Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Το Σύνταγμα έχει λύσεις για όλα

Δυνατότητες για να ξεπεραστεί η δύσκολη στιγμή της απώλειας της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση, , δίνει το Σύνταγμα, με αρμοδιότητες προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν έχει πλέον την απαιτούμενη εμπιστοσύνη της Βουλής από το σύνταγμα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες.

Στην πρώτη περίπτωση, το άρθρο 84 του Συντάγματος, περί ψήφου εμπιστοσύνης, αν παραιτηθεί η κυβέρνηση ή αποσύρει η Βουλή την εμπιστοσύνη της σε αυτή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει αυτήν από τα καθήκοντά της και ακολουθεί την διαδικασία των διερευνητικών εντολών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ. 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητικές εντολές σχηματισμού κυβέρνησης στο δεύτερο σε πλειοψηφία εδρών κόμμα της Βουλής και εάν αυτή δεν τελεσφορήσει, στο τρίτο κόμμα, σύμφωνα με το άρθρο 37. Ο αριθμός των εντολών είναι το πολύ τέσσερις.

Αν δεν προκύψει κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσιακής κυβέρνησης, υπό την προεδρία ενός από τους προέδρους των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου να οδηγήσει σε εκλογές.

Στην άλλη περίπτωση, αν παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό αυτόν που θα προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, εφόσον αυτό το κόμμα διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, δηλ. 151 βουλευτές, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2.

Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να διαθέτει 151 βουλευτές, αλλά και να αποσύρει την εμπιστοσύνη του στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εάν όμως το κόμμα αυτό δεν διαθέτει πια 151 βουλευτές, τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα διορισμού. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την «ανεξαρτητοποίηση» βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα που διαφέρει από την παραμονή στην κοινοβουλευτική ομάδα με απόσυρση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Τέλος, αν δεν υπάρχει κόμμα με απόλυτη πλειοψηφία εδρών, τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρόσωπο που θα υποδείξει το κόμμα που διαθέτει την σχετική πλειοψηφία των εδρών. Εάν δεν τελεσφορήσει, ακολουθείται και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία των διερευνητικών εντολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: