Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Ερώτηση για το παλιό νοσοκομείο της Καβάλας

Ο Βουλευτής Καβάλας κ. Πασχαλίδης Ιωάννης κατέθεσε σήμερα την παρακάτω ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας κ. Άδωνι – Σπυρίδων Γεωργιάδη και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας.

Αθήνα  3-12-2013

Προς τους Υπουργούς:
α.     Υγείας κ. Άδωνι-Σπυρίδων Γεωργιάδη
β.     Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Αξιοποίηση του Παλιού Νοσοκομείου Καβάλας
Κύριε Υπουργέ,
Ιδιοκτησιακό καθεστώς :
 α)Σύμφωνα με διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το Δήμο Καβάλας1 (10/12/2012) , ο Δήμος Καβάλας είναι ο κύριος κάτοχος του 80,94% ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας 6044τ.μ. στο οποίο ανεγέρθηκαν τα δύο κτήρια του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας  κατά τα έτη 1962 και 1979 , ενώ το 19,06%   τελεί υπό την ιδιοκτησία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας.
β) Σύμφωνα με διερεύνηση από την Κτηματική Υπηρεσία του νομού Καβάλας2 (16/12/2011) διαπιστώνεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει αδιευκρίνιστο καθώς ο Δήμος Καβάλας δεν έχει προσκομίσει στην υπηρεσία τίτλους κυριότητας. Επίσης η Προϊσταμένη της υπηρεσίας στις 5/11/2013 βεβαιώνει με χειρόγραφο της3 ότι η υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παλαιού νοσοκομείου  εισήχθη στο γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο δεν έχει αποφανθεί έως σήμερα.
Πρόοδος αξιοποίησης:
Προς την κατεύθυνση της κοινωφελούς αξιοποίησης αυτού του ακινήτου κινήθηκε ο Δήμος Καβάλας. Το 2008, ενόψει της προγραμματιζόμενης μετακόμισης των ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου στο καινούργιο κτήριο,
ανατέθηκε στην εταιρία "Planet AE"4, να εκπονήσει μελέτη σεναρίων χρήσης, η οποία παρουσιάστηκε δημόσια το 2009. Εξετάστηκαν οι χρήσεις "ξενοδοχείο ιαματικού τουρισμού", "εμπορικό κέντρο", "αστικές κατοικίες", "εκπαιδευτικό ίδρυμα" και "ιδιωτικό νοσοκομείο", από τις οποίες προκρίθηκε η πρώτη. Έκτοτε η χρήση αυτή συμπεριλαμβάνεται σε κάθε σχεδιασμό του Δήμου, ιδίως όμως στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας5, που εγκρίθηκε πρόσφατα καθώς επίσης και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2010 – 20146. Μετά  από την υπ’ αριθμ. 243/2012 (ομόφωνη) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας7, στις 6 Απρίλιου του 2012, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας προγραμματική σύμβαση8 με σκοπό την αξιοποίηση των δυο κτιρίων του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας. Σύμφωνα με αυτή ανατέθηκε από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος, ιδιοκτήτη του 19,06% του ακινήτου, στον Δήμο Καβάλας, φερόμενου ως ιδιοκτήτη 80,94% του ακινήτου,  να το διαχειριστεί νόμιμα προκειμένου να αποκομίσουν κέρδη ανάλογα με το ποσοστό τους οι δύο συγκύριοι.


Σημερινή κατάσταση:
Το ακίνητο αυτό παραμένει αχρησιμοποίητο μετά την μεταφορά των κλινικών που στεγάζονταν στα κτήρια του παλαιού νοσοκομείου Καβαλάς στο νέο Νοσοκομείο Καβάλας. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει δεν έχει υπογραφεί ακόμη Υπουργική απόφαση η οποία να επικυρώνει την Προγραμματική Σύμβαση. Το όλο ακίνητο παραμένει ακόμη στη χρήση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, δεδομένου ότι δεν έχει παραδοθεί στον Δήμο Καβάλας. Ο κάτοχος και νομέας του ακινήτου έχει την ευθύνη για την κατάστασή του. Λεηλασίες, κλοπές και λοιπές ζημίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή βαρύνουν το Υπουργείο Υγείας, ως προϊσταμένη αρχή της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτούνται οι  κ.κ. Υπουργοί :
Α) Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος με σκοπό την νόμιμη διαχείριση του παλιού νοσοκομείου Καβάλας;
Β)Σε περίπτωση μη έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν μεσολαβεί ώστε το κτίριο να παραδοθεί σε άλλο δημόσιο οργανισμό υγείας;
Γ)Ειδικότερα, για ποιους λόγους δεν έχει υπογραφεί έως και σήμερα η προγραμματική σύμβαση ή έστω να προωθηθεί προς άλλη κατεύθυνση η αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Καβάλας με σκοπό την αποφυγή της σημερινής κακής κατάστασης της δημόσιας περιουσίας;                                                                                          
(Δελτίο Τύπου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: