Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση το Σύνταγμα

Μετά την υποβολή της παραίτησης του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 37 παράγραφο 3 και το άρθρο 40 του Συντάγματος.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Συντάγματος αναφέρει πως εφόσον δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από το κόμμα που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή: «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Bουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Kυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Bουλή».

Υπογραμμίζεται δε πως, βάσει του άρθρου 40 παρ. 3, του Συντάγματος, «το διάταγμα διάλυσης της Bουλής, προσυπογραμμένο στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Bουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές», ενώ στην επόμενη παράγραφο (αρθ. 40 παρ. 4), αναφέρεται πως «η Bουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες της, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 παράγραφος 3», δηλαδή τη διαδικασία των τριών διερευνητικών εντολών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: