Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Στην Κομισιόν το πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού Νέστου

Το πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού Νέστου έθεσε με ερώτηση του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.

Συγκεκριμένα με αφορμή την απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δράμας που απαγόρευσε την αλιεία στο ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων καδμίου σε δείγματα του επιφανειακού ύδατος, τη συνεχιζόμενη αδυναμία συνεργασίας των βουλγαρικών αρχών με τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές στην εξεύρεση λύσης στη συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού, ο Νίκος Χουντής κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας να πάρει θέση στο πρόβλημα, που θέτει σε κίνδυνο τόσο την υγεία των κατοίκων όσο και το περιβάλλον της περιοχής.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής :

Έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε κατοίκους και φορείς της περιοχής στην Περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας και Θράκης έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού Νέστου από απόβλητα προερχόμενα από την περιοχή της Βουλγαρίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας απαγόρευσε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο, στο ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου εξαιτίας της ανίχνευσης αυξημένων συγκεντρώσεων καδμίου σε δείγματα του επιφανειακού ύδατος.
Σύμφωνα με την τοποθέτηση των αρμοδίων ελληνικών αρχών στην Ελληνική Βουλή συνάγεται ότι παρόλο που έχει συσταθεί Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται από την Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος των δυο χωρών, όπου μεταξύ άλλων οι δυο πλευρές δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, γενικότερα, αλλά και για τη σύνταξη συντονισμένων διαχειριστικών σχεδίων όλων των διασυνοριακών ποταμών, οι βουλγαρικές αρχές επί του παρόντος δεν έχουν δώσει σχετικά στοιχεία σε ότι αφορά τις ρυπογόνες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής όπως όφειλαν στα πλαίσιο της λειτουργίας της Κοινής Ομάδας Εργασίας.
Ταυτόχρονα οι ελληνικές αρχές έχουν προβεί σε σειρά υπομνημάτων, διαμαρτυριών-διαβημάτων προς τη βουλγαρική πλευρά, προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του φαινομένου της ρύπανσης του ποταμού.
Με δεδομένο ότι: Και οι δύο χώρες δεσμεύονται  από τις διμερείς συμφωνίες (Συμφωνία για τα ύδατα του Νέστου, 1995),από τις Οδηγίες, 2008/105/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ  και κυρίως από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 Ε.Ε. για τη διασυνοριακή ρύπανση, είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Σύμβαση του Ελσίνκι της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων και λιμνών. Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι σε γνώση της Επιτροπής το πρόβλημα της συνεχιζόμενης ρύπανσης του ποταμού Νέστου; Με δεδομένη την αναποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω, της σύστασης Κοινής Ομάδας Εργασιών, των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τις Διεθνείς Συμφωνίες και το Κοινοτικό Δίκαιο, τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση του προβλήματος και την κωλυσιεργία των αρχών, τι μέτρα νομικά ή και άλλα μπορούν να λάβουν οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι των περιοχών ώστε να προστατέψουν την υγεία τους, την οικολογική ισορροπία και το περιβάλλον από την συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού Νέστου;

(Δελτίο Τύπου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: