Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

1912-2012: Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία

Δημοσίευση των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «1912-2012: Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία» που διοργάνωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 22-24 Νοεμβρίου 2012.

Το 2012 ήταν μια επετειακή χρονιά για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για τη βόρεια Ελλάδα, καθώς συμπληρώθηκε μία εκατονταετία από την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος. Αυτά τα 100 χρόνια η αρχαιολογική έρευνα πέρασε από πολλά στάδια και κλήθηκε να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες, να σταθεί κριτικά απέναντί τους ή να τις υπηρετήσει.

Στα 100 χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά, μέσα από τη δράση εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε ένας απολογισμός των όσων έχει επιτύχει η προϊστορική αρχαιολογική έρευνα μέχρι σήμερα και μία κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και αναδείχθηκαν οι προοπτικές για το μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: