 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο ΛΑΟΣ με 6.014 ψήφους και 6,01%, ενώ ακολουθούσε το ΚΚΕ με 6.002 ψήφους και 6%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.066 ψήφους και ποσοστό 4,06%. Σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 146.687 εκλογείς και ψήφισαν οι 103.148. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 100.025 και βρέθηκαν 2.461 άκυρα και 662 λευκά.

Σχεδόν ανεστραμμένη ήταν η εικόνα το 2007. Πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία με 45,26% και 47.882 ψήφους, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 39,43% και 41.706 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρισκόταν το ΚΚΕ με 6,26% και 6.619 ψήφους, ενώ ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,47% και 3.673 ψήφους, και ο ΛΑΟΣ με 3,27% και 3.463 ψήφους. Τότε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν λίγο περισσότεροι από το 2009 και ανέρχονταν σε 147.128, ενώ ψήφισαν οι 108.701. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 105.783 και βρέθηκαν 2.274 άκυρα και 644 λευκά.

Στο νομό Δράμας

Οριακά επικράτησε το ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας και στο νομό Δράμας, στις εθνικές εκλογές του 2009. Αναλυτικότερα, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 41,64% και 32.544 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 41,26% και 32.246 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο ΛΑΟΣ με 4.946 ψήφους και 6,33%, ενώ ακολουθούσε το ΚΚΕ με 2.982 ψήφους και 3,82%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2.549 ψήφους και ποσοστό 3,26%. Σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 118.948 εκλογείς και ψήφισαν οι 80.406. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 78.162 και βρέθηκαν 1.761 άκυρα και 483 λευκά.

Και εδώ ανεστραμμένη ήταν η εικόνα το 2007. Πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία με 48,74% και 40.075 ψήφους, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 37,26% και 30.636 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρισκόταν το ΚΚΕ με 4,41% και 3.623 ψήφους, ενώ ακολουθούσε ο ΛΑΟΣ με 4,03% και 3.313 ψήφους, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,18% και 2.617 ψήφους. Τότε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν λίγο περισσότεροι, και εδώ, από το 2009 και ανέρχονταν σε 119.008, ενώ ψήφισαν οι 84.346. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 82.220 και βρέθηκαν 1.552 άκυρα και 574 λευκά.

Στο νομό Ξάνθης

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε και πάλι, το 2009, το ΠΑΣΟΚ με 58,73% και 44.445 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 26,25% και 19.866 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 3.456 ψήφους και 4,57%, ενώ ακολουθούσε ο ΛΑΟΣ με 3.335 ψήφους και 4,41%, και το ΚΚΕ με 2.084 ψήφους και ποσοστό 2,75%. Σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 113.584 εκλογείς, λίγο περισσότεροι από τις προηγούμενες εκλογές, και ψήφισαν οι 78.198. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 75.674 και βρέθηκαν 2.027 άκυρα και 497 λευκά.

Ίδια ήταν η εικόνα και το 2007. Πρώτο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ με 48,9% και 37.376 ψήφους, με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θέση με 39,97% και 30.549 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρισκόταν το ΚΚΕ με 3,53% και 2.700 ψήφους, ενώ ακολουθούσε ο ΛΑΟΣ με 2,76% και 2.609 ψήφους, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,51% και 1.922 ψήφους. Τότε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν λιγότεροι από το 2009 και ανέρχονταν σε 112.001, ενώ ψήφισαν οι 78.869. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 76.433 και βρέθηκαν 1.825 άκυρα και 611 λευκά.

Στο νομό Ροδόπης

Στις εθνικές εκλογές του 2009 πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ με 53,07% και 42.249 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 34,52% και 27.476 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 3.371 ψήφους και 4,23%, ενώ ακολουθούσε ο ΛΑΟΣ με 2.878 ψήφους και 3,62%, και το ΚΚΕ με 2001 ψήφους και ποσοστό 2,51%. Σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 119.716 εκλογείς και ψήφισαν οι 81.758. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 79.605 και βρέθηκαν 1.627 άκυρα και 526 λευκά.

Παρόμοια ήταν η εικόνα το 2007. Πρώτο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ με 45,9% και 36.660 ψήφους, με τη Νέα Δημοκρατία, ελάχιστα πιο πίσω, με 45,75% και 36.541 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρισκόταν το ΚΚΕ με 2,86% και 2.286 ψήφους, ενώ ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,94% και 1.546 ψήφους, και ο ΛΑΟΣ με 1,57% και 1.256 ψήφους. Τότε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν λιγότεροι από το 2009 και ανέρχονταν σε 118.004, ενώ ψήφισαν οι 82.042. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 79.869 και βρέθηκαν 1.601 άκυρα και 572 λευκά.

Στο νομό Έβρου

Και σε αυτό το νομό, στις εθνικές εκλογές του 2009 πρώτο κόμμα αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ με 44,69% και 49.235 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 40,36% και 44.474 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο ΛΑΟΣ με 6.526 ψήφους και 5,92%, ενώ ακολουθούσε το ΚΚΕ με 4.154 ψήφους και 3,77%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2.308 ψήφους και ποσοστό 2,09%. Σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 172.150 εκλογείς και ψήφισαν οι 113.784. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 110.181 και βρέθηκαν 2.866 άκυρα και 737 λευκά.

Ανεστραμμένη ήταν η κατάσταση το 2007. Πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία με 48,05% και 54.975 ψήφους, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 39,76% και 45.488 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρισκόταν το ΚΚΕ με 4,33% και 4.958 ψήφους, ενώ ακολουθούσε ο ΛΑΟΣ με 3,39% και 3.880 ψήφους, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,27% και 2.599 ψήφους. Τότε οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν λίγο περισσότεροι από το 2009 και ανέρχονταν σε 173.044, ενώ ψήφισαν οι 118.208. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 114.410 και βρέθηκαν 3.002 άκυρα και 796 λευκά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: