Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Στις προτελευταίες θέσεις η ΠΑΜΘ στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ

Στις προτελευταίες θέσεις βρίσκεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσον αφορά την απορροφητικότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κάτι που μέχρι ένα βαθμό έχει να κάνει και με την κατάσταση την οποία παρέλαβαν οι πρώτοι αιρετοί περιφερειάρχες. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ καταλαμβάνει την ένατη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.


Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που είδαν το φως της δημοσιότητας οι Περιφέρειες που εμφανίζουν τιη μεγαλύτερη απορροφητικότητα είναι τέσσερις. Πρόκειται κατά σειρά για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Πρώτη είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αύξηση τις αποπληρωμές σε σχέση με πέρυσι κατά 40% και τις συμβασιοποιήσεις κατά 46,3%. Ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου με αύξηση στα αποπληρωμένα έργα σε σχέση με πέρυσι κατά 30,7% και στα συμβασιοποιημένα κατά 37,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αύξηση στις αποπληρωμές κατά 21,5% και στις συμβασιοποιήσεις κατά 22,1%. Τέταρτη είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αύξηση 17,6% στις αποπληρωμές έργων και 43,8% στις συμβασιοποιήσεις.

Στη δεύτερη ομάδα Περιφερειών που καταγράφουν σημαντικές ταχύτητες τόσο στις πληρωμές όσο και στις συμβασιοποιήσεις έργων βρίσκονται οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα στην πέμπτη θέση είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία εμφανίζει αύξηση στις αποπληρωμές κατά 14,4% και στις συμβασιοποιήσεις κατά 22.9%. Με 14,4%) αύξηση στις αποπληρωμές και 22,8% στις συμβασιοποιήσεις η Περιφέρεια Κρήτης καταλαμβάνει την έκτη θέση στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ.

Στην επόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται τρεις περιφέρειες με «μέτριες» ταχύτητες απορρόφησης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αύξηση κατά 13,3% στις αποπληρωμές και 18,8% στις συμβασιοποιήσεις καταλαμβάνει την έβδομη θέση και ακολουθεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με αύξηση στις αποπληρωμές 11,8% και στις συμβασιοποιήσεις 13,2%. Στην ένατη θέση βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με αύξηση κατά 10,8% στις πληρωμές και κατά 28,9% στις συμβασιοποιήσεις.

Στις τελευταίες τέσσερις θέσεις βρίσκονται οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής και Πελοποννήσου.

Πιο συγκεκριμένα, στη δέκατη θέση με αύξηση κατά 10,1% στις αποπληρωμές και κατά 7,5% στις συμβασιοποιήσεις βρίσκεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αύξηση 9,5% στις αποπληρωμές και 12,6% στις συμβασιοποιήσεις. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής, η οποία καταγράφει αύξηση 8,5% στις αποπληρωμές έργων και 8,7% στις συμβασιοποιήσεις. Τελευταία είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου με αύξηση 7,2% στις αποπληρωμές και 11,1% στις συμβασιοποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: