Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΧΡ. ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ: Καίρια παρέμβαση για τον Περιφερειακό Φόρο

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν όσον αφορά την κατανομή και τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τον περιφερειακό φόρο που για πρώτη φορά προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων εταιριών Καβάλα Oil και Energean Oil & Gas, παραθέτει ο δημοτικός σύμβουλος Παγγαίου Χρήστος Μποσμπότης, ο οποίος έστειλε σχετική επιστολή στους βουλευτές του νομού, στους δημάρχους στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και πρόκειται να το θέσει και στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.


Όπως αναφέρει ο κ. Μποσμπότης, «στην πρώτη τροποποιητική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων Εταιριών KAVALA OIL Α.Ε. και ENERGEAN OIL& GAS- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ειδικότερα στο άρθρο 10,προβλέπεται για πρώτη φορά η επιβολή περιφερειακού φόρου με συντελεστή 5%,κατ' εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν.4001/2011. Επίσης με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 4001/2011,ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής του περιφερειακού φόρου, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και κάθε σχετική με αυτόν αναγκαία λεπτομέρεια».

«Το ερώτημα που ανακύπτει λοιπόν, πριν από την έκδοση της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. που θα προβλέπει τα του περιφερειακού φόρου, είναι ο τρόπος κατανομής και οι δράσεις που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα ποσά τα προερχόμενα από τον εν λόγω περιφερειακό φόρο. Η διεθνής πρακτική αναφέρει ότι τέτοιοι φόροι επιβάλλονται για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών. Εν προκειμένω ενώ ο φόρος αυτός αναφέρεται σαν περιφερειακός, οι όμοροι προς τα σημεία εξόρυξης πετρελαίου είναι οι τέσσερις δήμοι της Περιφερειακής Ενότητα Καβάλας. Αν λοιπόν γενικά και ασαφώς ο φόρος αυτός αποδοθεί στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, υπάρχει ο κίνδυνος να κατανεμηθεί και σε περιοχές της Περιφέρειας που βρίσκονται πολύ μακριά από τα κοιτάσματα πετρελαίου, ενώ μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή θα πλήξει κυρίως τους τέσσερις προαναφερθέντες δήμους. Με μέγιστη λοιπόν σαφήνεια θα πρέπει να καθοριστεί ότι οι τελικοί αποδέκτες του περιφερειακού φόρου θα πρέπει να είναι οι Δήμοι: Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου και Θάσου», παρατηρεί.

Όπως σημειώνει, «ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι άξονες του οποίους θα πρέπει να καλύπτει ο περιφερειακός φόρο είναι: 1) Χρηματοδότηση έργων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και αντιμετώπιση δυσμενών φαινομένων όπως αυτό της διάβρωσης των ακτών, 2) Εκτέλεση έργων ανάπλασης των παράκτιων περιοχών των προαναφερθέντων Δήμων, 3) Εκτέλεση έργων και χρηματοδότηση δράσεων στις ευαίσθητες περιβαλλοντικές παράκτιες περιοχές, 4) Εκτέλεση έργων και χρηματοδότηση δράσεων προστασίας των ιχθυοκαλλιεργειών, 5) Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων του τουριστικού κλάδου των παράκτιων περιοχών, και 6) Χρηματοδότης δράσεων και εκτέλεση έργων προληπτικής αντιμετώπισης προβλημάτων στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή που ουσιαστικά αποτελεί μια κλειστή θάλασσα».

Σημαντικό ποσό

«Σε καμία περίπτωση ο περιφερειακός φόρος που θα αποδοθεί στους τέσσερις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας, αφού ο φόρος αυτός αφορά μια μοναδική δραστηριότητα παντελώς ξέχωρη από τις λοιπές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Τελειώνοντας βέβαια θέλω να αναφέρω ότι ο εν λόγω φόρος δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος. Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η εκτίμηση είναι ότι ο φόρος αυτός για το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το 2023 θα ανέλθει στο ποσό των 51,8 εκ. δολαρίων. Αν τελικά αποδοθεί όπως το δίκαιο επιτάσσει στου τέσσερις Δήμους της Π.Ε. Καβάλας το ετήσιο ύψος φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Υποχρέωση όλων των φορέων της Π.Ε. Καβάλας είναι η διασφάλιση με τις ενέργειες τους και πριν την έκδοση τη προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., ότι ρητά και ξεκάθαρα ο εν λόγω φόρος θα αποδοθεί στις τοπικές κοινωνίες που συνορεύουν με την περιοχή άντλησης και είναι αυτές που θα υποστούν τις συνέπειες της οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής περιβαλλοντικής καταστροφής».

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")

Δεν υπάρχουν σχόλια: