Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί παγκοσμίως ως ημέρα περιβάλλοντος, γεγονός που σήμερα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία, λόγω των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων, που στην εποχή μας έχουν λάβει τεράστιες και επικίνδυνες διαστάσεις.
Η έντονη βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα με συχνά επιπόλαιη συμπεριφορά κατά την χρήση και διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ουσιών, η συνεχώς αυξανόμενη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος για δήθεν αναπτυξιακούς σκοπούς, η εκρηκτική αύξηση του κυκλοφοριακού κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η αλόγιστη χρήση αγροχημικών στη γεωργία αλλά και η έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του πληθυσμού, έχουν ως συνέπεια την σταδιακή επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και σε τελική ανάλυση των ιδίων των συνθηκών της ζωής μας.


Οι έντονες κλιματικές αλλαγές που γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αισθητές, η αυξανόμενη ερημοποίηση της υπαίθρου, η μόλυνση του περιβάλλοντος (υπέδαφος, υπόγειο νερό, ποτάμια και θάλασσες), η ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού είναι μερικές από τις επιπτώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς έναντι του περιβάλλοντος.


Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.
(Ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: