Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (26/04/16)

Κληθήκαμε σήμερα στην Επιτροπή για να εκφράσουμε τις απόψεις μας για ένα νομοσχέδιο, εναντίον του οποίου απεργούμε για έκτη συνεχή ημέρα. Και απεργούμε ζητώντας:
• Τη διατήρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανεξάρτητου, ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης.
• Τη διασφάλιση του αγγελιοσήμου, με επέκτασή του στα διαδικτυακά ΜΜΕ, ως πόρο χρηματοδότησης των Ταμείων μας κύριας και επικουρικής ασφάλισης

Αναλυτικότερα, τα σημεία στα οποία διαφωνούμε:
[α] ένταξη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, που είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο, σε έναν εν τη γεννήσει του ελλειμματικό ΕΦΚΑ.
-απώλεια περιουσίας ΕΤΑΠ ΜΜΕ
- κίνδυνος για τις συντάξεις, αφού η αναλογική σύνταξη καταβάλλεται από πόρους του ΕΦΚΑ.
[β] Κατάργηση αγγελιοσήμου.
-Σήμερα δεν υφίσταται χρηματοδότηση από το κράτος.
- Οι εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται από το αγγελιόσημο.
- Το  55% των εσόδων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και το 85% των εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ προέρχονται από το αγγελιόσημο.

Πρόκληση σημαντικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης:
[α] το Δημόσιο θα πληρώσει 384 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε συνταξιούχο, την στιγμή, που μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε τίποτε
[β] χάνεται από τον ΑΚΑΓΕ το ποσοστό 10% του αγγελιοσήμου,
[γ] Ως εργοδότης το Δημόσιο (ΕΡΤ Α.Ε., ΑΠΕ-ΜΠΕ, γραφεία τύπου) θα υποχρεωθεί να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές.
Αντίθεση προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης ενόψει του τριετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ - άρθρο 3 παρ. Γ' του ν. 4336/2015, ΦΕΚ Α' 96, σ. 1014 επ.), για περιορισμό των ετήσιων μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το συνταξιοδοτικό σύστημα.
Το αγγελιόσημο:
- είναι αντίτιμο απαλλοτριωθέντος ιδιωτικού πόρου, υποκαθιστά ίδιο (ιδιωτικό) πόρο της ασφαλιστικής κοινότητας, καθότι νομοθετήθηκε ως το διαρκές αντάλλαγμα για την απαλλοτρίωση (κρατικοποίηση) του Λαχείου Συντακτών. (άρα η αφαίρεση του προσβάλλει το δικαίωμα στην περιουσία, όπως κατοχυρώνεται από το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).

- αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά αποδιδόμενη στα Ταμεία των εργαζομένων στα ΜΜΕ.  
-Τέλος, δεν συνιστά εισφορά υπέρ τρίτου, άρα δεν έρχεται σε αντίθεση προς την Κοινοτική νομοθεσία
Συνέπειες από την κατάργηση του αγγελιοσήμου:
- Υποχρέωση εργοδοτών για καταβολή εισφορών, αύξηση εργοδοτικού κόστους, απολύσεις, ανεργία
- Εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, αφού η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τα εισοδήματα των απασχολούμενων με ανεξάρτητες υπηρεσίες, επιφέρει πρόσθετο κόστος.
- Κατάρρευση ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ. Άρα απώλεια υγειονομικής κάλυψης και επικούρησης, καθώς  και τη στέρηση εφάπαξ και επιδομάτων ανεργίας.
Ζητάμε την διατήρηση της αυτοτέλειας των Ταμείων και την διατήρηση του αγγελιόσημου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: