Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

Στροφή και πάλι στην πυρηνική ενέργεια. Νέες συζητήσεις!

Η υπόθεση "Ουράνιο και πυρηνική ενέργεια" φαίνεται οτι δεν ξεχάστηκε και κάποιοι αγωνίζονται να το επαναφέρουν. Ίσως πρόκειται για τους ίδιους που δεν δέχονται να μιλήσουν... Θυμίζουμε οτι πρόκειται γι μια υπόθεση που "εμπλέκει" άμεσα την περιοχή μας στους "κεντρικούς" σχεδιασμούς.

Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν ως εξής:

Τη διοργάνωση, από κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, ενός διαλόγου σχετικά με την ένταξη ή μη της πυρηνικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο, καθώς και τη θεώρηση από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς της ένταξης της πυρηνικής επιλογής στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, εισηγείται η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, ακαδημαϊκό Λουκά Χριστοφόρου.

Περίπου πριν από ένα έτος, η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών συγκρότησε δεκαπενταμελή Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από Έλληνες ειδικούς, από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, για να μελετήσει το θέμα "Πυρηνική Ενέργεια και Ενεργειακές Ανάγκες της Ελλάδος". Οι εκθέσεις, η συζήτηση των εκθέσεων, τα πορίσματα της μελέτης, καθώς και η σχετική τεχνική πληροφόρηση επί του θέματος συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο των Πρακτικών, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2009.

Η Επιτροπή Ενέργειας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ακαδημίας, εκτιμά ότι “επιβάλλεται ρεαλιστική αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών και στόχων της Ελλάδος και πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων όλων των πηγών ενέργειας: ορυκτών καυσίμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και πυρηνικής ενέργειας”.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την πυρηνική ενέργεια, όπως αναφέρει, ενδείκνυται:

- Να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μία συνιστώσα του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας και κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται.

- Να αρχίσει μια οργανωμένη, εκτεταμένη, αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και πολιτικών επί των ενεργειακών αναγκών και προβλημάτων της χώρας, ώστε να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Ελλάδας.

- Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την τεχνογνωσία και την αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και, επιπροσθέτως, μέτρα δημιουργίας ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού με μακροπρόθεσμη εθνική επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης.

- Να αρχίσει η προετοιμασία των αναγκαίων μελετών, νομοθεσιών και υποδομών, ώστε η χώρα να είναι, "εν δυνάμει", έτοιμη για την όποια επιλογή.

Στο πόρισμα της Επιτροπής Ενέργειας υπογραμμίζεται επίσης ότι:

* Τα τελευταία χρόνια, οι αυξανόμενες ανάγκες της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μόλις οριακά. Η οριακή αυτή κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να συνεχιστεί επί αρκετό χρονικό διάστημα και μάλιστα είναι πιθανόν να παρουσιαστεί και ενεργειακό έλλειμμα κατά το 2020. Η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί ακόμη και μετά την πλήρη αξιοποίηση όλων των πηγών ηλεκτροπαραγωγής που ήδη χρησιμοποιούνται (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

* Θεωρείται αναγκαία η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών και ως τέτοιες αναγνωρίζονται (α) οι εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, (β) ο εισαγόμενος λιθάνθρακας, και (γ) η πυρηνική ενέργεια. Η πρώτη επιλογή, όπως τονίζεται, συνεπάγεται εξάρτηση και ανταγωνιστικότητα με τις γειτονικές χώρες, η δεύτερη είναι ενδεχομένως αναπόφευκτη μεσοπρόθεσμη αλλά ρυπογόνος λύση, και η τρίτη, ακόμη και αν γίνει αποδεκτή, απαιτεί 10-15 χρόνια μεταξύ λήψης απόφασης και υλοποίησής της.

* Καθίσταται επιβεβλημένη η σοβαρή εξέταση της πυρηνικής επιλογής και η υπεύθυνη αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της:
- Κύρια πλεονεκτήματα: Ενεργειακή ασφάλεια και μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα ηλεκτρική ενεργειακή επάρκεια, ενεργειακή ασφάλεια (τα πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να αποθηκεύσουν καύσιμο έως πέντε έτη), ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η πυρηνική ενέργεια μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί), διαφοροποίηση καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, μείωση των αερίων θερμοκηπίου (αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα), μεγαλύτερες ποσότητες και χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κύρια μειονεκτήματα: Ανάγκη διαχείρισης των καταλοίπων και υψηλό αρχικό κόστος που απαιτείται για τα συστήματα ασφάλειας και αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών (κίνδυνοι ασφάλειας, τρομοκρατίας, διασποράς πυρηνικών υλικών, διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων, και υψηλό - 2.500-4.500 ευρώ ανά KW - αρχικό κόστος κατασκευής του πυρηνικού σταθμού).

* Τα πυρηνικά εργοστάσια έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και χαμηλό κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά καύσιμα είναι, περίπου, σταθερό διαχρονικά και ανταγωνιστικό σε σχέση με τις άλλες πρωτογενείς πηγές.

* Η κοινή γνώμη ανησυχεί για την ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων και, κυρίως, για τον ενδεχόμενο κίνδυνο ατυχημάτων, έστω και αν η πιθανότητα να συμβούν τέτοια ατυχήματα είναι πολύ μικρή. Η Επιτροπή, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη σχάση του ουρανίου είναι σχετικά ασφαλής και η σχετική τεχνολογία είναι ώριμη και επαρκώς τεκμηριωμένη. Επισημαίνεται, ακόμα, ότι το ατύχημα στο Three Mile Island (ΗΠΑ) είχε μόνο σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις (η διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον ήταν ελάχιστη) και ότι το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ (πρώην Σοβιετική Ένωση) είναι αδύνατον να συμβεί σε αντιδραστήρες δυτικού τύπου.

* Η έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε κάθε προγραμματισμό και σχεδιασμό πυρηνικών εργοστασίων, δεν αποτελεί όμως αποτρεπτικό παράγοντα. υπάρχουν δεκάδες πυρηνικών εργοστασίων σε σαφώς σεισμικές περιοχές (π.χ., στην Καλιφόρνια και την Ιαπωνία) χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα.

* Το πλέον κρίσιμο πρόβλημα της αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας είναι η ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών πυρηνικών καταλοίπων/αποβλήτων. Τονίζεται όμως ότι, αν και τα ραδιενεργά πυρηνικά κατάλοιπα/απόβλητα είναι επικίνδυνα, η ποσότητα και ο όγκος τους είναι πολύ μικρός.

* Είτε η διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων περιλαμβάνει ανακύκλωση του αναλωμένου καυσίμου είτε όχι, μία αποδεκτή λύση του προβλήματος των πυρηνικών καταλοίπων/αποβλήτων είναι επιτακτική προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο.

(Πηγή:www.evdomi.gr)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/02/08/uranium/