Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβούλευση για το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας CLLD LEADER με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση σε διαβούλευση για το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας CLLD LEADER με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων» των Αναπτυξιακών Εταιρειών Καβάλας, Δράμας και Σερρών


Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Καβάλας, Δράμας και Σερρών, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους», διοργανώνουν ημερίδα διαβούλευσης για το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας CLLD LEADER με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων», στο συνεδριακό κέντρο της Λυδίας, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00.
Οι ανωτέρω φορείς, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χώρου μεταξύ της Αμφίπολης και των Φιλίππων, συνδιαμορφώνουν με νέους και έμπειρους επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία μια συγκροτημένη πρόταση διατοπικής συνεργασίας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής με το όνομα «Πάρκο Φιλίππων».
Στόχος είναι, ο πανάρχαιος φυσικός χώρος των Τεναγών των Φιλίππων και των παρατενάγειων περιοχών στους Νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών να εξελιχθεί σε έναν Προορισμό Αριστείας παγκόσμιας φήμης.
Επισημαίνεται ότι μέσω των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER Καβάλας, Δράμας και Σερρών θα δοθεί η δυνατότητα  χρηματοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων στους τομείς της μεταποίησης, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των υπηρεσιών και του τουρισμού ειδικότερα. 
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, τους αναπτυξιακούς φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τους Συλλόγους και τους Συνεταιρισμούς και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες των περιοχών Καβάλας, Δράμας και Σερρών, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων» και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER.

Δεν υπάρχουν σχόλια: