Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009

Ανακαλύπτοντας τη Χάλκα Μπουνάρ

Το Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών και κάνει για τη διάσωση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, πραγματοποίησε ανασκαφικές έρευνες στη θέση Χάλκα Μπουνάρ (Ηalka Bunar) στην Κεντρική Βουλγαρία (excavations.ime.gr). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε κατόπιν σύναψης πενταετούς συμφωνίας με την Ακαδημία Επιστημών της Σόφιας και ειδικότερα με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της (ΝΑΙΜ-BAS) και είχε στόχο τη μελέτη της περιοχής στην οποία κατά την Αρχαιότητα εξαπλώνονταν οι Οδρύσαι Θράκες.

Οι έρευνες και οι ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν από αποστολή του ΙΜΕ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας δρ. Αθανάσιο Σίδερη και διήρκησαν από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου 2009. Τα πορίσματα των ερευνών φώτισαν μια ακόμα πλευρά των σχέσεων των αρχαίων Ελλήνων και των Οδρυσών Θρακών, τον πλέον εξελληνισμένο από τους γειτονικούς λαούς των Ελλήνων, πέρα από τις ήδη γνωστές αποικίες στα παράλια του Εύξεινου Πόντου.

Παρόλο που η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της φετινής ανασκαφικής περιόδου προσφέρουν τη βεβαιότητα ότι η περιοχή κατοικήθηκε ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, καθώς ήρθε στο φως μια οικία της Μέσης Νεολιθικής περιόδου με πλούσια κεραμικά ευρήματα (5500-5200 π.Χ.). Στα Ελληνιστικά χρόνια η εγκατάσταση στη Χάλκα Μπουνάρ ήλεγχε ένα σημαντικό σταυροδρόμι και πιθανόν αποτελούσε εμπορικό σταθμό. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται μεταλλικά εργαλεία, χάλκινες πόρπες, πληθώρα οστράκων από εισηγμένα ελληνικά αλλά και ντόπια αγγεία, υφαντικά βάρη και αγαλματίδια.

Από τα ευρήματα συνάγεται ότι στην περιοχή υπήρξε έντονη βιοτεχνική, οικιστική και λατρευτική δραστηριότητα.Την ανασκαφή επισκέφθηκαν επιφανή μέλη της βουλγαρικής αρχαιολογικής κοινότητας. Η συνεργασία μεταξύ ΙΜΕ και Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας αποτελεί σημαντική επένδυση στον τομέα του πολιτισμού και της ιστορίας και ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία της ελληνικής και της βουλγαρικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το ανασκαφικό έργο πρόκειται να συνεχιστεί, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της ελληνικής παρουσίας στη συγκεκριμένη περιοχή.


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (www.ime.gr):

Tο Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου, με στόχο τη διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης, τη συνειδητοποίηση της οικουμενικής διάστασης του Ελληνισμού και την προβολή της συμβολής του στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Το ΙΜΕ αναπτύσσει σημαντική ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, δημιουργεί κόμβους για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό ενώ, αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της πληροφορικής, καθώς και οπτικοακουστικά και διαδραστικά μέσα, πραγματοποιεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» προβολές Εικονικής Πραγματικότητας, μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: