Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις

Το ετήσιο συνέδριο της πανευρωπαϊκής οργάνωσης Fit for Work Europe διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη στήριξη της Πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 με θέμα την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων υγείας των μυοσκελετικών παθήσεων και των επιπτώσεών τους. Παράλληλα, η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποίησε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτησή της.

Σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης ευρωπαϊκής μελέτης της οργάνωσης Fit for work Europe, 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις, ενώ περισσότεροι από 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις που οφείλονται στην εργασία τους. Όπως αναφέρει στην ερώτησή της η κα Κράτσα, οι εν λόγω παθήσεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία απουσίας από την εργασία για τους Ευρωπαίους εργαζομένους, ενώ, πέραν της επιβάρυνσης στην προσωπική ευημερία, το άμεσο κόστος τους υπολογίζεται σε 2% του ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Η Επιτροπή διερευνά επίσης τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός νέου νομικού μέσου για την ενίσχυση της πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων στον χώρο εργασίας. Μια πρόταση για νέα οδηγία στον τομέα αυτό προβλέπεται να υποβληθεί για έγκριση στα τέλη του 2011.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η έρευνα επί των μυοσκελετικών προβλημάτων αποτέλεσε διαρκή προτεραιότητα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7, 2007 - 2013), ενώ 88,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί τη στιγμή αυτή για την έρευνα στον εν λόγω τομέα. Τα εξεταζόμενα θέματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων φαρμάκων για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, τη διερεύνηση γενετικών και βιοχημικών δεικτών, την εκπόνηση μοντέλων εκφυλισμού χόνδρων και τη χρήση νανοτεχνολογίας και θεραπευτικών μεθόδων με βλαστοκύτταρα για την αποκατάσταση ιστών που έχουν υποστεί βλάβη λόγω αρθρίτιδας. Επιπλέον, διεξάγεται έρευνα που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων για την ανακάλυψη των πρώιμων μορφών ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μέσω του σχεδίου BTCure (38 εκατομμύρια ευρώ), υποστηριζόμενη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ), εταιρικής σχέσης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης καλύτερων και ασφαλέστερων φαρμάκων για τους ασθενείς. Τέλος, η Επιτροπή αναφέρει ότι το ΠΠ7, τον Ιούλιο του 2011, εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προσφορών, όπου συμπεριλαμβάνονται προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων στον τομέα «Βιολογικοί δείκτες και διαγνωστικά μέσα για χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις των συνδέσμων και/ή του πεπτικού συστήματος».

(Πηγή evdomi.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: