Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γ. Καλαντζής για τα πόθεν έσχες των βουλευτών

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, κ. Γεώργιος Καλαντζής, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, στην οποία είμαι Πρόεδρος και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τρεις ανώτατοι δικαστικοί, δίνει σήμερα, όπως κάθε χρόνο, στη δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων σε υποβολή για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπέβαλαν 694 υπόχρεοι και συγκεκριμένα: α. ο Πρωθυπουργός, β. τέως Πρωθυπουργοί, γ. Υπουργοί, δ. Υφυπουργοί, ε. εξωκοινοβουλευτικοί Υπουργοί, στ. τέως Υπουργοί και Υφυπουργοί, ζ. Βουλευτές, η. Ευρωβουλευτές, θ. τέως Βουλευτές, ι. τ. Ευρωβουλευτές, ια. υπεύθυνοι οικονομικών των Κομμάτων και ιβ. τ. υπεύθυνοι οικονομικών των Κομμάτων.
Οι δηλώσεις αυτές ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, στους οποίους η Επιτροπή μας ανέθεσε τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων επ’ αυτών. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 και για κάθε ελεγχόμενο οι ορκωτοί συνέταξαν ατομική έκθεση ελέγχου. Στις εκθέσεις αυτές έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να διακριβωθεί εάν, με βάση τα δηλωθέντα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβιώσεώς τους.
Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των παραπάνω προσώπων αναρτώνται ταυτόχρονα και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, με τη σύμφωνη γνώμη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου και παραμένουν αναρτημένες για 1 μήνα και συγκεκριμένα έως και τις 16 Ιανουαρίου 2014.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής και για το πνεύμα καλής συνεργασίας του συνόλου των μελών της, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο βίο, που αποτελεί κοινή απαίτηση διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διερχόμαστε σήμερα.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω σε κάποιους που χαρακτηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι καινούριος ή αν θέλετε άπειρος, ότι πολλές φορές η απειρία είναι πλεονέκτημα απέναντι στην εμπειρία διότι η εμπειρία συνοδεύεται από πράξεις και έχει και μια ιστορική διαδρομή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που αποδέχονται το νέο τρόπο και το νέο ύφος λειτουργίας και Προεδρίας με την οποία προσπαθώ να προεδρεύσω τόσο στη Βουλή όσο και στις Επιτροπές στις οποίες έτυχε να προεδρεύω όλα αυτά τα χρόνια, διότι διετέλεσα πολλάκις Πρόεδρος Διαρκών Επιτροπών. Επίσης θέλω να πω, και μ’ αυτό να κλείσω, αφού ευχηθώ καλές γιορτές και κάθε καλό σε όλους και ιδιαίτερα στον ελληνικό λαό, ότι η ευγένεια και η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη»

(Δελτίο Τύπου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: