Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Όλα τα αποτελέσματα στο νομό Καβάλας

Μπορείτε να δείτε όλα τα εκλογικά αποτελέσματα
τόσο για τις δημοτικές όσο και για τις περιφερειακές
εκλογές
στο νομό Καβάλας στη σχετική ιστοσελίδα της

Δεν υπάρχουν σχόλια: