Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ολοκλήρωση των εργασιών του 10υ Φόρουμ Ελληνοβουλγαρικής Διασυνοριακής Συνεργασίας

Με τη συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα προχωρήσει στην ουσιαστικότερη συνεργασία πάνω σε θέματα ανάπτυξης των δύο πλευρών ολοκληρώθηκαν το Σάββατο οι εργασίες του 1ου Φόρουμ Ελληνοβουλγαρικής Διασυνοριακής Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη.

Στην Επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν από την Ελληνική Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Βουλγαρίας, ο πρόεδρος της Σάββας Εμινίδης και ο βουλευτής Θανάσης Γικόνογλου, και από την Βουλγαρική Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Βουλγαρίας – Ελλάδας ο πρόεδρος της Lyuben Tatarski, και ο αναπληρωτής Dimcho Mihalevski, ενώ θα υπάρχει και από ένας οργανωτικός συντονιστής από την κάθε πλευρά.

Όπως παρατήρησε ο κ. Εμινίδης, οι διαδικασίες του Φόρουμ κρίθηκαν επιτυχείς, αφού υπάρξουν οι πρώτες τοποθετήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών σε μια σειρά θεμάτων. Μεταξύ των πρώτων αποφάσεων, όπως είπε, είναι η διοργάνωση του 2ου Φόρουμ στη Βουλγαρία, το 2012, και η δημιουργία σταθερής δομής, που θα ξεκινήσει με τη λειτουργία της εξαμελούς επιτροπής.

Βέβαια δεδομένων και των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία αποφασίστηκε να αναμένουν για λίγο, ώστε η επιτροπή αυτή να διευρυνθεί, μετά τις εκλογές με άλλα δέκα άτομα, που θα προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τους επιχειρηματικούς φορείς αλλά και εκπροσώπους των υπουργείων, και των δύο πλευρών, έτσι ώστε, όπως είπε ο κ. Εμινίδης «να πληροφορούμε τους πάντες και τα πάντα, να παρακολουθούμε τα προγράμματα, να δημιουργούμε ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών».

Όπως σημείωσε, στόχος του φόρουμ ήταν να καταγραφεί αντικειμενικά η υφιστάμενη κατάσταση και να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διασυνοριακής περιοχής. Μάλιστα διευκρίνισε ότι ορισμένοι από τους τομείς που προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων είναι ο ενεργειακός τομέας, ο τουρισμός, τα έργα υποδομής, τα δίκτυα μεταφορών, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και η συνεργασία των φορέων σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς σε μια σειρά από καίρια ζητήματα, όπως το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο πολιτισμός, η υγεία, η προσβασιμότητα, η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα, και συμπλήρωσε πως σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει άμεσα και ουσιαστικά η λειτουργία του Ελληνοβουλγαρικού φόρουμ που με τη συμμετοχή των φορέων από τη διασυνοριακή περιοχή συμβάλει στην επεξεργασία των στόχων και των πολιτικών, στη μόνιμη και λειτουργική δικτύωση και σχέση μεταξύ των φορέων, στην προετοιμασία προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδοτικά προγράμματα, στην ανάπτυξη ταχύτερης κινητοποίησης, ευαισθητοποίησης και συντονισμού, όσον αφορά την αντιμετώπιση των τρεχόντων διασυνοριακών προβλημάτων, στην ανταπόκριση στις προκλήσεις που αναδεικνύονται με την οικονομική κρίση και στην προσαρμογή των πολιτικιών στις συνθήκες αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: