Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Το Σύνταγμα "λάστιχο" με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου


Μείζον θέμα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί η κυβέρνηση με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου να τροποποιεί το νόμο που πέρασε από τη Βουλή πριν μια βδομάδα, προκύπτει από με τις τελευταίες αποφάσεις της να κλείσουν με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου οι εκκρεμότητες που υπήρχαν έναντι των πιστωτών της χώρας.

Οι αντιδράσεις πληθαίνουν τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο και από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αφού ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η Βουλή και η κοινοβουλευτική διαδικασία, μια και τις συγκεκριμένες Πράξεις τις υπογράφει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και βέβαια το πιθανότερο σενάριο είναι ότι παρακάμπτεται η Βουλή επειδή δεν είναι σίγουρο ότι για το περιεχόμενο αυτών των πράξεων μπορεί η κυβέρνηση να συγκεντρώσει τους απαιτούμενους 151 βουλευτές για να το ψηφίσει.

Εκτάκτως, η κυβέρνηση ζήτησε να ανοίξει το Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να ρυθμίσει το ανοικτό θέμα που υπήρχε με τις προαπαιτούμενες δράσεις που όφειλε έναντι της τρόικας. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνουν σκληρά μέτρα, που ουσιαστικά θέτουν την κρατική μηχανή υπό καθεστώς αυστηρής και καθημερινής επιτήρησης και σε βάθος χρόνου, κάτι που δεν αναφέρθηκε στο νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη βδομάδα, ενώ παράλληλα ανοίγουν το δρόμο για απολύσεις, επιπλέον φόρους και νέα μέτρα σε μισθούς και συντάξεις.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα, στο Άρθρο 44 αναφέρει πως «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής».

Βέβαια στη σημερινή περίπτωση παραμένουν άγνωστες οι «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης» που δεν επιτρέπουν, έστω με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να περάσουν από τη Βουλή.

Για την ιστορία, η δεύτερη περίπτωση που μπορούν να εκδοθούν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, περιγράφεται Άρθρο 48 που αφορά την κατάσταση πολιορκίας. Στην παράγραφο 5 αναφέρεται πως «(…) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν».

Δεν υπάρχουν σχόλια: