Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Ξυδάκης για Αμφίπολη: Προέχει η προστασία του αρχαίου τάφου

Πρώτα θα εξασφαλιστεί η προστασία και στη συνέχεια θα γίνει η ανάδειξη και προβολή του αρχαίου τάφου της Αμφίπολης, όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Ξυδάκης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε πρόσφατα στο φως ένα μνημείο μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, η αποκάλυψη του οποίου δημιουργεί υποχρεώσεις για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάστασή του. Ένα μνημείο, το οποίο από την κατασκευή του πρέπει να συνεργάζεται συνεχώς με το έδαφος, να δέχεται και να «απαντάει» στις ωθήσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα το ζήτημα της προστασίας του και στη συνέχεια της ανάδειξης και προβολής του, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε συνδυασμό τόσο με τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αμφίπολης όσο και ευρύτερα με το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον στο νομό Σερρών» αναφέρει ο κ. Ξυδάκης και ενημερώνει ότι ο προγραμματισμός αυτού του έργου αποτελεί ήδη αντικείμενο συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών υπό την επίβλεψη των Γενικών Διευθύνσεων του υπουργείου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα εκτελεστικό πλαίσιο ενεργειών και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις.

Όπως επιβάλλεται, δίνεται προτεραιότητα στις ενέργειες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης και την εξαγωγή κάθε δυνατής αρχαιολογικής πληροφορίας από τα ήδη υπάρχοντα ευρήματα, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και προσθέτει ότι πραγματοποιούνται συστηματικά αυτοψίες στο χώρο και συσκέψεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι παρά την ανάγκη μικρών βελτιώσεων, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά προστατεύοντας το ταφικό μνημείο.

Όσον αφορά στη συντήρηση όλων των κατηγοριών ευρημάτων, με τη συμβουλευτική παροχή τεχνογνωσίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντήρησης, έγιναν οι άμεσες ενέργειες, αναφέρει ο κ. Ξυδάκης και τονίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα, η διατήρηση των σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών στο εσωτερικό του μνημείου και σε αυτή τη βάση έχει προταθεί η αναγκαιότητα προμήθειας ενός ολοκληρωμένου ασύρματου συστήματος καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών και ενδεχομένως σεισμικών δονήσεων σε 24ωρη βάση, με δυνατότητα μετάδοσης των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο αλλά και αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων μέσω κατάλληλου λογισμικού, καθώς και η αποστολή μηνυμάτων συναγερμού στους εξουσιοδοτημένους χρήστες όταν οι τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας αποκλίνουν από προκαθορισμένα όρια.

Η διαδικασία προμήθειας του συστήματος αυτού από την ΕΦΑ Σερρών είναι σε τελική φάση.

Για την εκπόνηση μελετών συντήρησης είναι θεμελιώδης η διερεύνηση των υλικών και της τεχνολογίας των επιμέρους στοιχείων του μνημείου, αναφέρεται στο έγγραφο και γίνεται γνωστό ότι δρομολογείται η υλοποίηση ενός πλήρους προγράμματος ερευνητικών ενεργειών για την αναγνώριση των υλικών και των τεχνικών κατασκευής σε συνεργασία με εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια του υπουργείου όπου είναι απαραίτητο. Το σύνολο των εργασιών για την εκπόνηση μελετών (τεκμηρίωση, διερεύνηση και σύνταξη) θα εκτελεστεί από εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης της ΕΦΑ Σερρών μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους με μια πιθανή αναβάθμιση του εργαστηρίου στο Μουσείο Αμφίπολης.

Ως προς την αρχαιολογική σημασία της περιοχής της Αμφίπολης, ο κ. Ξυδάκης αναφέρει ότι είναι τεράστια. «Η Ρωμαϊκή εποχή είναι για την Αμφίπολη περίοδος ακμής, η οποία αντικατοπτρίζεται στα μνημειακά κτήρια με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις τοιχογραφίες, αλλά και στα αρχαιολογικά ευρήματα που οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως. Ωστόσο, τα ευρήματα αποδεικνύουν ήδη από τη Νεολιθική εποχή την ανθρώπινη παρουσία και στις δύο όχθες του ποταμού και τη συνέχεια της ζωής ως και την εποχή του Χαλκού. Στην εποχή των Μακεδόνων η Αμφίπολη αναδείχτηκε σε ισχυρή πόλη του Μακεδονικού βασιλείου με εσωτερική αυτονομία και με σημαντική οικονομική και πολιτιστική άνθηση», αναφέρει ο κ. Ξυδάκης και σημειώνει:

«Το ταφικό μνημείο του Λόφου Καστά είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου τεκμηρίων και κατάλοιπων της ανθρώπινης παρουσίας που συγκροτούν το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Μέριμνα του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι πάντα η ανάδειξη του αποθέματος αυτού συνολικά με τις εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση».

Το έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου ζητώντας να ενημερωθεί για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με την πορεία των ανασκαφών στο λόφο Καστά και αν θα ενισχυθεί το ανασκαφικό έργο.

Για την είσοδο σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Όπως ειδικότερα ενημερώνει έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που ήδη επεξεργάζεται τα δεδομένα για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, σταθμίζοντας τους παράγοντες και εξετάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό δεν προβλέπεται οριζόντια αύξηση, αλλά γίνεται μελέτη ανά ομάδες χωρών-μουσείων.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί νέα πολιτική ενιαίων εισιτηρίων, τόσο για τον μαζικό τουρισμό, που παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, όσο και για τους μεμονωμένους επισκέπτες.

Η λελογισμένη αύξηση της τιμής των εισιτηρίων ιδιαίτερα σε χώρους, στους οποίους έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες επισκεψιμότητας, τονίζει ο κ. Ξυδάκης, καθώς και η ανάπτυξη της πολιτικής των ενιαίων εισιτηρίων αποτελεί μέτρο με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Μάνος Κόνσολας, σχετικά με το ενδεχόμενο θέσπισης ενιαίου εισιτηρίου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Όπως αναφέρει ο κ. Ξυδάκης, το υπουργείο σχεδιάζει δράσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα που θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή αναδιαρθρώνεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων ώστε να αποτελέσει το μέσο εφαρμογής των νέων πολιτικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

Επίσης, προχωρά η εγκατάσταση νέου συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και το υπουργείο φιλοδοξεί έως το τέλος του έτους να έχει επεκταθεί στους 59 χώρους - μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, όπου εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Σταδιακά θα εφαρμόζεται σε κάθε χώρο που θα εκσυγχρονίζεται τεχνικά.

Παράλληλα, θα ανασχεδιαστεί η πολιτική των πωλητηρίων με πρόβλεψη για τον εκσυγχρονισμό τους, τόσο σε κτηριολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου (πωλητέων ειδών) με στόχευση σε όλες τις κατηγορίες επισκεπτών.

Το επόμενο βήμα αφορά στην προώθηση της διαδικτυακής παρουσίας, με ηλεκτρονικό εμπόριο για όλα τα πωλούμενα είδη και με μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, από την οποία φωτογράφοι, κινηματογραφιστές, περιοδικά, τηλεοράσεις, μαζικά μέσα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν εικόνες ή βίντεο από τους αρχαιολογικούς χώρους και την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά-πνευματική ιδιοκτησία την οποία διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων- θα μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε υλικό υψηλής ποιότητας και με σχετικά φθηνό αντίτιμο να τα προμηθεύονται.

Όπως πάντως σπεύδει να υπογραμμίσει ο αναπληρωτής υπουργός, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νέας πολιτιστικής πολιτικής της εξωστρέφειας με όρους βιωσιμότητας, θα διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση ή έστω η πρόσβαση με προνομιακούς όρους στις κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι).

(Πηγή: in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ανασκαφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: