Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Χρηματικές αμοιβές για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας

Με στόχο την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας η κυβέρνηση αποφάσισε την καταβολή χρηματικής αμοιβής σε όποιον «συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων τα οποία κατέχονται παρανόμως».

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών κκ. Γκίκας Χαρδούβελης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τασούλας και Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β/ αρ.φύλλου 3568/30.12.2014) ο δικαιούχος χρηματικής αμοιβής είναι «όποιος συμβάλλει με την παροχή στοιχείων στην ανάκτηση του μνημείου, το οποίο κατέχεται παρανόμως ή στην καταστολή των ποινικών αδικημάτων του ένατου κεφαλαίου του Ν. 3028/2002 όπως εκάστοτε ισχύει» - ο 3028/2002 είναι ο νόμος περί προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου το δικαίωμα χορήγησης αμοιβής μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του εφόσον αυτοί προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Αντιθέτως δεν δικαιούται χρηματικής αμοιβής «όποιος έχει καταδικασθεί τελεσιδίκως, για ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο Ν. 3028/2002» καθώς επίσης «υπάλληλος ή λειτουργός του Δημοσίου, των ΟΤΑ, άλλων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συγγενής αυτού μέχρι 3ου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά ότι λειτουργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων».

Σχετικά με το ύψος της αμοιβής «ορίζεται με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ανάλογα με τη σπουδαιότητα του μνημείου και τη συμβολή του παρέχοντος την πληροφορία στην ανεύρεση και διάσωσή του».

Αναφορικά με το πότε δίνεται η αμοιβή αναφέρεται πως «χορηγείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά την ανάκτηση του μνημείου από το Ελληνικό Δημόσιο» ενώ αν η χορήγηση της χρηματικής αμοιβής συνδέεται με εκκρεμή υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων, «το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται αφ' ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση».

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο εξάμηνο του 2014 τις αρμόδιες αρχές σε όλη τη χώρα απασχόλησαν 34 υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας ενώ προχώρησαν σε 32 εξιχνιάσεις. Επιπλέον σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 46 ελλήνων και τεσσάρων αλλοδαπών.


(Πηγή: Δ. Βυθούλκας, Το Βήμα, Ανασκαφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: