Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ

Τρεις ώρες διήρκεσε η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ήταν χαρακτηρισμένη ως κατεπείγουσα, λόγω του προγραμματισμού προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες στην Περιφέρεια. Μάλιστα όπως περιγραφόταν στην πρόσκληση «η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάση του αριθμ.9089 /24-2-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ για τον προγραμματισμό των προσλήψεων ορισμένου χρόνου που αφορούν τις άμεσες επείγουσες ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, η δε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να αποσταλεί έως 3-3-2011 στον Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Ωστόσο προκάλεσε δυσφορία στην αντιπολίτευση το γεγονός ότι αν και η συνεδρίαση ήταν έκτακτη, η διοίκηση της Περιφέρειας έφερε ακόμη τέσσερα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα που είχαν να κάνουν με τον ορισμό μελών σε επιτροπές, απαντώντας μάλιστα στις διαμαρτυρίες επικαλούμενη την ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων.

Όσον αφορά το επίμαχο θέμα του προγραμματισμού προσλήψεων, αποφασίστηκε η πρόσληψη συνολικά 26 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου, από τους οποίους οι πέντε αφορούν την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Ωστόσο, όπως σχολίασε ο περιφερειακός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χρήστος Ποτόλιας, τα άτομα αυτά και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να καλύψουν καμία από τις σημαντικές ανάγκες που υπάρχουν.

Αρκετή συζήτηση

Αρκετή συζήτηση ακολούθησε και για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε το Σχέδιο Νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» από νωρίς να διαχωρίζει τη θέση της λέγοντας ότι πρόκειται για ψευδεπίγραφο νομοσχέδιο που ανοίγει ένα παράθυρο στις μεγάλες επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν σε ζώνες Natura.

Στο πλαίσιο αυτό ο περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Κίμων Παπαδόπουλος κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση είτε μιας τρίτης περιφερειακής επιτροπής που να ασχολείται με θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ή σε κάθε περίπτωση και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί μια υποεπιτροπή σε μια από τις δύο επιτροπές που προβλέπει ο Καλλικράτης, που να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από συμβούλους της πλειοψηφίας και η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

Ωστόσο αποφασίστηκε να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τα στοιχεία και θα βγάλει ένα κοινό πόρισμα το οποίο θα σταλεί στο υπουργείο για να ληφθεί υπόψη στο νομοσχέδιο. Τη σύσταση της επιτροπής δεν ψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση λόγω της εκ διαμέτρου αντίθετης γνώμης της για το θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: