Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΞ: άγνωστες ψηφίδες ιστορίας... (αρ.1)


ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΞ (αρ.1): Φάκελος επιστολής της εφημερίδας "Κωνσταντινούπολις" προς τον ιατρό Κωνσταντίνο Κοντορέπα, στην Καβάλα. Ταχυδρομήθηκε από την Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιουνίου 1899, σύμφωνα με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Φέρει γραμματόσημο της μιας πιάστρας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Και για την ιστορία:

"Κωνσταντινούπολις": Εφημερίς των λαών της Ανατολής. Εκδίδοται καθ' εκάστην.

Η έκδοσή της ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1867 στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνταξη του εντύπου εργάστηκαν κατά καιρούς ο Ι. Μ. Ραπτάρχης, ο Γ.Λ. Ξανθόπουλος, ο Β. Γαβριηλίδης, ο Μ. Ι. Γεδεών. Από πολλούς είχε χαρακτηριστεί ως εκφραστής της «ρωσοφιλίας», της εποχής εκείνης. Η  "Κωνσταντινούπολις" στην κρίση του 1872 είχε ταχθεί ανοιχτά εναντίον του σχίσματος. Ο Νικολαΐδης παύτηκε από τη σύνταξη της εφημερίδας και ζήτησε άδεια για την έκδοση νέας. Η "Κωνσταντινούπολις" ουσιαστικά μετονομάστηκε σε "Θράκη" (1873-1880) και αυτή αργότερα σε "Αυγή" (1880-1884). Μετά το πέρας της πρώτης φάσης του Προνομιακού ζητήματος, που είχε συνέπεια να απομακρυνθεί από τον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωακείμ Γ΄, η εφημερίδα αποκλήθηκε εκ νέου "Κωνσταντινούπολις" και έτσι συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1906. Παρά τις κατά καιρούς μεταμορφώσεις της η εφημερίδα από το 1878 και εξής παρέμεινε φιλικά διακείμενη στο πρόσωπο του Ιωακείμ Γ΄.

(Πηγή πληροφοριών για την εφημερίδα: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: