Σάββατο 22 Απριλίου 2017

"Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά ως εργαλείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης"

Πριν ένα περίπου μήνα, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε το 1ο ημερήσιο Συνέδριο των δράσεων cultureCrises με τίτλο: «Πολιτισμός και Τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης» στη Bissell Library του American College of Thessaloniki. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την δραστήρια επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, με την υποστήριξη του American College of Thessaloniki και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, στο φάσμα του πολιτισμού και του τουρισμού, και πως μπορούν οι δύο αυτοί πυλώνες να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και στην αντιμετώπιση της κρίσης.


Η επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, μας παραχώρησε τις περιλήψεις των εισηγήσεων της ημέρας εκείνης, τις οποίες και με ιδιαίτερη τιμή θα δημοσιεύσουμε σταδιακά. Υπογραμμίζεται ότι το υλικό αυτό του Συνεδρίου παραχωρήθηκε από την επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, στην οποία ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα, από κοινού με τους εισηγητές.

Η πρώτη περίληψη που θα δημοσιευθεί έχει θέμα: "Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά ως εργαλείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης", και παρουσιάστηκε από την κα Στέλλα Κωστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες βιομηχανίες παγκοσμίως, με σημαντικές επιπτώσεις στις εθνικές και τοπικές οικονομίες.  Η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, ως βασικό συστατικό της ταυτότητας ενός τόπου, θεωρείται  στοιχείο κλειδί στην τουριστική εμπειρία, δημιουργώντας διακριτά περιβάλλοντα μεταξύ των τουριστικών προορισμών. 

Ειδικότερα στις πόλεις, η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη δημιουργία μοναδικών  εικόνων των τουριστικών προορισμών, με βάση υλικά και άυλα πολιτιστικά στοιχεία, και έχει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική τουριστικής toywανάπτυξης.

Στην παρουσίαση αυτή επιχειρείται η ανάλυση του ρόλου της Βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης  και η διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικού-δημιουργικού τουρισμού, με βάση την αξιοποίηση της συμβολικής Βυζαντινής ταυτότητας της πόλης. 

Βασικός άξονας των προτάσεων είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου αποτυπώματος της Βυζαντινής εποχής στο αστικό περιβάλλον και στο «πνεύμα του τόπου», με στόχο την αλληλεπίδραση της Βυζαντινής ιστορίας  της πόλης με τη σύγχρονη τουριστική συμπεριφορά και τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος: THEssalonikiByzantineLegacyBrand.


Δεν υπάρχουν σχόλια: