Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009

Έλληνας ερευνητής στη Βρετανία χρηματοδοτείται για τη δημιουργία Μεσογειακού ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα

Ο δρ Ευάγγελος Κυριακίδης, λέκτορας κλασσικών και αρχαιολογικών σπουδών στο βρετανικό πανεπιστήμιο του Κεντ, χρηματοδοτήθηκε με 300.000 ευρώ, σε πρώτη φάση, από το αμερικανικό Ίδρυμα Κότσεν, για την εγκαθίδρυση ενός Μεσογειακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού αρχαιολογικού Κέντρου στην Ελλάδα.

Στόχος του Κέντρου θα είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος επισκεπτών ακαδημαϊκών ερευνητών, η διενέργεια εργαστηρίων, η πραγματοποίηση ομιλιών και η ανάπτυξη συνεργασιών με παρεμφερείς φορείς σε άλλες χώρες, με έμφαση στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Κέντρο θα επιδιώξει να καταστεί πρότυπο για τη διεξαγωγή και τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη συντήρηση και τη διαχείριση βιώσιμων αρχαιολογικών χώρων, με παράλληλη εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, το Κέντρο αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει το ευρύτερο δυναμικό των αρχαιολογικών χώρων για την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η επιχορήγηση των 300.000 ευρώ αποτελεί το πρώτο μέρος ενός αρχικού ποσού 600.000 ευρώ που θα δοθεί από το Ίδρυμα Κότσεν για την πιλοτική φάση του έργου. Αν το Κέντρο πετύχει στα πρώτα του βήματα, τότε θα λάβει συνολική επιχορήγηση 4,2 εκατ. ευρώ τα επόμενα οκτώ χρόνια. Η ελεγκτική εταιρία PricewaterhouseCoopers θα υποστηρίζει και θα επιβλέπει την υλοποίηση του έργου.

Ο φιλάνθρωπος Λόιντ Κότσεν, εδώ και πολλά χρόνια, υποστηρίζει διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της κουλτούρας και της εκπαίδευσης, καθώς και στον ερευνητικό τομέα, ιδίως στο πεδίο της αρχαιολογίας. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Κότσεν και της Cotsen Corporation, ενώ υπήρξε πρόεδρος της εταιρίας Neutrogena Corp. Μεταξύ άλλων, είναι εταίρος της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Το 2002, το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Κότσεν σε αναγνώριση της συνεισφοράς του.

(Πηγή:www.evdomi.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: