Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Για τα χρέη των Δήμων

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη διασταύρωση των στοιχείων που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις οφειλές που έχουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011, που διενεργήθηκε την άνοιξη.

Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι τις οφειλές των Δήμων τις πληρώνουν άμεσα ή έμμεσα οι δημότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο καλείται να πληρώσει αρκετά ευρώ, μοιράζοντας το χρέος. Τα λιγότερα κατανέμονται στο Δήμο Νέστου, ενώ τα περισσότερα κατανέμονται το Δήμο Θάσου.

Αναλυτικότερα, στο Νέο Δήμο Καβάλας, το συνολικό ποσό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 10.216.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απογραφή της άνοιξης, ο συνολικός πληθυσμός του «Καλλικρατικού» Δήμου Καβάλας ανέρχεται σε 70.360 άτομα. Έτσι αν μοιράσει κανείς το ποσό της οφειλής στους κατοίκους, διαπιστώνει ότι σε κάθε Καβαλιώτη αναλογεί μερίδιο χρέους ίσο με 146 ευρώ.

Όσον αφορά το Δήμο Παγγαίου το σύνολο των οφειλών, τόσο τον βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων, ανέρχονται σε 8.260.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή της άνοιξης του 2011, ο νέος Δήμος Παγγαίου έχει συνολικά 31.920 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε δημότη του Δήμου Παγγαίου αναλογεί μερίδιο χρέους της τάξης των 266 ευρώ.

Πιο «τυχεροί» φαίνονται να είναι οι δημότες του Δήμου Νέστου. Το σύνολο των οφειλών του Δήμου αυτού ανέρχεται σε 2.630.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απογραφή της περασμένης άνοιξης, ο πληθυσμός του Δήμου Νέστου ανέρχεται σε 22.200 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε δημότη του Δήμου αυτού αντιστοιχεί μερίδιο χρέους 119 ευρώ.

Στη χειρότερη θέση τέλος είναι οι δημότες της Θάσου. Αυτό γιατί το σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφειλών του Δήμου ανέρχεται σε 5.203.000 ευρώ. Ο συνολικός πληθυσμός του νησιωτικού Δήμου Θάσου, σύμφωνα πάντα με την απογραφή της άνοιξης του 2011, ανέρχεται σε 13.720 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι στον κάθε δημότη Θάσου αντιστοιχεί μερίδιο της οφειλής, της τάξης των 400 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: