Σάββατο 16 Μαΐου 2009

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε τα "έξυπνα" μικροκυκλώματα (ραδιοετικέτες RFID) να σέβονται την προσωπική ζωή

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τα έξυπνα μικροκυκλώματα - μια παγκόσμια αγορά που αναμένεται να πενταπλασιαστεί εντός της επόμενης δεκαετίας - ενώ παράλληλα να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να απλοποιήσουν την καθημερινή τους ζωή.
Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά συστάσεων, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό ή τη λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα, σέβονται το βασικό ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έξυπνα μικροκυκλώματα ή ραδιοετικέτες έχουν ήδη στην πράξη τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρηματικές εργασίες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα καταναλωτικά προϊόντα - από την πιο αποτελεσματική ανακύκλωση και υγειονομική περίθαλψη έως τη λιγότερη καθυστέρηση στα διόδια και τη μικρότερη αναμονή για τις αποσκευές στο αεροδρόμιο.

Υπάρχουν ήδη πάνω από 6 δισεκατομμύρια έξυπνα μικροκυκλώματα - μικροηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να ενσωματωθούν σε ποικίλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από ψυγεία έως εισιτήρια λεωφορείου. Με την τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτόματα, όταν βρεθούν κοντά στις "συσκευές ανάγνωσης" που τα ενεργοποιούν, όταν πιάσουν το ραδιοσήμα τους και ανταλλάξουν δεδομένα με αυτές. Βρίσκονται στις κάρτες που χρησιμοποιούμε για να εισέλθουμε στο γραφείο μας και στις έξυπνες κάρτες πληρωμής των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους.

Το 2008 πουλήθηκαν παγκοσμίως 2,2 δισεκατομμύρια ετικέτες RFID, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα διόδια ή για την αναγνώριση εμπορευματοκιβωτίων - σχεδόν το ένα τρίτο από αυτές στην Ευρώπη. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ετικετών RFID υπολογίζεται ότι ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008 και ότι θα ανέλθει περίπου στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά έξυπνων μικροκυκλωμάτων θα φτάσει το 35% μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.

"Τα έξυπνα μικροκυκλώματα, ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για το μέλλον, μπορούν να απλοποιήσουν τη ζωή ποικιλοτρόπως: Πρόκειται για καθημερινά αντικείμενα που ξαφνικά γίνονται έξυπνα, λόγω της ικανότητάς τους να συνδέονται με ένα δίκτυο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Σκεφτείτε τα έξυπνα ψυγεία, τα οποία σας ενημερώνουν ότι η ημερομηνία λήξης στο γάλα σας έχει περάσει ή τις έξυπνες συσκευασίες τροφίμων που προειδοποιούν τους γονείς για πιθανές αλλεργίες", δήλωσε η επίτροπος Βίβιαν Ρέντινγκ, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει σαφές οικονομικό δυναμικό στη χρήση μικροσκοπικών, έξυπνων μικροκυκλωμάτων, που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να καταληφθούν εξ απήνης από τη νέα τεχνολογία. Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή εξέδωσε έντονες συστάσεις προς τη βιομηχανία.

Ο στόχος είναι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη ότι, σε περίπτωση που πρόκειται για τα προσωπικά τους δεδομένα, η προσωπική τους ζωή δεν θα είναι προσβάσιμη. Η Επιτροπή ζητά η τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν την ασφάλεια των δεδομένων τους.

Η Επιτροπή παρουσίασε τις παρακάτω αρχές για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των έξυπνων μικροκυκλωμάτων:

- Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν εάν τα προϊόντα που αγοράζουν από τα καταστήματα, χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα ή όχι. Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με έξυπνα μικροκυκλώματα, αυτά θα πρέπει να απενεργοποιούνται αμέσως και χωρίς χρέωση στο ταμείο, εκτός και αν ο καταναλωτής επιλέξει να αφήσει το μικροκύκλωμα σε λειτουργία. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν, π.χ. ώστε να αποφευχθεί ο περιττός φόρτος στους πωλητές λιανικής, αλλά μόνο έπειτα από αξιολόγηση των επιπτώσεων του μικροκυκλώματος στην ιδιωτική ζωή.

- Οι εταιρίες ή οι δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα οφείλουν να δίνουν στους πολίτες σαφείς και απλές πληροφορίες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να αντιληφθούν αν θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, το είδος των δεδομένων που συλλέγονται (όπως όνομα, διεύθυνση ή ημερομηνία γέννησης) και για ποιο σκοπό. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σαφείς ετικέτες για τον προσδιορισμό των συσκευών, οι οποίες "διαβάζουν" τις αποθηκευμένες στα έξυπνα μικροκυκλώματα πληροφορίες και να παρέχουν ένα σημείο επαφής από το οποίο οι πολίτες να μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.

- Οι ενώσεις και οι οργανισμοί λιανικού εμπορίου πρέπει να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά προϊόντα που περιλαμβάνουν έξυπνα μικροκυκλώματα μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού σήματος, το οποίο θα υποδεικνύει ένα προϊόν χρησιμοποιεί έξυπνο μικροκύκλωμα.

- Οι εταιρίες και οι δημόσιες αρχές οφείλουν να διεξάγουν αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων πριν από τη χρήση έξυπνων μικροκυκλωμάτων. Οι εν λόγω αξιολογήσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται από τις εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή και προστατεύονται επαρκώς.

(Πηγή:www.evdomi.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: