Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Μεγάλη Εβδομάδα

Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός... Εβδομάδα του Θείου Πάθους, εβδομάδα προς την Ανάσταση... Μεγάλη Εβδομάδα (φωτό: Ευλογία Ι.Μ. Πραιτωρίου, Άγιοι Τόποι. Αρχές 20ου αιώνα).


Δεν υπάρχουν σχόλια: