Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

1821 - 2021: Ιανουάριος


 1821-2021: Ιανουάριος


"Τους επαναστάτες αυτούς οι Τούρκοι τους ονόμασαν "κλέφτες" για να τους δυσφημίσουν. "Το κλέφτης βγήκε από την εξουσία" λέει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του. Αλλά το αλάθητο κριτήριο του λαού είδε στην κίνηση αυτή το πρώτο σκίρτημα του Γένους που ξυπνούσε από το λήθαργο. Γι' αυτό ο ραγιάς τους έδωσε τιμητική θέση στην ψυχή του και γρήγορα ο χλευαστικός τίτλος του κλέφτη έγινε τιμητικός και συνώνυμος προς τον ήρωα. Με το πέρασμα του χρόνου, και όσο η εθνική συνείδηση ξυπνούσε, οι κλέφτες πλήθαιναν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρατιές ολόκληρες ατάκτων, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν δυναμικά την τουρκική εξουσία. […] Μπαίνουμε στον 19ο αιώνα. Τώρα τα βουνά της Ελλάδας είναι πλημμυρισμένα από ενόπλους ραγιάδες. "Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαρί και κλέφτης", λέει το Δημοτικό τραγούδι. Η Πύλη δεν μπορεί πλέον να ανεχτεί τους οπλισμένους αυτούς αντάρτες, που πλήθαιναν και αποτελούσαν δικό τους κράτος μέσα στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Συγκεντρώνει τις πολεμικές της δυνάμεις  και σχεδιάζει ένα κυνηγητό άγριο και ανελέητο. […]".

(Απόσπασμα από τη μονογραφία "Οι παράγοντες του μεγάλου ξεσηκωμού")


Δεν υπάρχουν σχόλια: