Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Επιμελητήριο Καβάλας: 21-0

Σαρωτική ήταν η νίκη που πέτυχε η παράταξη «Ενωτικός Συναγερμός» του Άγγελου Τσατσούλη στις εκλογές του Επιμελητηρίου Καβάλας, αφού κέρδισε το σύνολο των 21 εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» του Κώστα Μακέδου, να μην καταλαμβάνει καμία έδρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις περίπου 11.500 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου, οικονομικά τακτοποιημένες, και συνεπώς με δικαίωμα ψήφου, ήταν οι 7.500 περίπου. Από αυτές τελικά ψήφισαν 1890 αντιπρόσωποι.

Αναλυτικότερα, στο Εμπορικό Τμήμα, ψήφισαν 670, και βρέθηκαν 656 έγκυρα ψηφοδέλτια, 6 άκυρα και 8 λευκά. Από αυτά έλαβαν ο «Ενωτικός Συναγερμός» 587 ψήφους και η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» 69 ψήφους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις επτά έδρες του Τμήματος να κερδίσει «Ενωτικός Συναγερμός».

Στο Εξαγωγικό Τμήμα, ψήφισαν 152, και βρέθηκαν 145 έγκυρα ψηφοδέλτια, 6 άκυρα και ένα λευκό. Από αυτά έλαβαν ο «Ενωτικός Συναγερμός» 145 ψήφους και η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» καμία ψήφο δεδομένου ότι δεν είχε υποψήφιο σε αυτό το τμήμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μία έδρα του Τμήματος να κερδίσει «Ενωτικός Συναγερμός».

Στο Μεταποιητικό Τμήμα, ψήφισαν 478, και βρέθηκαν 474 έγκυρα ψηφοδέλτια, 2 άκυρα και 2 λευκά. Από αυτά έλαβαν ο «Ενωτικός Συναγερμός» 434 ψήφους και η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» 40 ψήφους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις έξι έδρες του Τμήματος να κερδίσει «Ενωτικός Συναγερμός».

Στο Τουριστικό Τμήμα, ψήφισαν 79, και βρέθηκαν 76 έγκυρα ψηφοδέλτια, 2 άκυρα και 1 λευκό. Από αυτά έλαβαν ο «Ενωτικός Συναγερμός» 64 ψήφους και η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» 12 ψήφους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις δύο έδρες του Τμήματος να κερδίσει «Ενωτικός Συναγερμός».

Τέλος, στο Τμήμα Υπηρεσιών, ψήφισαν 511, και βρέθηκαν 494 έγκυρα ψηφοδέλτια, 10 άκυρα και 7 λευκά. Από αυτά έλαβαν ο «Ενωτικός Συναγερμός» 450 ψήφους και η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επιμελητηρίου» 44 ψήφους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις πέντε έδρες του Τμήματος να κερδίσει «Ενωτικός Συναγερμός».

Δεν υπάρχουν σχόλια: