Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΓΡΑΝΑ, υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Καβάλας της "Κοινωνικής Συμμαχίας"

«Αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια χρυσή ευκαιρία εφ’ όσον εξηγηθεί και επιτευχθεί η δυνατότητα και η ωφελιμότητα που θα προκύψει από την λειτουργία της περιφερειακής προοπτικής που αναπτύσσεται», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Καβάλας με το συνδυασμό «Κοινωνική Συμμαχία» Αρχέλαος Γρανάς, τονίζοντας την περιφερειακή προοπτική που θα υπάρξει μετά την καθιέρωση του Καλλικράτη. Όπως τόνισε στη συνέντευξή του, εφόσον εκλεγεί θα απαιτήσει από την αρχή «διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό προς τον πολίτη».

Συνέντευξη στον Άρη Μεντίζη (mentizis@evdomi.gr)

-Πως βλέπετε να κυλά ο προεκλογικός αγώνας μέχρι σήμερα;

«Πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το νέο μοντέλο Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Βέβαια οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν ώστε να υπάρχει πλήθος μεγάλο κατά τις επισκέψεις μας στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Σίγουρα κάνουμε έναν αγώνα για να συναντήσουμε, όσο το δυνατόν, περισσότερους πολίτες πράγμα που το πετυχαίνουμε σε ικανοποιητικό βαθμό παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ο αγώνας μέχρι σήμερα γίνεται δίχως αθέμιτα μέσα και είναι πράγματι κόσμιος, ενώ υπάρχει ευγενής άμυλα μεταξύ των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων. Βλέπω ότι κυλά ομαλά και κατά τα αναμενόμενα. Προσωπικά θα ήθελα μεγαλύτερη άνεση χρόνου κατά την επαφή μου με τους πολίτες, αλλά αυτό εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχουμε και εμείς και οι πολίτες στη διάθεσή μας».

- Οι πολίτες δείχνουν ενδιαφέρον για το νέο θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης;

«Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα και προβληματισμούς που καταθέτουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας είναι πως λειτουργεί ο νέος θεσμός, ποιες είναι οι διαφορές με την προηγούμενη κατάσταση, τι νέες δυνατότητες και επιλογές θα υπάρχουν. Είναι προβληματισμένοι οι πολίτες αν είναι δυνατόν αυτά που περιλαμβάνονται στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο που δημιουργείται, θα υπάρχει δυνατότητα και θέληση να πραγματοποιηθούν. Αν είναι διατεθειμένη η Κεντρική Διοίκηση να παραχωρήσει τις αρμοδιότητες και τους πόρους που θεσμοθέτησε. Αν θα υπάρξει αξιοκρατία και διαφάνεια και τέλος δυνατότητα εξυπηρέτησης στον τόπο τους και όχι στα Υπουργεία».

-Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει στη σωστή κατεύθυνση ο θεσμός συμβάλλοντας στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων;

«Ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αδυνατούσε να δώσει τις δέουσες απαντήσεις στους προβληματισμούς που έθεταν οι κοινωνίες πέρα από τα στενά σύνορα των Νομαρχιών. Όλοι βλέπουμε ότι υπήρχε δυσκολία σε διάφορα καίρια προβλήματα που δεν γνώριζαν τα στενά όρια των νομών και απαιτούσαν μία αντιμετώπιση ου θα αγκάλιαζε πιο εκτεταμένους χορικούς τόπους αλλά και ομοειδείς κοινωνικούς προβληματισμούς που ζητούσαν επιτακτικά απαντήσεις, που έπρεπε να δοθούν από τους ίδιους αφού σε αυτούς θα είχαν αντίκτυπο ή παρενέργειες και ωφελιμότητα. Κανείς δεν γνωρίζει το πρόβλημα καλύτερα από αυτούς που το βιώνουν, αλλά και τη λύση με ότι αυτή συνεπάγεται. Εξ’ άλλου εμείς δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά. Είναι θεσμός δοκιμασμένος σε κοινωνίες που είναι πεποίθηση μας ότι πέτυχαν μέσα από αυτές τις διευθετήσεις».

- Πόσο καλλιεργημένη είναι τελικά η περιφερειακή συνείδηση, τόσο σε επίπεδο πολιτών, αλλά κυρίως σε επίπεδο των υποψηφίων του συνδυασμού σας;

«Αυτή η μεταρρύθμιση είναι μια χρυσή ευκαιρία εφ’ όσον εξηγηθεί και επιτευχθεί η δυνατότητα και η ωφελιμότητα που θα προκύψει από την λειτουργία της περιφερειακής προοπτικής που αναπτύσσεται. Η περιφερειακή συνείδηση είναι απαίτηση των καιρών. Εκτός από τη διοικητική και χωρική ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επί αιώνες η περιοχή αυτή έδειξε μια θαυμάσια κοινωνική ενότητα και ανοχή προς τη διαφορετικότητα και προσαρμογή σε υπερτοπική συλλογική συνείδηση. Η δημιουργία κοινωνικών δομών και θεσμών υποστήριξη με δράσεις βοηθώντας προς τους ασθενέστερους και άμβλυνση των οικονομικών κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων των κατοίκων της ΠΑΜΘ μπορεί να αποτελέσει μοχλό καλλιέργειας κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι δε υποψήφιοι του συνδυασμού μας με σθένος και αποφασιστικότητα στηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα και το προσεγγίζουν μέσα από προσπάθειες που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια των υπερνομαρχιών που θεσμοθετήθηκαν στην περιοχή μας».

- Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το πρώτο πράγμα που θα σας απασχολήσει την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων σας εφόσον εκλεγείτε;

«Οι άξιοι συνεργάτες και η προτροπή όλων στην κοινή προσπάθεια για μία ανάπτυξη που θα κατορθώσει να προσφέρει στους πολίτες όλα αυτά που δικαιούνται να απολαμβάνουν για αυτούς και τα παιδιά τους. Από την πρώτη δε στιγμή θα απαιτήσουμε διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό προς τον πολίτη, σχεδιασμός και υλοποίηση με χρονοδιάγραμμα ώστε να ξεπεράσουμε την αδράνεια και τη στασιμότητα που οδήγησαν την περιοχή σε μας πολιτικές που οδηγούνται από το αυτονόητο».

- Γιατί θεωρείτε ότι οι πολίτες πρέπει να σας επιλέξουν;

«Για όλη αυτή την πορεία προσφοράς μου στην κοινωνία μας αυτά τα χρόνια, το ήθος και τη συνέπεια αλλά και την αγάπη που εγώ επέλεξα να ζήσω και να δημιουργήσω την οικογένεια μου, αν και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη όπου και παρέμεινα έως τις γυμνασιακές μου σπουδές. Αγάπησα αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους της και δεν μετανιώνω για ότι λίγα προσέφερα. Επιθυμώ να προσφέρω το είναι μου εφόσον με εμπιστευτούν οι πολίτες. Αυτοί σε καταξιώνουν».

- Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για το νομό Καβάλας;

«Ας αρχίσουμε από την ολοκλήρωση των υποδομών πρώτης προτεραιότητας, αυτήν την κατασκευής και ολοκλήρωσης των κάθετων αξόνων προς την Εγνατία και τη διασύνδεση και επικοινωνία με τη Βαλκανική ενδοχώρα. Η ολοκλήρωση του εμπορικού λιμένα και η σιδηροδρομική σύνδεση με το δίκτυο. Δημιουργία βιώσιμων δομών υποστήριξης των αγροτών. Εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. Προγραμματισμός, μελέτη, κατασκευή εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων. Προώθηση της καλλιέργειας ποιοτικών προϊόντων και στήριξη των προσπαθειών για την κατοχύρωσης Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. Διασύνδεση του Πρωτογενή με τον Δευτερογενή τομέα και εναλλακτικά σενάρια επιχειρηματικότητας και καινοτομιών. Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους Δήμους της Περιφέρειας μας. Ανάδειξη ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά δε με την ποιότητα ζωής των κατοίκων θέλω ένα περιβάλλον που να είναι προστατευμένο διότι το δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές και πρέπει να το παραδώσουμε σε άριστη κατάσταση. Μεγάλη σημασία επίσης δίνουμε στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των πολιτών με την ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων υποδομών. Εκσυγχρονισμός των δομών πρόνοιας και δημιουργία ευέλικτων δικτύων κοινωνικής φροντίδας. Ο τομέας του εθελοντισμού επίσης μετά από προγραμματικές συνεργασίες με εθελοντικές οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων προγραμματισμένα και αξιοκρατικά καθώς και στήριξη του σωματειακού αθλητισμού. Στήριξη των νέων για τη δημιουργία καινοτόμων και επιχειρηματικών δράσεων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής ώστε να καταστεί δυνατή η παραμονή τους στον τόπο και να μην αναγκάζονται να ξενιτεύονται για να ζήσουν και να μπορούν να δημιουργούν τις οικογένειες τους».

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εβδόμη")

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: